Ám Hành Ngự Sử

Description:
Ám Hành Ngự Sử xảy ra tại một vùng đất hư cấu ở Jushin, phỏng theo Triều Tiên thời phong kiến. Ở Jushin, đã từng có những đại diện bí mật của chính quyền được gọi là những ám hành ngự sử, những người cải trang đi du hành khắp đất nước. Họ được nhà vua giao nhiệm vụ tìm kiếm và trừng phạt những tên quan lại đồi bại, ăn hối lộ và mang lại công lí cho người dân.
 Ở phần đầu câu chuyện, Jushin đã bị diệt vong và bị phân tách thành nhiều thái ấp và vương quốc, nhiều nơi bị cai trị bởi những tên quan đồi bại và bạo ngược. Ám Hành Ngự Sử đi theo cuộc hành trình của một trong những ám hành ngự sử còn sót lại, Munsu, khi mà anh vẫn lang thang khắp đất nước và giải quyết những hỗn loạn bị gây ra bởi sự diệt vong của Jushin.
Mặc dù ban đầu truyện được chia ra từng hồi, những tiến triển của truyện dần trở thành rõ ràng là những cuộc du hành của Munsu không phải là ngẫu nhiên. Sự thật là, Munsu đang tìm kiếm kẻ đã ám sát người bạn thân nhất của anh, đức vua của Jushin, một hành động dẫn tới sự diệt vong của đất nước.
 Nhưng khi Munsu dần đạt tới mục tiêu của anh, anh đã bất ngờ gặp lại những người bạn và đồng chí cũ trong quá khứ, một số đã chuyển lòng trung thành đối với anh thành sự thù địch. Qua họ ta thấy rằng Munsu không phải luôn luôn là một ám hành ngự sử và chính bản thân anh cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của nhà vua và sự diệt vong của Jushin sau đó.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Ám Hành Ngự Sử Chap 1

2.Ám Hành Ngự Sử Chap 2

3.Ám Hành Ngự Sử Chap 8

4.Ám Hành Ngự Sử Chap 14

5.Ám Hành Ngự Sử Chap 15

6.Ám Hành Ngự Sử Chap 16

7.Ám Hành Ngự Sử Chap 17

8.Ám Hành Ngự Sử Chap 18

9.Ám Hành Ngự Sử Chap 19

10.Ám Hành Ngự Sử Chap 20

11.Ám Hành Ngự Sử Chap 21

12.Ám Hành Ngự Sử Chap 22

13.Ám Hành Ngự Sử Chap 23

14.Ám Hành Ngự Sử Chap 24

15.Ám Hành Ngự Sử Chap 25

16.Ám Hành Ngự Sử Chap 26

17.Ám Hành Ngự Sử Chap 27

18.Ám Hành Ngự Sử Chap 28

19.Ám Hành Ngự Sử Chap 30

20.Ám Hành Ngự Sử Chap 31

21.Ám Hành Ngự Sử Chap 32

22.Ám Hành Ngự Sử Chap 33

23.Ám Hành Ngự Sử Chap 34

24.Ám Hành Ngự Sử Chap 35

25.Ám Hành Ngự Sử Chap 36

26.Ám Hành Ngự Sử Chap 37

27.Ám Hành Ngự Sử Chap 38

28.Ám Hành Ngự Sử Chap 40

29.Ám Hành Ngự Sử Chap 45

30.Ám Hành Ngự Sử Chap 49

31.Ám Hành Ngự Sử Chap 50

32.Ám Hành Ngự Sử Chap 52

33.Ám Hành Ngự Sử Chap 53

34.Ám Hành Ngự Sử Chap 54

35.Ám Hành Ngự Sử Chap 55

36.Ám Hành Ngự Sử Chap 55

37.Ám Hành Ngự Sử Chap 56

38.Ám Hành Ngự Sử Chap 56

39.Ám Hành Ngự Sử Chap 57

40.Ám Hành Ngự Sử Chap 57

41.Ám Hành Ngự Sử Chap 59

42.Ám Hành Ngự Sử Chap 59

43.Ám Hành Ngự Sử Chap 60

44.Ám Hành Ngự Sử Chap 60

45.Ám Hành Ngự Sử Chap 61

46.Ám Hành Ngự Sử Chap 62

47.Ám Hành Ngự Sử Chap 62

48.Ám Hành Ngự Sử Chap 63

49.Ám Hành Ngự Sử Chap 63

50.Ám Hành Ngự Sử Chap 64

51.Ám Hành Ngự Sử Chap 64

52.Ám Hành Ngự Sử Chap 65

53.Ám Hành Ngự Sử Chap 66

54.Ám Hành Ngự Sử Chap 67

55.Ám Hành Ngự Sử Chap 67

56.Ám Hành Ngự Sử Chap 68

57.Ám Hành Ngự Sử Chap 68

58.Ám Hành Ngự Sử Chap 69

59.Ám Hành Ngự Sử Chap 69

60.Ám Hành Ngự Sử Chap 70

61.Ám Hành Ngự Sử Chap 70

62.Ám Hành Ngự Sử Chap 71

63.Ám Hành Ngự Sử Chap 71

64.Ám Hành Ngự Sử Chap 72

65.Ám Hành Ngự Sử Chap 72

66.Ám Hành Ngự Sử Chap 73

67.Ám Hành Ngự Sử Chap 73

68.Ám Hành Ngự Sử Chap 73

69.Ám Hành Ngự Sử Chap 74

70.Ám Hành Ngự Sử Chap 74

71.Ám Hành Ngự Sử Chap 75

72.Ám Hành Ngự Sử Chap 75

73.Ám Hành Ngự Sử Chap 76

74.Ám Hành Ngự Sử Chap 76

75.Ám Hành Ngự Sử Chap 77

76.Ám Hành Ngự Sử Chap 77

77.Ám Hành Ngự Sử Chap 78

78.Ám Hành Ngự Sử Chap 78

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge