B Gata H Kei

Description:
Yamada vừa bước vào trung học với mục tiêu tìm dc cho mình 100 người bạn tình. Nhưng trong 1 lần shopping cô đã vấp phải 1 chàng trai và quyết định đó sẽ là người đầu tiên của mình. Tuy nhiên sau rất nhiều lần " hiếp " ko thành công Yamada dần nhận ra được mục đích của mình, hấp diêm 1 hay 1000 chàng trai đây... m/
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.B Gata H Kei chap 1

2.B Gata H Kei chap 2

3.B Gata H Kei chap 3

4.B Gata H Kei chap 4

5.B Gata H Kei chap 5

6.B Gata H Kei chap 6

7.B Gata H Kei chap 7

8.B Gata H Kei chap 8

9.B Gata H Kei chap 9

10.B Gata H Kei chap 10

11.B Gata H Kei chap 11

12.B Gata H Kei chap 12

13.B Gata H Kei chap 13

14.B Gata H Kei chap 14

15.B Gata H Kei chap 15

16.B Gata H Kei chap 16

17.B Gata H Kei chap 17

18.B Gata H Kei chap 18

19.B Gata H Kei chap 19

20.B Gata H Kei chap 20

21.B Gata H Kei chap 21

22.B Gata H Kei chap 22

23.B Gata H Kei chap 23

24.B Gata H Kei chap 24

25.B Gata H Kei chap 25

26.B Gata H Kei chap 26

27.B Gata H Kei chap 27

28.B Gata H Kei chap 28

29.B Gata H Kei chap 29

30.B Gata H Kei chap 30

31.B Gata H Kei chap 31

32.B Gata H Kei chap 32

33.B Gata H Kei chap 33

34.B Gata H Kei chap 34

35.B Gata H Kei chap 35

36.B Gata H Kei chap 36

37.B Gata H Kei chap 37

38.B Gata H Kei chap 38

39.B Gata H Kei chap 39

40.B Gata H Kei chap 40

41.B Gata H Kei chap 41

42.B Gata H Kei chap 42

43.B Gata H Kei chap 43

44.B Gata H Kei chap 44

45.B Gata H Kei chap 45

46.B Gata H Kei chap 46

47.B Gata H Kei chap 47

48.B Gata H Kei chap 48

49.B Gata H Kei chap 49

50.B Gata H Kei chap 50

51.B Gata H Kei chap 51

52.B Gata H Kei chap 52

53.B Gata H Kei chap 53

54.B Gata H Kei chap 54

55.B Gata H Kei chap 55

56.B Gata H Kei chap 56

57.B Gata H Kei chap 57

58.B Gata H Kei chap 58

59.B Gata H Kei chap 59

60.B Gata H Kei chap 60

61.B Gata H Kei chap 61

62.B Gata H Kei chap 62

63.B Gata H Kei chap 63

64.B Gata H Kei chap 64

65.B Gata H Kei chap 65

66.B Gata H Kei chap 66

67.B Gata H Kei chap 67

68.B Gata H Kei chap 68

69.B Gata H Kei chap 69

70.B Gata H Kei chap 70

71.B Gata H Kei chap 71

72.B Gata H Kei chap 72

73.B Gata H Kei chap 73

74.B Gata H Kei chap 74

75.B Gata H Kei chap 75

76.B Gata H Kei chap 76

77.B Gata H Kei chap 77

78.B Gata H Kei chap 78

79.B Gata H Kei chap 79

80.B Gata H Kei chap 80

81.B Gata H Kei chap 81

82.B Gata H Kei chap 82

83.B Gata H Kei chap 83

84.B Gata H Kei chap 84

85.B Gata H Kei chap 85

86.B Gata H Kei chap 86

87.B Gata H Kei chap 87

88.B Gata H Kei chap 88

89.B Gata H Kei chap 89

90.B Gata H Kei chap 90

91.B Gata H Kei chap 91

92.B Gata H Kei chap 92

93.B Gata H Kei chap 93

94.B Gata H Kei chap 94

95.B Gata H Kei chap 95

96.B Gata H Kei chap 96

97.B Gata H Kei chap 97

98.B Gata H Kei chap 98

99.B Gata H Kei chap 99

100.B Gata H Kei chap 100

101.B Gata H Kei chap 101

102.B Gata H Kei chap 102

103.B Gata H Kei chap 103

104.B Gata H Kei chap 104

105.B Gata H Kei chap 105

106.B Gata H Kei chap 105.1

107.B Gata H Kei chap 105.2

108.B Gata H Kei chap 106

109.B Gata H Kei chap 107

110.B Gata H Kei chap 108

111.B Gata H Kei chap 109

112.B Gata H Kei chap 110

113.B Gata H Kei chap 111

114.B Gata H Kei chap 112

115.B Gata H Kei chap 113

116.B Gata H Kei chap 114

117.B Gata H Kei chap 115

118.B Gata H Kei chap 116

119.B Gata H Kei chap 117

120.B Gata H Kei chap 118

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge