Đường Dần tại Dị Giới

Description:
Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Đường Dần tại Dị Giới chap 1

2.Đường Dần tại Dị Giới chap 2

3.Đường Dần tại Dị Giới chap 3

4.Đường Dần tại Dị Giới chap 4

5.Đường Dần tại Dị Giới chap 5

6.Đường Dần tại Dị Giới chap 6

7.Đường Dần tại Dị Giới chap 7

8.Đường Dần tại Dị Giới chap 8

9.Đường Dần tại Dị Giới chap 9

10.Đường Dần tại Dị Giới chap 10

11.Đường Dần tại Dị Giới chap 11

12.Đường Dần tại Dị Giới chap 12

13.Đường Dần tại Dị Giới chap 13

14.Đường Dần tại Dị Giới chap 14

15.Đường Dần tại Dị Giới chap 15

16.Đường Dần tại Dị Giới chap 16

17.Đường Dần tại Dị Giới chap 17

18.Đường Dần tại Dị Giới chap 18

19.Đường Dần tại Dị Giới chap 19

20.Đường Dần tại Dị Giới chap 19.5

21.Đường Dần tại Dị Giới chap 20

22.Đường Dần tại Dị Giới chap 21

23.Đường Dần tại Dị Giới chap 22

24.Đường Dần tại Dị Giới chap 23

25.Đường Dần tại Dị Giới chap 24

26.Đường Dần tại Dị Giới chap 25

27.Đường Dần tại Dị Giới chap 26

28.Đường Dần tại Dị Giới chap 27

29.Đường Dần tại Dị Giới chap 28

30.Đường Dần tại Dị Giới chap 29

31.Đường Dần tại Dị Giới chap 30

32.Đường Dần tại Dị Giới chap 31

33.Đường Dần tại Dị Giới chap 32

34.Đường Dần tại Dị Giới Chạp 33

35.Đường Dần tại Dị Giới Chap 34

36.Đường Dần tại Dị Giới chap 35

37.Đường Dần tại Dị Giới chap 36

38.Đường Dần tại Dị Giới chap 37

39.Đường Dần tại Dị Giới chap 38

40.Đường Dần tại Dị Giới chap 39

41.Đường Dần tại Dị Giới chap 40

42.Đường Dần tại Dị Giới chap 41

43.Đường Dần tại Dị Giới chap 42

44.Đường Dần tại Dị Giới chap 43

45.Đường Dần tại Dị Giới chap 44

46.Đường Dần tại Dị Giới chap 45

47.Đường Dần tại Dị Giới chap 46

48.Đường Dần tại Dị Giới chap 47

49.Đường Dần tại Dị Giới chap 48

50.Đường Dần tại Dị Giới chap 49

51.Đường Dần tại Dị Giới chap 50

52.Đường Dần tại Dị Giới chap 51

53.Đường Dần tại Dị Giới chap 52

54.Đường Dần tại Dị Giới chap 53

55.Đường Dần tại Dị Giới chap 54

56.Đường Dần tại Dị Giới chap 55

57.Đường Dần tại Dị Giới chap 56

58.Đường Dần tại Dị Giới chap 57

59.Đường Dần tại Dị Giới chap 58

60.Đường Dần tại Dị Giới chap 59

61.Đường Dần tại Dị Giới chap 60

62.Đường Dần tại Dị Giới chap 61

63.Đường Dần tại Dị Giới chap 62

64.Đường Dần tại Dị Giới chap 63

65.Đường Dần tại Dị Giới chap 64

66.Đường Dần tại Dị Giới chap 65

67.Đường Dần tại Dị Giới chap 66

68.Đường Dần tại Dị Giới chap 67

69.Đường Dần tại Dị Giới chap 68

70.Đường Dần tại Dị Giới chap 69

71.Đường Dần tại Dị Giới chap 70

72.Đường Dần tại Dị Giới chap 71

73.Đường Dần tại Dị Giới chap 72

74.Đường Dần tại Dị Giới chap 73

75.Đường Dần tại Dị Giới chap 74

76.Đường Dần tại Dị Giới chap 75

77.Đường Dần tại Dị Giới chap 76

78.Đường Dần tại Dị Giới chap 77

79.Đường Dần tại Dị Giới chap 78

80.Đường Dần tại Dị Giới chap 79

81.Đường Dần tại Dị Giới chap 80

82.Đường Dần tại Dị Giới chap 81

83.Đường Dần tại Dị Giới chap 82

84.Đường Dần tại Dị Giới chap 83

85.Đường Dần tại Dị Giới chap 84

86.Đường Dần tại Dị Giới chap 85

87.Đường Dần tại Dị Giới chap 86

88.Đường Dần tại Dị Giới chap 87

89.Đường Dần tại Dị Giới chap 88

90.Đường Dần tại Dị Giới chap 89

91.Đường Dần tại Dị Giới chap 90

92.Đường Dần tại Dị Giới chap 91

93.Đường Dần tại Dị Giới chap 92

94.Đường Dần tại Dị Giới chap 93

95.Đường Dần tại Dị Giới chap 94

96.Đường Dần tại Dị Giới chap 95

97.Đường Dần tại Dị Giới chap 96

98.Đường Dần tại Dị Giới chap 97

99.Đường Dần tại Dị Giới chap 98

100.Đường Dần tại Dị Giới chap 99

101.Đường Dần tại Dị Giới chap 100

102.Đường Dần tại Dị Giới chap 101

103.Đường Dần tại Dị Giới chap 102

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge