Gokukoku no Brynhildr

Description:
Câu chuyện kể về Ryouta Murakami, một cậu học sinh có khát vọng vào NASA và đang bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi về một việc trong quá khứ. Một ngày, một cô gái chuyển tới học chung lớp với cậu, và Ryouta ngay lập tức nhận ra cô ta quen thuộc một cách lạ lùng. Và cho dù cô ấy khẳng định là họ chưa bao giờ gặp, có một cái gì đó rất bất bình thường về cô gái này... *megafirzen: Bạn thời thơ ấu, người ngoài hành tinh, pháp sư, esper,... Tiếp theo là gì nữa đây
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Gokukoku no Brynhildr chap 1

2.Gokukoku no Brynhildr chap 2

3.Gokukoku no Brynhildr chap 3

4.Gokukoku no Brynhildr chap 4

5.Gokukoku no Brynhildr chap 5

6.Gokukoku no Brynhildr chap 6

7.Gokukoku no Brynhildr chap 7

8.Gokukoku no Brynhildr chap 8

9.Gokukoku no Brynhildr chap 9

10.Gokukoku no Brynhildr chap 10

11.Gokukoku no Brynhildr chap 11

12.Gokukoku no Brynhildr chap 12

13.Gokukoku no Brynhildr chap 13

14.Gokukoku no Brynhildr chap 14

15.Gokukoku no Brynhildr chap 15

16.Gokukoku no Brynhildr chap 16

17.Gokukoku no Brynhildr chap 17

18.Gokukoku no Brynhildr chap 18

19.Gokukoku no Brynhildr chap 19

20.Gokukoku no Brynhildr chap 20

21.Gokukoku no Brynhildr chap 21

22.Gokukoku no Brynhildr chap 22

23.Gokukoku no Brynhildr chap 23

24.Gokukoku no Brynhildr chap 24

25.Gokukoku no Brynhildr chap 25

26.Gokukoku no Brynhildr chap 26

27.Gokukoku no Brynhildr chap 27

28.Gokukoku no Brynhildr chap 28

29.Gokukoku no Brynhildr chap 29

30.Gokukoku no Brynhildr chap 30

31.Gokukoku no Brynhildr chap 31

32.Gokukoku no Brynhildr chap 32

33.Gokukoku no Brynhildr chap 33

34.Gokukoku no Brynhildr chap 34

35.Gokukoku no Brynhildr chap 35

36.Gokukoku no Brynhildr chap 36

37.Gokukoku no Brynhildr chap 37

38.Gokukoku no Brynhildr chap 38

39.Gokukoku no Brynhildr chap 39

40.Gokukoku no Brynhildr chap 40

41.Gokukoku no Brynhildr chap 41

42.Gokukoku no Brynhildr chap 42

43.Gokukoku no Brynhildr chap 43

44.Gokukoku no Brynhildr chap 44

45.Gokukoku no Brynhildr chap 45

46.Gokukoku no Brynhildr chap 46

47.Gokukoku no Brynhildr chap 47

48.Gokukoku no Brynhildr chap 48

49.Gokukoku no Brynhildr chap 49

50.Gokukoku no Brynhildr chap 50

51.Gokukoku no Brynhildr chap 51

52.Gokukoku no Brynhildr chap 52

53.Gokukoku no Brynhildr chap 53

54.Gokukoku no Brynhildr Chap 54

55.Gokukoku no Brynhildr chap 55

56.Gokukoku no Brynhildr chap 56

57.Gokukoku no Brynhildr chap 57

58.Gokukoku no Brynhildr chap 58

59.Gokukoku no Brynhildr chap 59

60.Gokukoku no Brynhildr chap 60

61.Gokukoku no Brynhildr chap 61

62.Gokukoku no Brynhildr chap 62

63.Gokukoku no Brynhildr chap 63

64.Gokukoku no Brynhildr chap 64

65.Gokukoku no Brynhildr chap 65

66.Gokukoku no Brynhildr chap 66

67.Gokukoku no Brynhildr chap 67

68.Gokukoku no Brynhildr chap 68

69.Gokukoku no Brynhildr chap 69

70.Gokukoku no Brynhildr chap 69.5

71.Gokukoku no Brynhildr chap 70

72.Gokukoku no Brynhildr chap 71

73.Gokukoku no Brynhildr chap 72

74.Gokukoku no Brynhildr chap 73

75.Gokukoku no Brynhildr chap 74

76.Gokukoku no Brynhildr chap 75

77.Gokukoku no Brynhildr chap 76

78.Gokukoku no Brynhildr chap 77

79.Gokukoku no Brynhildr chap 78

80.Gokukoku no Brynhildr chap 79

81.Gokukoku no Brynhildr chap 80

82.Gokukoku no Brynhildr chap 81

83.Gokukoku no Brynhildr chap 82

84.Gokukoku no Brynhildr chap 83

85.Gokukoku no Brynhildr chap 84

86.Gokukoku no Brynhildr chap 85

87.Gokukoku no Brynhildr chap 86

88.Gokukoku no Brynhildr chap 87

89.Gokukoku no Brynhildr chap 88

90.Gokukoku no Brynhildr chap 89

91.Gokukoku no Brynhildr chap 90

92.Gokukoku no Brynhildr chap 91

93.Gokukoku no Brynhildr chap 92

94.Gokukoku no Brynhildr chap 93

95.Gokukoku no Brynhildr chap 94

96.Gokukoku no Brynhildr chap 95

97.Gokukoku no Brynhildr chap 96

98.Gokukoku no Brynhildr chap 97

99.Gokukoku no Brynhildr chap 98

100.Gokukoku no Brynhildr chap 99

101.Gokukoku no Brynhildr chap 100

102.Gokukoku no Brynhildr chap 101

103.Gokukoku no Brynhildr chap 102

104.Gokukoku no Brynhildr chap 103

105.Gokukoku no Brynhildr chap 104

106.Gokukoku no Brynhildr chap 105

107.Gokukoku no Brynhildr chap 106

108.Gokukoku no Brynhildr chap 107

109.Gokukoku no Brynhildr chap 108

110.Gokukoku no Brynhildr chap 109

111.Gokukoku no Brynhildr chap 110

112.Gokukoku no Brynhildr chap 111

113.Gokukoku no Brynhildr chap 112

114.Gokukoku no Brynhildr chap 113

115.Gokukoku no Brynhildr chap 114

116.Gokukoku no Brynhildr chap 115 - Diện kiến thần linh

117.Gokukoku no Brynhildr Chap 116 - Mừng trở về

118.Gokukoku no Brynhildr Chap 117 - Quá đáng

119.Gokukoku no Brynhildr Chap 118 - Gương mặt thân thuộc

120.Gokukoku no Brynhildr Chap 119 - Tương lai nghĩa hiệp

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge