Bàn Long

Description:
Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ! Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Bàn Long chap 139

2.Bàn Long chapter 1

3.Bàn Long chapter 2

4.Bàn Long chapter 3

5.Bàn Long chapter 4

6.Bàn Long chapter 5

7.Bàn Long chapter 6

8.Bàn Long chapter 7

9.Bàn Long chapter 8

10.Bàn Long chapter 9

11.Bàn Long chapter 10

12.Bàn Long chapter 11

13.Bàn Long chapter 12

14.Bàn Long chapter 13

15.Bàn Long chapter 14

16.Bàn Long chapter 15

17.Bàn Long chapter 16

18.Bàn Long chapter 17

19.Bàn Long chapter 18

20.Bàn Long chapter 19

21.Bàn Long chapter 20

22.Bàn Long chapter 21

23.Bàn Long chapter 22

24.Bàn Long chapter 23

25.Bàn Long chapter 24

26.Bàn Long chapter 25

27.Bàn Long chapter 26

28.Bàn Long chapter 27

29.Bàn Long chapter 28

30.Bàn Long chapter 29

31.Bàn Long chapter 30

32.Bàn Long chapter 31

33.Bàn Long chapter 32

34.Bàn Long chapter 33

35.Bàn Long chapter 34

36.Bàn Long chapter 35

37.Bàn Long chapter 36

38.Bàn Long chapter 37

39.Bàn Long chapter 38

40.Bàn Long chapter 39

41.Bàn Long chapter 40

42.Bàn Long chapter 41

43.Bàn Long chapter 42

44.Bàn Long chapter 43

45.Bàn Long chapter 44

46.Bàn Long chapter 45

47.Bàn Long chapter 46

48.Bàn Long chapter 47

49.Bàn Long chapter 48

50.Bàn Long chapter 49

51.Bàn Long chapter 50

52.Bàn Long chapter 51

53.Bàn Long chapter 52

54.Bàn Long chapter 53

55.Bàn Long chapter 54

56.Bàn Long chapter 55

57.Bàn Long chapter 56

58.Bàn Long chapter 57

59.Bàn Long chapter 58

60.Bàn Long chapter 59

61.Bàn Long chapter 60

62.Bàn Long chapter 61

63.Bàn Long chapter 62

64.Bàn Long chapter 63

65.Bàn Long chapter 64

66.Bàn Long chapter 65

67.Bàn Long chapter 66

68.Bàn Long chapter 67

69.Bàn Long chapter 68

70.Bàn Long chapter 69

71.Bàn Long chapter 70

72.Bàn Long chapter 71

73.Bàn Long chapter 72

74.Bàn Long chapter 73

75.Bàn Long chapter 74

76.Bàn Long chapter 75

77.Bàn Long chapter 76

78.Bàn Long chapter 77

79.Bàn Long chapter 78

80.Bàn Long chapter 79

81.Bàn Long chapter 80

82.Bàn Long chapter 81

83.Bàn Long chapter 82

84.Bàn Long chapter 83

85.Bàn Long chapter 84

86.Bàn Long chapter 85

87.Bàn Long chapter 86

88.Bàn Long chapter 87

89.Bàn Long chapter 88

90.Bàn Long chapter 89

91.Bàn Long chapter 90

92.Bàn Long chapter 91

93.Bàn Long chapter 92

94.Bàn Long chapter 93

95.Bàn Long chapter 94

96.Bàn Long chapter 95

97.Bàn Long chapter 96

98.Bàn Long chapter 97

99.Bàn Long chapter 98

100.Bàn Long chapter 98.5

101.Bàn Long chapter 99

102.Bàn Long chapter 100

103.Bàn Long chapter 101

104.Bàn Long chapter 102

105.Bàn Long Chapter 103

106.Bàn Long Chapter 104

107.Bàn Long Chapter 105

108.Bàn Long Chapter 106

109.Bàn Long Chapter 107

110.Bàn Long Chapter 108

111.Bàn Long Chapter 109

112.Bàn Long Chapter 110

113.Bàn Long chapter 111

114.Bàn Long chapter 112

115.Bàn Long chapter 113

116.Bàn Long chapter 114

117.Bàn Long chapter 115

118.Bàn Long chapter 116

119.Bàn Long chapter 117

120.Bàn Long chapter 118

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge