Gantz

Description:
Gantz mở đầu bằng cảnh nhân vật chính, Kurono Kei, đang đọc một cuốn tạp chí (gì thì thì tự hiểu ) thì một gã sau rượu bị ngã xuống đường ray tàu điện ngầm. Ko ai dám nhảy xuống cứu ông ta, trừ Katou, một người bạn thân của Kurono thời tiểu học. Sau khi đưa được người đàn ông lên (với sự giúp đỡ miễn cưỡng của Kurono), hai người bị tàu điện ngầm đâm phải. Họ đã chết, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trong một căn phòng kỳ lạ, đầy những người đã chết như họ. Và một quả cầu màu đen tên là Gantz. Gantz đưa cho họ vũ khí và bắt họ đi tiêu diệt một tên Alien (người ngoài hành tinh), nói rằng đó là cơ hội sống duy nhất của họ. Câu chuyện bắt đầu...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Gantz Chap 01

2.Gantz Chap 02

3.Gantz Chap 03

4.Gantz Chap 04

5.Gantz Chap 05

6.Gantz Chap 06

7.Gantz Chap 07

8.Gantz Chap 08

9.Gantz Chap 09

10.Gantz Chap 10

11.Gantz Chap 11

12.Gantz Chap 12

13.Gantz Chap 13

14.Gantz Chap 14

15.Gantz Chap 15

16.Gantz Chap 16

17.Gantz Chap 17

18.Gantz Chap 18

19.Gantz Chap 19

20.Gantz Chap 20

21.Gantz Chap 21

22.Gantz Chap 22

23.Gantz Chap 23

24.Gantz Chap 24

25.Gantz Chap 25

26.Gantz Chap 26

27.Gantz Chap 27

28.Gantz Chap 28

29.Gantz Chap 29

30.Gantz Chap 30

31.Gantz Chap 31

32.Gantz Chap 32

33.Gantz Chap 33

34.Gantz Chap 34

35.Gantz Chap 35

36.Gantz Chap 36

37.Gantz Chap 37

38.Gantz Chap 38

39.Gantz Chap 39

40.Gantz Chap 40

41.Gantz Chap 41

42.Gantz Chap 42

43.Gantz Chap 43

44.Gantz Chap 44

45.Gantz Chap 45

46.Gantz Chap 46

47.Gantz Chap 47

48.Gantz Chap 48

49.Gantz Chap 49

50.Gantz Chap 50

51.Gantz Chap 51

52.Gantz Chap 52

53.Gantz Chap 53

54.Gantz Chap 54

55.Gantz Chap 55

56.Gantz Chap 56

57.Gantz Chap 57

58.Gantz Chap 58

59.Gantz Chap 59

60.Gantz Chap 60

61.Gantz Chap 61

62.Gantz Chap 62

63.Gantz Chap 63

64.Gantz Chap 64

65.Gantz Chap 65

66.Gantz Chap 66

67.Gantz Chap 67

68.Gantz Chap 68

69.Gantz Chap 69

70.Gantz Chap 70

71.Gantz Chap 71

72.Gantz Chap 72

73.Gantz Chap 73

74.Gantz Chap 74

75.Gantz Chap 75

76.Gantz Chap 76

77.Gantz Chap 77

78.Gantz Chap 78

79.Gantz Chap 79

80.Gantz Chap 80

81.Gantz Chap 81

82.Gantz Chap 82

83.Gantz Chap 83

84.Gantz Chap 84

85.Gantz Chap 85

86.Gantz Chap 86

87.Gantz Chap 87

88.Gantz Chap 88

89.Gantz Chap 89

90.Gantz Chap 90

91.Gantz Chap 91

92.Gantz Chap 92

93.Gantz Chap 93

94.Gantz Chap 94

95.Gantz Chap 95

96.Gantz Chap 96

97.Gantz Chap 97

98.Gantz Chap 98

99.Gantz Chap 99

100.Gantz Chap 100

101.Gantz Chap 101

102.Gantz Chap 102

103.Gantz Chap 103

104.Gantz Chap 104

105.Gantz Chap 105

106.Gantz Chap 106

107.Gantz Chap 107

108.Gantz Chap 108

109.Gantz Chap 109

110.Gantz Chap 110

111.Gantz Chap 111

112.Gantz Chap 112

113.Gantz Chap 113

114.Gantz Chap 114

115.Gantz Chap 115

116.Gantz Chap 116

117.Gantz Chap 117

118.Gantz Chap 118

119.Gantz Chap 119

120.Gantz Chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge