Bleach

Description:
Ichigo Kurosaki có khả năng nhìn thấy những hồn ma.Cuộc sống của cậu thay đổi khi cậu gặp Rukia Kuchiki, một Thần Chết và là thành viên của Âm Giới. Khi chiến đấu với một yêu quái chuyên đi săn những người có năng lực tâm linh, Rukia đã cho Ichigo mượn sức mạnh của mình để cậu có thể cứu gia đình mình.Nhưng trước sự ngạc nhiên của Rukia, Ichigo đã hấp thu toàn bộ sức mạnh của cô. Khi đã trở thành một Thần Chết, Ichigo nhanh chóng biết được rằng thế giới cậu đang sống chứa đầy những linh hồn nguy hiểm, và cùng với Rukia, người đang từ từ khôi phục lại sức mạnh của mình. Công việc của Ichigo lúc này là bảo vệ những người vô tội khỏi lũ yêu quái và giúp đỡ những linh hồn tìm được nơi yên nghỉ...  
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Bleach chap 1

2.Bleach chap 3

3.Bleach chap 4

4.Bleach chap 5

5.Bleach chap 6

6.Bleach chap 7

7.Bleach chap 8

8.Bleach chap 9

9.Bleach chap 10

10.Bleach chap 11

11.Bleach chap 12

12.Bleach chap 13

13.Bleach chap 14

14.Bleach chap 15

15.Bleach chap 16

16.Bleach chap 17

17.Bleach chap 18

18.Bleach chap 19

19.Bleach chap 20

20.Bleach chap 21

21.Bleach chap 22

22.Bleach chap 23

23.Bleach chap 24

24.Bleach chap 25

25.Bleach chap 26

26.Bleach chap 27

27.Bleach chap 28

28.Bleach chap 29

29.Bleach chap 30

30.Bleach chap 31

31.Bleach chap 32

32.Bleach chap 33

33.Bleach chap 34

34.Bleach chap 35

35.Bleach chap 36

36.Bleach chap 37

37.Bleach chap 38

38.Bleach chap 39

39.Bleach chap 40

40.Bleach chap 41

41.Bleach chap 42

42.Bleach chap 43

43.Bleach chap 44

44.Bleach chap 45

45.Bleach chap 46

46.Bleach chap 47

47.Bleach chap 48

48.Bleach chap 49

49.Bleach chap 50

50.Bleach chap 51

51.Bleach chap 52

52.Bleach chap 53

53.Bleach chap 54

54.Bleach chap 55

55.Bleach chap 56

56.Bleach chap 57

57.Bleach chap 58

58.Bleach chap 59

59.Bleach chap 60

60.Bleach chap 61

61.Bleach chap 62

62.Bleach chap 63

63.Bleach chap 64

64.Bleach chap 65

65.Bleach chap 66

66.Bleach chap 67

67.Bleach chap 68

68.Bleach chap 69

69.Bleach chap 70

70.Bleach chap 71

71.Bleach chap 72

72.Bleach chap 74

73.Bleach chap 75

74.Bleach chap 76

75.Bleach chap 77

76.Bleach chap 78

77.Bleach chap 79

78.Bleach chap 80

79.Bleach chap 81

80.Bleach chap 82

81.Bleach chap 83

82.Bleach chap 84

83.Bleach chap 85

84.Bleach chap 86

85.Bleach chap 87

86.Bleach chap 88

87.Bleach chap 89

88.Bleach chap 90

89.Bleach chap 91

90.Bleach chap 92

91.Bleach chap 93

92.Bleach chap 94

93.Bleach chap 95

94.Bleach chap 96

95.Bleach chap 97

96.Bleach chap 98

97.Bleach chap 99

98.Bleach chap 100

99.Bleach chap 101

100.Bleach chap 102

101.Bleach chap 103

102.Bleach chap 104

103.Bleach chap 105

104.Bleach chap 106

105.Bleach chap 107

106.Bleach chap 108

107.Bleach chap 109

108.Bleach chap 110

109.Bleach chap 111

110.Bleach chap 112

111.Bleach chap 113

112.Bleach chap 114

113.Bleach chap 115

114.Bleach chap 116

115.Bleach chap 117

116.Bleach chap 118

117.Bleach chap 119

118.Bleach chap 120

119.Bleach chap 121

120.Bleach chap 122

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge