Crayon Shin-chan (Cậu bé bút chì)

Description:
Shin - Cậu bé bút chì - ( Crayon Shinchan) tác giả Yoshito Usui là một manga với nhân vật chính là Shin, tên viết tắt của Shinnosuke, một cậu bé mới lên năm tuổi trong một gia đình Nhật Bản bình thường : Cha là một trưởng phòng một công ty, mẹ là Maeda, ở nhà làm nội trợ. Chú bé Shin và gia đình có thể coi là một gia đình tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu của Nhật Bản, một gia đình được lấy mẫu từ bất kỳ gia đình nào trong xã hội Nhật Bản thời nay. Bất kỳ người đọc nào nhìn vào có thể thấy một phần của gia đình mình trong đó, điều đó đã tạo nên sự gần gũi giữa Shin và bạn đọc. Đôi lời muốn nói: Bộ truyện Crayon Shin-chan đã được NXB Kim Đồng phát hành dưới tên Cậu bé bút chì và đã bị chỉnh sửa khá nhiều để có thể phát hành. Vì lý do đó nên mình đã làm bộ này cho đúng nguyên tác bằng cách dựa vào bản dịch của dịch giả Nguyễn Hà Thủy của NXB Kim Đồng đồng thời sử dụng Google translator và Atlas translator để sửa lại 1 số đoạn.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Crayon Shin-chan vol1 - chap 1

2.Crayon Shin-chan vol1 - chap 2

3.Crayon Shin-chan vol1 - chap 3

4.Crayon Shin-chan vol1 - chap 4

5.Crayon Shin-chan vol1 - chap 5

6.Crayon Shin-chan vol1 - chap 6

7.Crayon Shin-chan vol1 - chap 7

8.Crayon Shin-chan vol1 - chap 8

9.Crayon Shin-chan vol1 - chap 9

10.Crayon Shin-chan vol1 - chap 10

11.Crayon Shin-chan vol1 - chap 11

12.Crayon Shin-chan vol1 - chap 12

13.Crayon Shin-chan vol1- chap 13

14.Crayon Shin-chan vol1 - chap 14

15.Crayon Shin-chan vol1 - chap 15

16.Crayon Shin-chan vol1 - chap 16

17.Crayon Shin-chan vol1 - chap 17

18.Crayon Shin-chan vol1 - chap 18

19.Crayon Shin-chan vol1 - chap 19

20.Crayon Shin-chan vol1 - chap 20

21.Crayon Shin-chan vol1 - chap 21

22.Crayon Shin-chan vol1 - chap 22

23.Crayon Shin-chan vol1 - chap 23

24.Crayon Shin-chan vol1 - chap 24

25.Crayon Shin-chan vol1 - chap 25

26.Crayon Shin-chan vol1 - chap 26

27.Crayon Shin-chan vol1 - chap 27

28.Crayon Shin-chan vol1 - chap 28

29.Crayon Shin-chan vol1 - chap 29

30.Crayon Shin-chan vol1 - chap 30

31.Crayon Shin-chan vol1 - chap 31

32.Crayon Shin-chan vol1 - chap 32

33.Crayon Shin-chan vol1 - chap 33

34.Crayon Shin-chan vol1 - chap 34

35.Crayon Shin-chan vol1 - chap 35

36.Crayon Shin-chan vol1 - chap 36

37.Crayon Shin-chan vol2 - chap 1

38.Crayon Shin-chan vol2 - chap 2

39.Crayon Shin-chan vol2 - chap 3

40.Crayon Shin-chan vol2 - chap 4

41.Crayon Shin-chan vol2 - chap 5

42.Crayon Shin-chan vol2 - chap 6

43.Crayon Shin-chan vol2 - chap 7

44.Crayon Shin-chan vol2 - chap 8

45.Crayon Shin-chan vol2 - chap 9

46.Crayon Shin-chan vol2 - chap 10

47.Crayon Shin-chan vol2 - chap 11

48.Crayon Shin-chan vol2 - chap 12

49.Crayon Shin-chan vol2 - chap 13

50.Crayon Shin-chan vol2 - chap 14

51.Crayon Shin-chan vol2 - chap 15

52.Crayon Shin-chan vol2 - chap 16

53.Crayon Shin-chan vol2 - chap 17

54.Crayon Shin-chan vol2 - chap 18

55.Crayon Shin-chan vol2 - chap 19

56.Crayon Shin-chan vol2 - chap 20

57.Crayon Shin-chan vol2 - chap 21

58.Crayon Shin-chan vol2 - chap 22

59.Crayon Shin-chan vol2 - chap 23

60.Crayon Shin-chan vol2 - chap 24

61.Crayon Shin-chan vol2 - chap 25

62.Crayon Shin-chan vol2 - chap 26

63.Crayon Shin-chan vol2 - chap 27

64.Crayon Shin-chan vol2 - chap 28

65.Crayon Shin-chan vol2 - chap 29

66.Crayon Shin-chan vol2 - chap 30

67.Crayon Shin-chan vol2 - chap 31

68.Crayon Shin-chan vol2 - chap 32

69.Crayon Shin-chan vol2 - chap 33

70.Crayon Shin-chan vol2 - chap 34

71.Crayon Shin-chan vol2 - chap 35

72.Crayon Shin-chan vol2 - chap 36

73.Crayon Shin-chan vol2 - chap 37

74.Crayon Shin-chan vol3 - chap 1

75.Crayon Shin-chan vol3 - chap 2

76.Crayon Shin-chan vol3 - chap 3

77.Crayon Shin-chan vol3 - chap 4

78.Crayon Shin-chan vol3 - chap 5

79.Crayon Shin-chan vol3 - chap 6

80.Crayon Shin-chan vol3 - chap 7

81.Crayon Shin-chan vol3 - chap 8

82.Crayon Shin-chan vol3 - chap 9

83.Crayon Shin-chan vol3 - chap 10

84.Crayon Shin-chan vol3 - chap 11

85.Crayon Shin-chan vol3 - chap 12

86.Crayon Shin-chan vol3 - chap 13

87.Crayon Shin-chan vol3 - chap 14

88.Crayon Shin-chan vol3 - chap 15

89.Crayon Shin-chan vol3 - chap 16

90.Crayon Shin-chan vol3 - chap 17

91.Crayon Shin-chan vol3 - chap 18

92.Crayon Shin-chan vol3 - chap 19

93.Crayon Shin-chan vol3 - chap 20

94.Crayon Shin-chan vol3 - chap 21

95.Crayon Shin-chan vol3 - chap 22

96.Crayon Shin-chan vol3 - chap 24

97.Crayon Shin-chan vol3 - chap 25

98.Crayon Shin-chan vol3 - chap 26

99.Crayon Shin-chan vol3 - chap 27

100.Crayon Shin-chan vol3 - chap 28

101.Crayon Shin-chan vol3 - chap 29

102.Crayon Shin-chan vol3 - chap 30

103.Crayon Shin-chan vol3 - chap 31

104.Crayon Shin-chan vol3 - chap 32

105.Crayon Shin-chan vol3 - chap 33

106.Crayon Shin-chan vol3 - chap 34

107.Crayon Shin-chan vol3 - chap 35

108.Crayon Shin-chan vol3 - chap 36

109.Crayon Shin-chan vol3 - chap 37

110.Crayon Shin-chan vol3 - chap 38

111.Crayon Shin-chan vol4 - chap 0

112.Crayon Shin-chan vol4 - chap 1

113.Crayon Shin-chan vol4 - chap 2

114.Crayon Shin-chan vol4 - chap 3

115.Crayon Shin-chan vol4 - chap 4

116.Crayon Shin-chan vol4 - chap 6

117.Crayon Shin-chan vol4 - chap 7

118.Crayon Shin-chan vol4 - chap 8

119.Crayon Shin-chan vol4 - chap 9

120.Crayon Shin-chan vol4 - chap 10

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge