Hayate no Gotoku

Description:
Ayasaki Hayate, bị bố mẹ bán cho bọn xã hội đen để gán nợ vào đúng ngày Noel. Bất đắc dĩ, anh nghĩ ra kế bắt cóc con tin để trả cho số tiền 150 triệu yen. Không ngờ con mồi của anh, Nagi Sanzenin, lại là cô cháu gái chủ tịch tập đoàn giàu nhất thế giới. Sau hàng loạt biến cố lẫn hiểu nhầm giữa 2 người, Hayate trở thành quản gia của cô chủ Nagi, và câu chuyện đầy thú vị của "chàng quản gia mắc nợ" bắt đầu...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Hayate no Gotoku chap 1

2.Hayate no Gotoku chap 2

3.Hayate no Gotoku chap 3

4.Hayate no Gotoku chap 4

5.Hayate no Gotoku chap 5

6.Hayate no Gotoku chap 6

7.Hayate no Gotoku chap 7

8.Hayate no Gotoku chap 8

9.Hayate no Gotoku chap 9

10.Hayate no Gotoku chap 10

11.Hayate no Gotoku chap 11

12.Hayate no Gotoku chap 12

13.Hayate no Gotoku chap 13

14.Hayate no Gotoku chap 14

15.Hayate no Gotoku chap 15

16.Hayate no Gotoku chap 16

17.Hayate no Gotoku chap 17

18.Hayate no Gotoku chap 18

19.Hayate no Gotoku chap 19

20.Hayate no Gotoku chap 20

21.Hayate no Gotoku chap 21

22.Hayate no Gotoku chap 22

23.Hayate no Gotoku chap 23

24.Hayate no Gotoku chap 24

25.Hayate no Gotoku chap 25

26.Hayate no Gotoku chap 26

27.Hayate no Gotoku chap 27

28.Hayate no Gotoku chap 28

29.Hayate no Gotoku chap 29

30.Hayate no Gotoku chap 30

31.Hayate no Gotoku chap 31

32.Hayate no Gotoku chap 32

33.Hayate no Gotoku chap 33

34.Hayate no Gotoku chap 34

35.Hayate no Gotoku chap 35

36.Hayate no Gotoku chap 36

37.Hayate no Gotoku chap 37

38.Hayate no Gotoku chap 38

39.Hayate no Gotoku chap 39

40.Hayate no Gotoku chap 40

41.Hayate no Gotoku chap 41

42.Hayate no Gotoku chap 41.5

43.Hayate no Gotoku chap 42

44.Hayate no Gotoku chap 43

45.Hayate no Gotoku chap 44

46.Hayate no Gotoku chap 45

47.Hayate no Gotoku chap 46

48.Hayate no Gotoku chap 47

49.Hayate no Gotoku chap 48

50.Hayate no Gotoku chap 49

51.Hayate no Gotoku chap 50

52.Hayate no Gotoku chap 51

53.Hayate no Gotoku chap 52

54.Hayate no Gotoku chap 53

55.Hayate no Gotoku chap 54

56.Hayate no Gotoku chap 55

57.Hayate no Gotoku chap 56

58.Hayate no Gotoku chap 57

59.Hayate no Gotoku chap 58

60.Hayate no Gotoku chap 59

61.Hayate no Gotoku chap 60

62.Hayate no Gotoku chap 61

63.Hayate no Gotoku chap 62

64.Hayate no Gotoku chap 63

65.Hayate no Gotoku chap 64

66.Hayate no Gotoku chap 65

67.Hayate no Gotoku chap 66

68.Hayate no Gotoku chap 67

69.Hayate no Gotoku chap 68

70.Hayate no Gotoku chap 69

71.Hayate no Gotoku chap 70

72.Hayate no Gotoku chap 71

73.Hayate no Gotoku chap 72

74.Hayate no Gotoku chap 73

75.Hayate no Gotoku chap 74

76.Hayate no Gotoku chap 75

77.Hayate no Gotoku chap 76

78.Hayate no Gotoku chap 77

79.Hayate no Gotoku chap 78

80.Hayate no Gotoku chap 79

81.Hayate no Gotoku chap 80

82.Hayate no Gotoku chap 81

83.Hayate no Gotoku chap 83

84.Hayate no Gotoku chap 84

85.Hayate no Gotoku chap 85

86.Hayate no Gotoku chap 86

87.Hayate no Gotoku chap 87

88.Hayate no Gotoku chap 88

89.Hayate no Gotoku chap 89

90.Hayate no Gotoku chap 90

91.Hayate no Gotoku chap 91

92.Hayate no Gotoku chap 92

93.Hayate no Gotoku chap 93

94.Hayate no Gotoku chap 94

95.Hayate no Gotoku chap 95

96.Hayate no Gotoku chap 96

97.Hayate no Gotoku chap 96.5

98.Hayate no Gotoku chap 97

99.Hayate no Gotoku chap 98

100.Hayate no Gotoku chap 99

101.Hayate no Gotoku chap 100

102.Hayate no Gotoku chap 101

103.Hayate no Gotoku chap 102

104.Hayate no Gotoku chap 103

105.Hayate no Gotoku chap 104

106.Hayate no Gotoku chap 105

107.Hayate no Gotoku chap 106

108.Hayate no Gotoku chap 107

109.Hayate no Gotoku chap 108

110.Hayate no Gotoku chap 109

111.Hayate no Gotoku chap 110

112.Hayate no Gotoku chap 111

113.Hayate no Gotoku chap 112

114.Hayate no Gotoku chap 113

115.Hayate no Gotoku chap 114

116.Hayate no Gotoku chap 115

117.Hayate no Gotoku chap 116

118.Hayate no Gotoku chap 117

119.Hayate no Gotoku chap 118

120.Hayate no Gotoku chap 119

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge