Fairy Tail

Description:
Lucy là một cô gái 17 tuổi, với giấc mơ trở thành một tinh linh pháp sư thực thụ. Rồi một ngày cô đến thị trấn Harujion, cô đã gặp Natsu, một thiếu niên có khả năng sử dụng ma thuật lửa. Nhưng Natsu không phải là một pháp sư thông thường, cậu sử dụng ma thuật cổ đại do một con rồng tên là Igneel dạy dỗ,và là thành viên của một trong số những hội pháp sư nổi tiếng nhất: Fairy Tail
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Fairy Tail Chap 1

2.Fairy Tail Chap 2

3.Fairy Tail Chap 3

4.Fairy Tail Chap 4

5.Fairy Tail Chap 5

6.Fairy Tail Chap 6

7.Fairy Tail Chap 7

8.Fairy Tail Chap 8

9.Fairy Tail Chap 9

10.Fairy Tail Chap 10

11.Fairy Tail Chap 11

12.Fairy Tail Chap 12

13.Fairy Tail Chap 13

14.Fairy Tail Chap 14

15.Fairy Tail Chap 15

16.Fairy Tail Chap 16

17.Fairy Tail Chap 17

18.Fairy Tail Chap 18

19.Fairy Tail Chap 19

20.Fairy Tail Chap 20

21.Fairy Tail Chap 21

22.Fairy Tail Chap 22

23.Fairy Tail Chap 23

24.Fairy Tail Chap 24

25.Fairy Tail Chap 25

26.Fairy Tail Chap 26

27.Fairy Tail Chap 27

28.Fairy Tail Chap 28

29.Fairy Tail Chap 29

30.Fairy Tail Chap 30

31.Fairy Tail Chap 31

32.Fairy Tail Chap 32

33.Fairy Tail Chap 33

34.Fairy Tail Chap 34

35.Fairy Tail Chap 35

36.Fairy Tail Chap 36

37.Fairy Tail Chap 37

38.Fairy Tail Chap 38

39.Fairy Tail Chap 39

40.Fairy Tail Chap 40

41.Fairy Tail Chap 41

42.Fairy Tail Chap 42

43.Fairy Tail Chap 43

44.Fairy Tail Chap 44

45.Fairy Tail Chap 45

46.Fairy Tail Chap 46

47.Fairy Tail Chap 47

48.Fairy Tail Chap 48

49.Fairy Tail Chap 49

50.Fairy Tail Chap 50

51.Fairy Tail Chap 51

52.Fairy Tail Chap 52

53.Fairy Tail Chap 53

54.Fairy Tail Chap 54

55.Fairy Tail Chap 55

56.Fairy Tail Chap 55-5

57.Fairy Tail Chap 56

58.Fairy Tail Chap 57

59.Fairy Tail Chap 58

60.Fairy Tail Chap 59

61.Fairy Tail Chap 60

62.Fairy Tail Chap 61

63.Fairy Tail Chap 62

64.Fairy Tail Chap 63

65.Fairy Tail Chap 64

66.Fairy Tail Chap 65

67.Fairy Tail Chap 66

68.Fairy Tail Chap 67

69.Fairy Tail Chap 68

70.Fairy Tail Chap 69

71.Fairy Tail Chap 70

72.Fairy Tail Chap 71

73.Fairy Tail Chap 72

74.Fairy Tail Chap 73

75.Fairy Tail Chap 74

76.Fairy Tail Chap 75

77.Fairy Tail Chap 76

78.Fairy Tail Chap 77

79.Fairy Tail Chap 78

80.Fairy Tail Chap 79

81.Fairy Tail Chap 80

82.Fairy Tail Chap 81

83.Fairy Tail Chap 82

84.Fairy Tail Chap 83

85.Fairy Tail Chap 84

86.Fairy Tail Chap 85

87.Fairy Tail Chap 86

88.Fairy Tail Chap 87

89.Fairy Tail Chap 88

90.Fairy Tail Chap 89

91.Fairy Tail Chap 90

92.Fairy Tail Chap 91

93.Fairy Tail Chap 92

94.Fairy Tail Chap 93

95.Fairy Tail Chap 94

96.Fairy Tail Chap 95

97.Fairy Tail Chap 96

98.Fairy Tail Chap 97

99.Fairy Tail Chap 98

100.Fairy Tail Chap 99

101.Fairy Tail Chap 100

102.Fairy Tail Chap 101

103.Fairy Tail Chap 102

104.Fairy Tail Chap 103

105.Fairy Tail Chap 104

106.Fairy Tail Chap 105

107.Fairy Tail Chap 106

108.Fairy Tail Chap 107

109.Fairy Tail Chap 108

110.Fairy Tail Chap 109

111.Fairy Tail Chap 110

112.Fairy Tail Chap 111

113.Fairy Tail Chap 112

114.Fairy Tail Chap 113

115.Fairy Tail Chap 114

116.Fairy Tail Chap 115

117.Fairy Tail Chap 116

118.Fairy Tail Chap 117

119.Fairy Tail Chap 118

120.Fairy Tail Chap 119

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge