Great teacher onizuka (GTO)

Description:
Eikichi Onizuka, 22 tuổi và là thành viên của một nhóm Boosoozok(một nhóm đua xe tụ tập lại với nhau từ nhiều thành viên, giống kiểu như băng đảng vậy.) Và Onizuka ước muốn được trở thành người thầy vĩ đại nhất của Nhật Bản sau khi người bạn gái đầu tiên bị cướp đi bởi một ông thầy giáo.Nhưng oái ăm thay, thầy giáo Onizuka lại được phân vào một lớp học với thành tích trong 1 tháng thay 3 lần giáo viên chỉ bởi những trò đùa quái ác mà lũ học trò tinh quái này gây ra. Và thầy giáo vĩ đại Onizuka xuất hiện, thay đổi cả bộ mặt cho trường và cho lớp 7-4 này ^^! Từng bước thầy giải tỏa được những bức xúc của mỗi học trò bởi lòng nhiệt tình và am hiểu suy nghĩ của những học sinh thời nay. Chính nhờ lòng nhiệt tình, ko ngại khó khăn, từng bước Onizuka sensei đã cải hóa được suy nghĩ theo chiều hướng xấu của học sinh, giúp cho những "tương lai" của đất nước có những suy nghĩ đúng đắn hơn về bản thân, về gia đình và về xã hội    
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Great teacher onizuka (GTO) chương 1

2.Great teacher onizuka (GTO) chương 2

3.Great teacher onizuka (GTO) chương 3

4.Great teacher onizuka (GTO) chương 4

5.Great teacher onizuka (GTO) chương 5

6.Great teacher onizuka (GTO) chương 6

7.Great teacher onizuka (GTO) chương 7

8.Great teacher onizuka (GTO) chương 8

9.Great teacher onizuka (GTO) chương 9

10.Great teacher onizuka (GTO) chương 10

11.Great teacher onizuka (GTO) chương 11

12.Great teacher onizuka (GTO) chương 12

13.Great teacher onizuka (GTO) chương 13

14.Great teacher onizuka (GTO) chương 14

15.Great teacher onizuka (GTO) chương 15

16.Great teacher onizuka (GTO) chương 16

17.Great teacher onizuka (GTO) chương 17

18.Great teacher onizuka (GTO) chương 18

19.Great teacher onizuka (GTO) chương 19

20.Great teacher onizuka (GTO) chương 20

21.Great teacher onizuka (GTO) chương 21

22.Great teacher onizuka (GTO) chương 22

23.Great teacher onizuka (GTO) chương 23

24.Great teacher onizuka (GTO) chương 24

25.Great teacher onizuka (GTO) chương 25

26.Great teacher onizuka (GTO) chương 26

27.Great teacher onizuka (GTO) chương 27

28.Great teacher onizuka (GTO) chương 28

29.Great teacher onizuka (GTO) chương 29

30.Great teacher onizuka (GTO) chương 30

31.Great teacher onizuka (GTO) chương 31

32.Great teacher onizuka (GTO) chương 32

33.Great teacher onizuka (GTO) chương 33

34.Great teacher onizuka (GTO) chương 34

35.Great teacher onizuka (GTO) chương 35

36.Great teacher onizuka (GTO) chương 36

37.Great teacher onizuka (GTO) chương 37

38.Great teacher onizuka (GTO) chương 38

39.Great teacher onizuka (GTO) chương 39

40.Great teacher onizuka (GTO) chương 40

41.Great teacher onizuka (GTO) chương 41

42.Great teacher onizuka (GTO) chương 42

43.Great teacher onizuka (GTO) chương 43

44.Great teacher onizuka (GTO) chương 44

45.Great teacher onizuka (GTO) chương 45

46.Great teacher onizuka (GTO) chương 46

47.Great teacher onizuka (GTO) chương 47

48.Great teacher onizuka (GTO) chương 48

49.Great teacher onizuka (GTO) chương 49

50.Great teacher onizuka (GTO) chương 50

51.Great teacher onizuka (GTO) chương 51

52.Great teacher onizuka (GTO) chương 52

53.Great teacher onizuka (GTO) chương 53

54.Great teacher onizuka (GTO) chương 54

55.Great teacher onizuka (GTO) chương 55

56.Great teacher onizuka (GTO) chương 56

57.Great teacher onizuka (GTO) chương 57

58.Great teacher onizuka (GTO) chương 58

59.Great teacher onizuka (GTO) chương 59

60.Great teacher onizuka (GTO) chương 60

61.Great teacher onizuka (GTO) chương 61

62.Great teacher onizuka (GTO) chương 62

63.Great teacher onizuka (GTO) chương 63

64.Great teacher onizuka (GTO) chương 64

65.Great teacher onizuka (GTO) chương 65

66.Great teacher onizuka (GTO) chương 66

67.Great teacher onizuka (GTO) chương 67

68.Great teacher onizuka (GTO) chương 68

69.Great teacher onizuka (GTO) chương 69

70.Great teacher onizuka (GTO) chương 70

71.Great teacher onizuka (GTO) chương 71

72.Great teacher onizuka (GTO) chương 72

73.Great teacher onizuka (GTO) chương 73

74.Great teacher onizuka (GTO) chương 74

75.Great teacher onizuka (GTO) chương 75

76.Great teacher onizuka (GTO) chương 76

77.Great teacher onizuka (GTO) chương 77

78.Great teacher onizuka (GTO) chương 78

79.Great teacher onizuka (GTO) chương 79

80.Great teacher onizuka (GTO) chương 80

81.Great teacher onizuka (GTO) chương 81

82.Great teacher onizuka (GTO) chương 82

83.Great teacher onizuka (GTO) chương 83

84.Great teacher onizuka (GTO) chương 84

85.Great teacher onizuka (GTO) chương 85

86.Great teacher onizuka (GTO) chương 86

87.Great teacher onizuka (GTO) chương 87

88.Great teacher onizuka (GTO) chương 88

89.Great teacher onizuka (GTO) chương 89

90.Great teacher onizuka (GTO) chương 90

91.Great teacher onizuka (GTO) chương 91

92.Great teacher onizuka (GTO) chương 92

93.Great teacher onizuka (GTO) chương 93

94.Great teacher onizuka (GTO) chương 94

95.Great teacher onizuka (GTO) chương 95

96.Great teacher onizuka (GTO) chương 96

97.Great teacher onizuka (GTO) chương 97

98.Great teacher onizuka (GTO) chương 98

99.Great teacher onizuka (GTO) chương 99

100.Great teacher onizuka (GTO) chương 100

101.Great teacher onizuka (GTO) chương 101

102.Great teacher onizuka (GTO) chương 102

103.Great teacher onizuka (GTO) chương 103

104.Great teacher onizuka (GTO) chương 104

105.Great teacher onizuka (GTO) chương 105

106.Great teacher onizuka (GTO) chương 106

107.Great teacher onizuka (GTO) chương 107

108.Great teacher onizuka (GTO) chương 108

109.Great teacher onizuka (GTO) chương 109

110.Great teacher onizuka (GTO) chương 110

111.Great teacher onizuka (GTO) chương 111

112.Great teacher onizuka (GTO) chương 112

113.Great teacher onizuka (GTO) chương 113

114.Great teacher onizuka (GTO) chương 114

115.Great teacher onizuka (GTO) chương 115

116.Great teacher onizuka (GTO) chương 116

117.Great teacher onizuka (GTO) chương 117

118.Great teacher onizuka (GTO) chương 118

119.Great teacher onizuka (GTO) chương 119

120.Great teacher onizuka (GTO) chương 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge