Dấu ấn rồng thiêng

Description:
Dragon Quest: Dai no Daibouken (Dai's Great Adventure) là một bộ manga được vẽ dựa theo loạt game Daragon Quest. Bộ manga này trước đây từng được xuất bản với 2 chương ngắn "Derupa! Iruiru”. Sau đó, thành công của nó đã dẫn đến việc ra đời thêm 3 chương "Dai Bakuhatsu!!!" (Dai Explodes!!!). Cuối cùng thì nó được kéo dài thành bộ Dai no Daibouken gồm 37 tập. Sau này nó cũng được chuyển thể thành anime, cũng là sản phẩm thứ 2 dựa theo series Dragon Quest mà Dragon Quest: Abel Yuusha (được biết đến nhiều với cái tên Dragon Warrior) là sản phẩm đầu tiên.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Dấu ấn rồng thiêng chap 1

2.Dấu ấn rồng thiêng chap 2

3.Dấu ấn rồng thiêng chap 3

4.Dấu ấn rồng thiêng chap 4

5.Dấu ấn rồng thiêng chap 5

6.Dấu ấn rồng thiêng chap 6

7.Dấu ấn rồng thiêng chap 7

8.Dấu ấn rồng thiêng chap 8

9.Dấu ấn rồng thiêng chap 9

10.Dấu ấn rồng thiêng chap 10

11.Dấu ấn rồng thiêng chap 11

12.Dấu ấn rồng thiêng chap 12

13.Dấu ấn rồng thiêng chap 13

14.Dấu ấn rồng thiêng chap 14

15.Dấu ấn rồng thiêng chap 15

16.Dấu ấn rồng thiêng chap 16

17.Dấu ấn rồng thiêng chap 17

18.Dấu ấn rồng thiêng chap 18

19.Dấu ấn rồng thiêng chap 19

20.Dấu ấn rồng thiêng chap 20

21.Dấu ấn rồng thiêng chap 21

22.Dấu ấn rồng thiêng chap 22

23.Dấu ấn rồng thiêng chap 23

24.Dấu ấn rồng thiêng chap 24

25.Dấu ấn rồng thiêng chap 25

26.Dấu ấn rồng thiêng chap 26

27.Dấu ấn rồng thiêng chap 27

28.Dấu ấn rồng thiêng chap 28

29.Dấu ấn rồng thiêng chap 29

30.Dấu ấn rồng thiêng chap 30

31.Dấu ấn rồng thiêng chap 31

32.Dấu ấn rồng thiêng chap 32

33.Dấu ấn rồng thiêng chap 33

34.Dấu ấn rồng thiêng chap 34

35.Dấu ấn rồng thiêng chap 35

36.Dấu ấn rồng thiêng chap 36

37.Dấu ấn rồng thiêng chap 37

38.Dấu ấn rồng thiêng chap 38

39.Dấu ấn rồng thiêng chap 39

40.Dấu ấn rồng thiêng chap 40

41.Dấu ấn rồng thiêng chap 41

42.Dấu ấn rồng thiêng chap 45

43.Dấu ấn rồng thiêng chap 49

44.Dấu ấn rồng thiêng chap 50

45.Dấu ấn rồng thiêng chap 51

46.Dấu ấn rồng thiêng chap 52

47.Dấu ấn rồng thiêng chap 53

48.Dấu ấn rồng thiêng chap 54

49.Dấu ấn rồng thiêng chap 55

50.Dấu ấn rồng thiêng chap 56

51.Dấu ấn rồng thiêng chap 57

52.Dấu ấn rồng thiêng chap 58

53.Dấu ấn rồng thiêng chap 59

54.Dấu ấn rồng thiêng chap 60

55.Dấu ấn rồng thiêng chap 61

56.Dấu ấn rồng thiêng chap 62

57.Dấu ấn rồng thiêng chap 63

58.Dấu ấn rồng thiêng chap 64

59.Dấu ấn rồng thiêng chap 65

60.Dấu ấn rồng thiêng chap 66

61.Dấu ấn rồng thiêng chap 67

62.Dấu ấn rồng thiêng chap 69

63.Dấu ấn rồng thiêng chap 70

64.Dấu ấn rồng thiêng chap 71

65.Dấu ấn rồng thiêng chap 72

66.Dấu ấn rồng thiêng chap 73

67.Dấu ấn rồng thiêng chap 74

68.Dấu ấn rồng thiêng chap 75

69.Dấu ấn rồng thiêng chap 76

70.Dấu ấn rồng thiêng chap 77

71.Dấu ấn rồng thiêng chap 79

72.Dấu ấn rồng thiêng chap 80

73.Dấu ấn rồng thiêng chap 81

74.Dấu ấn rồng thiêng chap 82

75.Dấu ấn rồng thiêng chap 83

76.Dấu ấn rồng thiêng chap 85

77.Dấu ấn rồng thiêng chap 86

78.Dấu ấn rồng thiêng chap 87

79.Dấu ấn rồng thiêng chap 88

80.Dấu ấn rồng thiêng chap 89

81.Dấu ấn rồng thiêng chap 90

82.Dấu ấn rồng thiêng chap 91

83.Dấu ấn rồng thiêng chap 92

84.Dấu ấn rồng thiêng chap 93

85.Dấu ấn rồng thiêng chap 94

86.Dấu ấn rồng thiêng chap 95

87.Dấu ấn rồng thiêng chap 97

88.Dấu ấn rồng thiêng chap 98

89.Dấu ấn rồng thiêng chap 99

90.Dấu ấn rồng thiêng chap 100

91.Dấu ấn rồng thiêng chap 101

92.Dấu ấn rồng thiêng chap 102

93.Dấu ấn rồng thiêng chap 103

94.Dấu ấn rồng thiêng chap 104

95.Dấu ấn rồng thiêng chap 105

96.Dấu ấn rồng thiêng chap 106

97.Dấu ấn rồng thiêng chap 107

98.Dấu ấn rồng thiêng chap 109

99.Dấu ấn rồng thiêng chap 110

100.Dấu ấn rồng thiêng chap 111

101.Dấu ấn rồng thiêng chap 112

102.Dấu ấn rồng thiêng chap 114

103.Dấu ấn rồng thiêng chap 115

104.Dấu ấn rồng thiêng chap 116

105.Dấu ấn rồng thiêng chap 117

106.Dấu ấn rồng thiêng chap 118

107.Dấu ấn rồng thiêng chap 120

108.Dấu ấn rồng thiêng chap 121

109.Dấu ấn rồng thiêng chap 122

110.Dấu ấn rồng thiêng chap 123

111.Dấu ấn rồng thiêng chap 124

112.Dấu ấn rồng thiêng chap 125

113.Dấu ấn rồng thiêng chap 126

114.Dấu ấn rồng thiêng chap 127

115.Dấu ấn rồng thiêng chap 128

116.Dấu ấn rồng thiêng chap 129

117.Dấu ấn rồng thiêng chap 130

118.Dấu ấn rồng thiêng chap 131

119.Dấu ấn rồng thiêng chap 132

120.Dấu ấn rồng thiêng chap 133

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge