Doraemon

Description:
Các câu chuyện trong Doraemon thường có một công thức chung, đó là xoay quanh những rắc rối hay xảy ra với cậu bé Nobita học lớp bốn, nhân vật chính thứ nhì của bộ truyện. Doraemon có một chiếc túi thần kỳ trước bụng với đủ loại bảo bối của tương lai. Cốt truyện thường gặp nhất sẽ là Nobita trở về nhà khóc lóc với những rắc rối mà cậu gặp phải ở trường hoặc với bạn bè. Sau khi bị cậu bé van nài hoặc thúc giục, Doraemon sẽ đưa ra một bảo bối giúp Nobita giải quyết những rắc rối của mình, hoặc là để trả đũa hay khoe khoang với bạn bè của cậu. Nobita sẽ lại thường đi quá xa so với dự định ban đầu của Doraemon, thậm chí với những bảo bối mới cậu còn gặp rắc rối lớn hơn trước đó. Đôi khi những người bạn của Nobita, thường là Suneo (Xêkô) hoặc Jaian (Chaien) lại lấy trộm những bảo bối và sử dụng chúng không đúng mục đích. Tuy nhiên thường thì ở cuối mỗi câu chuyện, những ai sử dụng sai mục đích bảo bối sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra, và người đọc sẽ rút ra được bài học từ đó
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Doraemon chap 1

2.Doraemon chap 2

3.Doraemon chap 3

4.Doraemon chap 4

5.Doraemon chap 5

6.Doraemon chap 6

7.Doraemon chap 7

8.Doraemon chap 8

9.Doraemon chap 9

10.Doraemon chap 10

11.Doraemon chap 11

12.Doraemon chap 12

13.Doraemon chap 13

14.Doraemon chap 14

15.Doraemon chap 15

16.Doraemon chap 16

17.Doraemon chap 17

18.Doraemon chap 18

19.Doraemon chap 19

20.Doraemon chap 22

21.Doraemon chap 23

22.Doraemon chap 24

23.Doraemon chap 25

24.Doraemon chap 26

25.Doraemon chap 27

26.Doraemon chap 28

27.Doraemon chap 29

28.Doraemon chap 30

29.Doraemon chap 31

30.Doraemon chap 32

31.Doraemon chap 33

32.Doraemon chap 34

33.Doraemon chap 35

34.Doraemon chap 36

35.Doraemon chap 37

36.Doraemon chap 38

37.Doraemon chap 39

38.Doraemon chap 40

39.Doraemon chap 41

40.Doraemon chap 42

41.Doraemon chap 43

42.Doraemon chap 44

43.Doraemon chap 45

44.Doraemon chap 46

45.Doraemon chap 47

46.Doraemon chap 48

47.Doraemon chap 49

48.Doraemon chap 50

49.Doraemon chap 51

50.Doraemon chap 52

51.Doraemon chap 53

52.Doraemon chap 54

53.Doraemon chap 55

54.Doraemon chap 56

55.Doraemon chap 57

56.Doraemon chap 58

57.Doraemon chap 59

58.Doraemon chap 60

59.Doraemon chap 61

60.Doraemon chap 62

61.Doraemon chap 63

62.Doraemon chap 64

63.Doraemon chap 65

64.Doraemon chap 66

65.Doraemon chap 67

66.Doraemon chap 68

67.Doraemon chap 69

68.Doraemon chap 70

69.Doraemon chap 71

70.Doraemon chap 72

71.Doraemon chap 73

72.Doraemon chap 74

73.Doraemon chap 75

74.Doraemon chap 76

75.Doraemon chap 77

76.Doraemon chap 78

77.Doraemon chap 79

78.Doraemon chap 80

79.Doraemon chap 81

80.Doraemon chap 82

81.Doraemon chap 83

82.Doraemon chap 84

83.Doraemon chap 85

84.Doraemon chap 86

85.Doraemon chap 87

86.Doraemon chap 88

87.Doraemon chap 89

88.Doraemon chap 90

89.Doraemon chap 91

90.Doraemon chap 92

91.Doraemon chap 93

92.Doraemon chap 94

93.Doraemon chap 95

94.Doraemon chap 96

95.Doraemon chap 97

96.Doraemon chap 98

97.Doraemon chap 99

98.Doraemon extra 1

99.Doraemon extra 2

100.Doraemon chap 100

101.Doraemon chap 101

102.Doraemon chap 102

103.Doraemon chap 103

104.Doraemon chap 104

105.Doraemon chap 105

106.Doraemon chap 106

107.Doraemon chap 107

108.Doraemon chap 108

109.Doraemon chap 109

110.Doraemon chap 110

111.Doraemon chap 111

112.Doraemon chap 112

113.Doraemon chap 113

114.Doraemon chap 114

115.Doraemon chap 115

116.Doraemon chap 116

117.Doraemon chap 117

118.Doraemon chap 118

119.Doraemon chap 119

120.Doraemon chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge