Dragon Head

Description:
Trước sự chứng kiến rất nhiều đứa bạn cùng lớp bị tử nạn trong một tai nạn tàu hỏa thảm khốc, Teru đã phát hiện thấy hai người còn sống sót trong đường hầm: đó là Ako và Nobuo.  Họ đang cố gắng đào xới từ đường hầm tối om ra bên ngoài với một chút hy vọng mong manh là cố níu kéo sự sống của mình, sự thiếu ánh sáng và thức ăn, cùng với mùi hôi thối của xác chết phân hủy cũng là điều mà mỗi người trong số họ cảm thấy cuồng trí.  Và ngay tại thời điểm đó lại xảy ra một cơn động đất trong hầm, và việc thoát được ra bên ngoài cũng là lúc họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Dragon Head Chap 001

2.Dragon Head Chap 002

3.Dragon Head Chap 003

4.Dragon Head Chap 004

5.Dragon Head Chap 005

6.Dragon Head Chap 006

7.Dragon Head Chap 007

8.Dragon Head Chap 008

9.Dragon Head Chap 009

10.Dragon Head Chap 010

11.Dragon Head Chap 011

12.Dragon Head Chap 012

13.Dragon Head Chap 013

14.Dragon Head Chap 014

15.Dragon Head Chap 015

16.Dragon Head Chap 016

17.Dragon Head Chap 017

18.Dragon Head Chap 018

19.Dragon Head Chap 019

20.Dragon Head Chap 020

21.Dragon Head Chap 021

22.Dragon Head Chap 022

23.Dragon Head Chap 023

24.Dragon Head Chap 024

25.Dragon Head Chap 025

26.Dragon Head Chap 026

27.Dragon Head Chap 027

28.Dragon Head Chap 028

29.Dragon Head Chap 029

30.Dragon Head Chap 030

31.Dragon Head Chap 031

32.Dragon Head Chap 032

33.Dragon Head Chap 033

34.Dragon Head Chap 034

35.Dragon Head Chap 035

36.Dragon Head Chap 036

37.Dragon Head Chap 037

38.Dragon Head Chap 038

39.Dragon Head Chap 039

40.Dragon Head Chap 040

41.Dragon Head Chap 041

42.Dragon Head Chap 042

43.Dragon Head Chap 043

44.Dragon Head Chap 044

45.Dragon Head Chap 045

46.Dragon Head Chap 046

47.Dragon Head Chap 047

48.Dragon Head Chap 048

49.Dragon Head Chap 049

50.Dragon Head Chap 050

51.Dragon Head Chap 051

52.Dragon Head Chap 052

53.Dragon Head Chap 053

54.Dragon Head Chap 054

55.Dragon Head Chap 055

56.Dragon Head Chap 056

57.Dragon Head Chap 057

58.Dragon Head Chap 058

59.Dragon Head Chap 059

60.Dragon Head Chap 060

61.Dragon Head Chap 061

62.Dragon Head Chap 062

63.Dragon Head Chap 063

64.Dragon Head Chap 064

65.Dragon Head Chap 065

66.Dragon Head Chap 066

67.Dragon Head Chap 067

68.Dragon Head Chap 068

69.Dragon Head Chap 069

70.Dragon Head Chap 070

71.Dragon Head Chap 071

72.Dragon Head Chap 072

73.Dragon Head Chap 073

74.Dragon Head Chap 074

75.Dragon Head Chap 075

76.Dragon Head Chap 076

77.Dragon Head Chap 077

78.Dragon Head Chap 078

79.Dragon Head Chap 079

80.Dragon Head Chap 080

81.Dragon Head Chap 081

82.Dragon Head Chap 082

83.Dragon Head Chap 083

84.Dragon Head Chap 084

85.Dragon Head Chap 085

86.Dragon Head Chap 086

87.Dragon Head Chap 087

88.Dragon Head Chap 088

89.Dragon Head Chap 089

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge