Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo

Description:
Trở về sau một thời gian dài mất tích, Kang Hy – thủ lĩnh nhóm Angel Five, người nổi danh với huyền thoại “1 chấp 100” – trở thành một con người hoàn toàn khác. Một Kang Hy vốn không sợ trời, không sợ đất nay chỉ còn là tên mất trí và nhát không nước nào mà nói. Cậu ta không muốn dính gì tới quá khứ “vẻ vang” của mình nữa mà chỉ muốn làm một cậu học sinh bình thường. Nhưng quá khứ không buông tha cậu, và bạn bè cậu bị lôi vào những vụ thách đấu liên tiếp. Trước tình hình đó, Kang Hy phải trở về với con người thật của mình để cứu bạn. Và huyền thoại của cậu lại được tiếp tục.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 1

2.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 2

3.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 3

4.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 4

5.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 5

6.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 6

7.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 7

8.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 8

9.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 9

10.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 10

11.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 11

12.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 12

13.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 13

14.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 14

15.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 15

16.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 16

17.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 17

18.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 18

19.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 19

20.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 20

21.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 21

22.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 22

23.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 23

24.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 24

25.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 25

26.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 26

27.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 27

28.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 28

29.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 29

30.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 30

31.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 31

32.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 32

33.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 33

34.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 34

35.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 35

36.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 36

37.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 37

38.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 38

39.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 39

40.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 40

41.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 41

42.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 42

43.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 43

44.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 44

45.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 46

46.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 47

47.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 48

48.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 49

49.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 50

50.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 51

51.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 52

52.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 53

53.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 54

54.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 55

55.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 56

56.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 57

57.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 58

58.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 59

59.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 60

60.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 61

61.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 62

62.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 63

63.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 64

64.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 65

65.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 66

66.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 67

67.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 68

68.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 69

69.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 70

70.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 71

71.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 72

72.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 73

73.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 74

74.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 75

75.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 76

76.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 77

77.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 78

78.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 79

79.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 80

80.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 81

81.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 82

82.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 83

83.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 84

84.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 85

85.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 86

86.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 87

87.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 88

88.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 89

89.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 90

90.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 91

91.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 92

92.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 93

93.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 94

94.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 95

95.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 96

96.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 97

97.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 98

98.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 99

99.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 100

100.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 101

101.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 102

102.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 103

103.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 104

104.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 105

105.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 106

106.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 107

107.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 108

108.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 109

109.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 110

110.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 111

111.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 112

112.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 113

113.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 114

114.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 115

115.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 116

116.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 118

117.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 119

118.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 120

119.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 121

120.Bitagi - Anh chàng ngổ ngáo chap 122

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge