Berserk

Description:
Trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh, mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định. Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc. Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng... Từ đó phát triển ra hai tuyến nhân vật, một đồng ý với những gì số phận sắp đặt, một từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình.  Nhân vật chính trong truyện là Gatts, từ nhỏ đã bị xem là một đứa bé đem lại xui xẻo vì người ta nói rằng anh sinh ra từ một xác chết. Gatts là một kiếm sĩ với thanh kiếm to bản đeo trên lưng, chỉ với một nhát anh có thể khiến đối phương gãy lìa. Nhưng đồng thời Gatts cũng là một Berserker - những con người chỉ biết chiến đấu điên cuồng với thứ vũ khí khủng khiếp và thường không thể làm chủ được cơn phẫn nộ của bản thân trong những cuộc đối đầu. ...      
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Berserk Chap 0

2.Berserk Chap 1

3.Berserk Chap 2

4.Berserk Chap 3

5.Berserk Chap 4

6.Berserk Chap 5

7.Berserk Chap 6

8.Berserk Chap 7

9.Berserk Chap 8

10.Berserk Chap 9

11.Berserk Chap 10

12.Berserk Chap 11

13.Berserk Chap 12

14.Berserk Chap 13

15.Berserk Chap 14

16.Berserk Chap 15

17.Berserk Chap 16

18.Berserk Chap 17

19.Berserk Chap 18

20.Berserk Chap 19

21.Berserk Chap 20

22.Berserk Chap 21

23.Berserk Chap 22

24.Berserk Chap 23

25.Berserk Chap 24

26.Berserk Chap 25

27.Berserk Chap 26

28.Berserk Chap 27

29.Berserk Chap 28

30.Berserk Chap 29

31.Berserk Chap 30

32.Berserk Chap 31

33.Berserk Chap 32

34.Berserk Chap 33

35.Berserk Chap 34

36.Berserk Chap 35

37.Berserk Chap 36

38.Berserk Chap 37

39.Berserk Chap 38

40.Berserk Chap 39

41.Berserk Chap 40

42.Berserk Chap 41

43.Berserk Chap 42

44.Berserk Chap 43

45.Berserk Chap 44

46.Berserk Chap 45

47.Berserk Chap 46

48.Berserk Chap 47

49.Berserk Chap 48

50.Berserk Chap 49

51.Berserk Chap 50

52.Berserk Chap 51

53.Berserk Chap 52

54.Berserk Chap 53

55.Berserk Chap 54

56.Berserk Chap 55

57.Berserk Chap 56

58.Berserk Chap 57

59.Berserk Chap 58

60.Berserk Chap 59

61.Berserk Chap 60

62.Berserk Chap 61

63.Berserk Chap 62

64.Berserk Chap 63

65.Berserk Chap 64

66.Berserk Chap 65

67.Berserk Chap 66

68.Berserk Chap 67

69.Berserk Chap 68

70.Berserk Chap 69

71.Berserk Chap 70

72.Berserk Chap 71

73.Berserk Chap 72

74.Berserk Chap 73

75.Berserk Chap 74

76.Berserk Chap 75

77.Berserk Chap 76

78.Berserk Chap 77

79.Berserk Chap 78

80.Berserk Chap 79

81.Berserk Chap 80

82.Berserk Chap 81

83.Berserk Chap 82

84.Berserk Chap 83

85.Berserk Chap 84

86.Berserk Chap 85

87.Berserk Chap 86

88.Berserk Chap 87

89.Berserk Chap 88

90.Berserk Chap 89

91.Berserk Chap 90

92.Berserk Chap 91

93.Berserk Chap 92

94.Berserk Chap 93

95.Berserk Chap 94

96.Berserk Chap 95

97.Berserk Chap 96

98.Berserk Chap 97

99.Berserk Chap 99

100.Berserk Chap 100

101.Berserk Chap 101

102.Berserk Chap 102

103.Berserk Chap 103

104.Berserk Chap 104

105.Berserk Chap 105

106.Berserk Chap 107

107.Berserk Chap 108

108.Berserk Chap 109

109.Berserk Chap 110

110.Berserk Chap 111

111.Berserk Chap 112

112.Berserk Chap 113

113.Berserk Chap 114

114.Berserk Chap 115

115.Berserk Chap 116

116.Berserk Chap 117

117.Berserk Chap 118

118.Berserk Chap 119

119.Berserk Chap 120

120.Berserk Chap 121

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge