Diêm Đế 2

Description:
Truyện tranh kể về Diêm Đế – sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương =”= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên “lông bông” âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian & địa ngục được chăng ? Truyện bắt đầu từ vol 36 nhé! lâu rồi không đọc nên không biết giới thiệu cái phần sau này ra sao nữa. Ai mà biết thì giúp mình phần này với ! Từ vol 37 là bản dịch của truyentranhonline.vn!
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Diêm Đế II Tập 36a

2.Diêm Đế II Tập 36b

3.Diêm Đế II Tập 36c

4.Diêm Đế II Tập 36d

5.Diêm Đế II Tập 37a

6.Diêm Đế II Tập 37b

7.Diêm Đế II Tập 37c

8.Diêm Đế II Tập 37d

9.Diêm Đế II Tập 37e

10.Diêm Đế II Tập 37f

11.Diêm Đế II Tập 37g

12.Diêm Đế II Tập 38a

13.Diêm Đế II Tập 38b

14.Diêm Đế II Tập 38c

15.Diêm Đế II Tập 38d

16.Diêm Đế II Tập 38e

17.Diêm Đế II Tập 38f

18.Diêm Đế II Tập 38g

19.Diêm Đế II Tập 39a

20.Diêm Đế II Tập 39b

21.Diêm Đế II Tập 39c

22.Diêm Đế II Tập 39d

23.Diêm Đế II Tập 39e

24.Diêm Đế II Tập 39f

25.Diêm Đế II Tập 40a

26.Diêm Đế II Tập 40b

27.Diêm Đế II Tập 40c

28.Diêm Đế II Tập 40d

29.Diêm Đế II Tập 40e

30.Diêm Đế II Tập 40f

31.Diêm Đế II Tập 41a

32.Diêm Đế II Tập 41b

33.Diêm Đế II Tập 41c

34.Diêm Đế II Tập 41d

35.Diêm Đế II Tập 41e

36.Diêm Đế II Tập 41f

37.Diêm Đế II tập 42a

38.Diêm Đế II tập 42b

39.Diêm Đế II tập 42c

40.Diêm Đế II tập 42d

41.Diêm Đế II tập 42e

42.Diêm Đế II tập 42f

43.Diêm Đế II tập 43a

44.Diêm Đế II tập 43b

45.Diêm Đế II tập 43c

46.Diêm Đế II tập 43d

47.Diêm Đế II tập 43e

48.Diêm Đế II tập 43f

49.Diêm Đế II tập 44a

50.Diêm Đế II tập 44b

51.Diêm Đế II tập 44c

52.Diêm Đế II tập 44d

53.Diêm Đế II tập 44e

54.Diêm Đế II tập 45a

55.Diêm Đế II tập 45b

56.Diêm Đế II tập 45C

57.Diêm Đế II tập 45d

58.Diêm Đế II tập 45e

59.Diêm Đế II tập 46a

60.Diêm Đế II tập 46b

61.Diêm Đế II tập 46c

62.Diêm Đế II tập 46d

63.Diêm Đế II tập 46e

64.Diêm Đế II tập 46f

65.Diêm Đế II tập 47a

66.Diêm Đế II tập 47b

67.Diêm Đế II tập 47c

68.Diêm Đế II tập 47d

69.Diêm Đế II tập 47e

70.Diêm Đế II tập 48a

71.Diêm Đế II tập 48b

72.Diêm Đế II tập 48c

73.Diêm Đế II tập 48d

74.Diêm Đế II tập 48e

75.Diêm Đế II tập 48f

76.Diêm Đế II tập 49a

77.Diêm Đế II tập 49b

78.Diêm Đế II tập 49c

79.Diêm Đế II tập 49d

80.Diêm Đế II tập 49e

81.Diêm Đế II tập 49f

82.Diêm Đế II tập 50a

83.Diêm Đế II tập 50b

84.Diêm Đế II tập 50c

85.Diêm Đế II tập 50d

86.Diêm Đế II tập 50e

87.Diêm Đế II tập 50f

88.Diêm Đế II tập 51a

89.Diêm Đế II tập 51b

90.Diêm Đế II tập 51c

91.Diêm Đế II tập 51d

92.Diêm Đế II tập 51e

93.Diêm Đế II tập 51f

94.Diêm Đế II tập 52a

95.Diêm Đế II tập 52b

96.Diêm Đế II tập 52c

97.Diêm Đế II tập 52d

98.Diêm Đế II tập 52e

99.Diêm Đế II tập 52f

100.Diêm Đế II tập 53a

101.Diêm Đế II tập 53b

102.Diêm Đế II tập 53c

103.Diêm Đế II tập 53d

104.Diêm Đế II tập 53e

105.Diêm Đế II tập 53g

106.Diêm Đế II tập 53h

107.Diêm Đế II tập 54a

108.Diêm Đế II tập 54b

109.Diêm Đế II tập 54c

110.Diêm Đế II tập 54d

111.Diêm Đế II tập 54e

112.Diêm Đế II tập 54f

113.Diêm Đế II tập 55a

114.Diêm Đế II tập 55b

115.Diêm Đế II tập 55c

116.Diêm Đế II tập 55d

117.Diêm Đế II tập 55e

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge