Code:Breaker

Description:
Sakurakouji Sakura là1 hot girl trong trường, với tính tình rất tò mò - ngay thẳng sau khi thấy một anh chàng thiêu đốt người ta bằng ngọn lữa màu xanh lam, trùng hợp hơn nữa anh chàng ấy lại học chung lớp với cô. Anh chàng ấy tên Ogami Rei là 1 Code: Breaker..  
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Code:Breaker Code : Breaker Chap Special

2.Code:Breaker chap 01

3.Code:Breaker chap 02

4.Code:Breaker chap 03

5.Code:Breaker chap 04

6.Code:Breaker chap 05

7.Code:Breaker chap 06

8.Code:Breaker chap 07

9.Code:Breaker chap 08

10.Code:Breaker chap 09

11.Code:Breaker chap 10

12.Code:Breaker chap 11

13.Code:Breaker chap 12

14.Code:Breaker chap 13

15.Code:Breaker chap 14

16.Code:Breaker chap 15

17.Code:Breaker chap 16

18.Code:Breaker chap 17

19.Code:Breaker chap 18

20.Code:Breaker chap 19

21.Code:Breaker chap 20

22.Code:Breaker chap 21

23.Code:Breaker chap 22

24.Code:Breaker chap 23

25.Code:Breaker chap 25

26.Code:Breaker chap 27

27.Code:Breaker chap 28

28.Code:Breaker chap 29

29.Code:Breaker chap 30

30.Code:Breaker chap 31

31.Code:Breaker chap 32

32.Code:Breaker chap 33

33.Code:Breaker chap 34

34.Code:Breaker chap 35

35.Code:Breaker chap 36

36.Code:Breaker chap 37

37.Code:Breaker chap 38

38.Code:Breaker chap 39

39.Code:Breaker chap 40

40.Code:Breaker Chap 41 - Số Phận

41.Code:Breaker Chap 42 - Để tiếp tục sống

42.Code:Breaker Chap 43 - Cơn giận đỏ thẫm

43.Code:Breaker Chap 44 - Trò đùa tuyệt diệu

44.Code:Breaker Chap 45 - " Sáu Re-code "

45.Code:Breaker Chap 46 - Chân tướng của người đó

46.Code:Breaker Chap 47 - " Tốt và xấu "

47.Code:Breaker Chap 48 - " Nỗi buồn tí hon "

48.Code:Breaker Chap 49 - Ngưu tấm ngưu ,mã tầm mã

49.Code:Breaker Chap 50 - Chính là hội trưởng

50.Code:Breaker Chap 51 - Điều mà người đó tìm kiếm

51.Code:Breaker Chap 52 - Đồng phục giới hạn

52.Code:Breaker Chap 53 - Giữa giận giữ và tuyệt vọng

53.Code:Breaker Chap 54 - Khoảng cách bình thường

54.Code:Breaker Chap 55 - Vòng xoáy che đậy

55.Code:Breaker Chap 56

56.Code:Breaker Chap 57

57.Code:Breaker Chap 58

58.Code:Breaker Chap 59 - Vị đắng tận cùng

59.Code:Breaker Chap 60 - Sự xuất hiện của Code 05

60.Code:Breaker Chap 61

61.Code:Breaker Chap 62

62.Code:Breaker Chap 63

63.Code:Breaker Chap 64

64.Code:Breaker Chap 65

65.Code:Breaker Chap 66

66.Code:Breaker Chap 67

67.Code:Breaker Chap 68

68.Code:Breaker Chap 69

69.Code:Breaker Chap 70

70.Code:Breaker Chap 72

71.Code:Breaker Chap 73

72.Code:Breaker Chap 74

73.Code:Breaker Chap 75

74.Code:Breaker Chap 76

75.Code:Breaker Chap 77

76.Code:Breaker Chap 78

77.Code:Breaker Chap 80

78.Code:Breaker Chap 81

79.Code:Breaker Chap 82

80.Code:Breaker Chap 83

81.Code:Breaker Chap 84

82.Code:Breaker Chap 85

83.Code:Breaker Chap 86

84.Code:Breaker Chap 87

85.Code:Breaker Chap 88

86.Code:Breaker Chap 89

87.Code:Breaker Chap 90

88.Code:Breaker Chap 91

89.Code:Breaker Chap 92

90.Code:Breaker Chap 93

91.Code:Breaker Chap 94

92.Code:Breaker Chap 95

93.Code:Breaker Chap 96

94.Code:Breaker Chap 97

95.Code:Breaker Chap 98

96.Code:Breaker Chap 99

97.Code:Breaker Chap 100

98.Code:Breaker Chap 101

99.Code:Breaker Chap 102

100.Code:Breaker Chap 103

101.Code:Breaker Chap 104

102.Code:Breaker Chap 105

103.Code:Breaker Chap 106

104.Code:Breaker Chap 107

105.Code:Breaker Chap 108

106.Code:Breaker Chap 109

107.Code:Breaker Chap 110

108.Code:Breaker Chap 111

109.Code:Breaker Chap 112

110.Code:Breaker Chap 113

111.Code:Breaker Chap 114

112.Code:Breaker Chap 115

113.Code:Breaker Chap 116

114.Code:Breaker Chap 117

115.Code:Breaker Chap 118

116.Code:Breaker Chap 119

117.Code:Breaker Chap 120

118.Code:Breaker Chap 121

119.Code:Breaker Chap 122

120.Code:Breaker Chap 123

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge