Elfen Lied

Description:
The Diclonius là một loại người đột biến (do công nghệ gen của con người tạo ra). Khả năng đặc biệt của Diclonius có thể được miêu tả là " điều khiển giác quan thứ 6", đồng thời, sức mạnh của loài này là quá đủ để tiêu diệt toàn bộ loài người. Quá lo sợ về năng lực của loài Diclonius, một tổ chức đã cô lập được một con Diclonius để tiến hành nghiên cứu kỹ hơn... Lucy, Diclonios bị bắt nhốt- nhân vật chính của bộ truyện, đã phá vỡ sự bảo vệ nghiêm ngặt, giết chết lính gác và trốn thoát. Cô ngã xuống biển sau khi nhận một viên đạn vào đầu (tất nhiên là không chết). Cô trôi dạt vào bờ, ở đó, cô gặp được Yuka và Kouta. 2 người đặt tên cô là Nyu và bắt đầu sống với cô..... Vol1 Vol2 Vol3 Vol4 Vol5 (Nguồn: vechai.info) Vol6 Vol7 Vol8 Vol9 Vol10 Vol11 Vol12 (Nguồn:blogtruyen.com)    
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Elfen Lied Chap 1

2.Elfen Lied Chap 2

3.Elfen Lied Chap 3

4.Elfen Lied Chap 4

5.Elfen Lied Chap 5

6.Elfen Lied Chap 6

7.Elfen Lied Chap 7

8.Elfen Lied Chap 8

9.Elfen Lied Chap 9

10.Elfen Lied Chap 10

11.Elfen Lied Chap 11

12.Elfen Lied Chap 12

13.Elfen Lied Chap 13

14.Elfen Lied Chap 14

15.Elfen Lied Chap 15

16.Elfen Lied Chap 16

17.Elfen Lied Chap 17

18.Elfen Lied Chap 18

19.Elfen Lied Chap 19

20.Elfen Lied Chap 20

21.Elfen Lied Chap 21

22.Elfen Lied Chap 22

23.Elfen Lied Chap 23

24.Elfen Lied Chap 24

25.Elfen Lied Chap 25

26.Elfen Lied Chap 26

27.Elfen Lied Chap 27

28.Elfen Lied Chap 28

29.Elfen Lied Chap 29

30.Elfen Lied Chap 30

31.Elfen Lied Chap 31

32.Elfen Lied Chap 32

33.Elfen Lied Chap 33

34.Elfen Lied Chap 34

35.Elfen Lied Chap 35

36.Elfen Lied Chap 36

37.Elfen Lied Chap 37

38.Elfen Lied Chap 38

39.Elfen Lied Chap 39

40.Elfen Lied Chap 40

41.Elfen Lied Chap 41

42.Elfen Lied Chap 42

43.Elfen Lied Chap 43

44.Elfen Lied Chap 46

45.Elfen Lied Chap 47

46.Elfen Lied Chap 48

47.Elfen Lied Chap 49

48.Elfen Lied Chap 50

49.Elfen Lied Chap 51

50.Elfen Lied Chap 52

51.Elfen Lied Chap 53

52.Elfen Lied Chap 54

53.Elfen Lied Chap 55

54.Elfen Lied Chap 56

55.Elfen Lied Chap 57

56.Elfen Lied Chap 58

57.Elfen Lied Chap 59

58.Elfen Lied Chap 60

59.Elfen Lied Chap 61

60.Elfen Lied Chap 62

61.Elfen Lied Chap 63

62.Elfen Lied Chap 64

63.Elfen Lied Chap 65

64.Elfen Lied Chap 66

65.Elfen Lied Chap 67

66.Elfen Lied Chap 68

67.Elfen Lied Chap 69

68.Elfen Lied Chap 70

69.Elfen Lied Chap 71

70.Elfen Lied Chap 72

71.Elfen Lied Chap 73

72.Elfen Lied Chap 74

73.Elfen Lied Chap 75

74.Elfen Lied Chap 76

75.Elfen Lied Chap 77

76.Elfen Lied Chap 78

77.Elfen Lied Chap 79

78.Elfen Lied Chap 80

79.Elfen Lied Chap 81

80.Elfen Lied Chap 82

81.Elfen Lied Chap 83

82.Elfen Lied Chap 84

83.Elfen Lied Chap 85

84.Elfen Lied Chap 86

85.Elfen Lied Chap 87

86.Elfen Lied Chap 88

87.Elfen Lied Chap 89

88.Elfen Lied Chap 90

89.Elfen Lied Chap 91

90.Elfen Lied Chap 92

91.Elfen Lied Chap 93

92.Elfen Lied Chap 94

93.Elfen Lied Chap 95

94.Elfen Lied Chap 96

95.Elfen Lied Chap 97

96.Elfen Lied Chap 98

97.Elfen Lied Chap 99

98.Elfen Lied Chap 100

99.Elfen Lied Chap 101

100.Elfen Lied Chap 102

101.Elfen Lied Chap 103

102.Elfen Lied Chap 104

103.Elfen Lied Chap 105

104.Elfen Lied Chap 106

105.Elfen Lied Chap 106

106.Elfen Lied Chap 107

107.Elfen Lied Chap 107

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge