Gintama

Description:
Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, bị bệnh tiểu đường nặng, Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này và Kagura, một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân hình nhỏ bé của 1 cô bé 14 tuổi. Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Gintama chap 1

2.Gintama chap 2

3.Gintama chap 3

4.Gintama chap 4

5.Gintama chap 5

6.Gintama chap 6

7.Gintama chap 7

8.Gintama chap 8

9.Gintama chap 9

10.Gintama chap 10

11.Gintama chap 11

12.Gintama chap 12

13.Gintama chap 13

14.Gintama chap 14

15.Gintama chap 15

16.Gintama chap 16

17.Gintama chap 17

18.Gintama chap 18

19.Gintama chap 19

20.Gintama chap 20

21.Gintama chap 21

22.Gintama chap 22

23.Gintama chap 23

24.Gintama chap 24

25.Gintama chap 25

26.Gintama chap 26

27.Gintama chap 27

28.Gintama chap 28

29.Gintama chap 29

30.Gintama chap 30

31.Gintama chap 31

32.Gintama chap 32

33.Gintama chap 33

34.Gintama chap 34

35.Gintama chap 35

36.Gintama chap 36

37.Gintama chap 37

38.Gintama chap 38

39.Gintama chap 39

40.Gintama chap 40

41.Gintama chap 41

42.Gintama chap 42

43.Gintama chap 43

44.Gintama chap 44

45.Gintama chap 45

46.Gintama chap 46

47.Gintama chap 47

48.Gintama chap 48

49.Gintama chap 49

50.Gintama chap 50

51.Gintama chap 51

52.Gintama chap 54

53.Gintama chap 55

54.Gintama chap 56

55.Gintama chap 57

56.Gintama chap 58

57.Gintama chap 59

58.Gintama chap 60

59.Gintama chap 61

60.Gintama chap 62

61.Gintama chap 63

62.Gintama chap 64

63.Gintama chap 65

64.Gintama chap 66

65.Gintama chap 67

66.Gintama chap 68

67.Gintama chap 69

68.Gintama chap 70

69.Gintama chap 71

70.Gintama chap 72

71.Gintama chap 73

72.Gintama chap 74

73.Gintama chap 75

74.Gintama chap 76

75.Gintama chap 77

76.Gintama chap 78

77.Gintama chap 79

78.Gintama chap 80

79.Gintama chap 81

80.Gintama chap 82

81.Gintama chap 83

82.Gintama chap 84

83.Gintama chap 85

84.Gintama chap 86

85.Gintama chap 87

86.Gintama chap 88

87.Gintama chap 89

88.Gintama chap 90

89.Gintama chap 91

90.Gintama chap 92

91.Gintama chap 93

92.Gintama chap 94

93.Gintama chap 95

94.Gintama chap 96

95.Gintama chap 97

96.Gintama chap 98

97.Gintama chap 99

98.Gintama chap 100

99.Gintama Chap 101

100.Gintama chap 102

101.Gintama chap 103

102.Gintama chap 104

103.Gintama chap 105

104.Gintama chap 106

105.Gintama chap 106.5

106.Gintama chap 107

107.Gintama chap 108

108.Gintama chap 109

109.Gintama chap 110

110.Gintama chap 111

111.Gintama chap 112

112.Gintama chap 113

113.Gintama chap 114

114.Gintama chap 115

115.Gintama chap 116

116.Gintama chap 117

117.Gintama chap 118

118.Gintama chap 119

119.Gintama chap 120

120.Gintama chap 121

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge