History's Strongest Disciple Kenichi

Description:
Shirahama Kenichi là một nam sinh tầm thường được bạn bè gán cho biệt danh "con gà " vì lúc nào cậu cũng bị bắt nạt. Một ngày nọ cậu gặp một cô nữ sinh tuyệt đẹp học cũng trường tên Fuurinji Miu (Yumiko) và đồng ý giúp cậu học sinh học karate tại chính võ đường nhà mình. Tại đó Kenichi dc thọ giáo nhìu bậc thầy về đủ các loại võ như Quyền Thái, Taekwondo, Võ Trung Hoa, Judo... và bao nhiu phiền tóa cũng từ đó mà sinh ra... Càng ngày, Kenichi càng trưởng thành và càng mạnh mẽ... Cậu đã tham gia đại hội võ thuật ở đảo "Tử Đấu" để giành danh hiệu "đệ tử giỏi nhất".
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.History's Strongest Disciple Kenichi chap 0

2.History's Strongest Disciple Kenichi chap 1

3.History's Strongest Disciple Kenichi chap 2

4.History's Strongest Disciple Kenichi chap 3

5.History's Strongest Disciple Kenichi chap 4

6.History's Strongest Disciple Kenichi chap 5

7.History's Strongest Disciple Kenichi chap 6

8.History's Strongest Disciple Kenichi chap 7

9.History's Strongest Disciple Kenichi chap 8

10.History's Strongest Disciple Kenichi chap 9

11.History's Strongest Disciple Kenichi chap 10

12.History's Strongest Disciple Kenichi chap 11

13.History's Strongest Disciple Kenichi chap 12

14.History's Strongest Disciple Kenichi chap 13

15.History's Strongest Disciple Kenichi chap 14

16.History's Strongest Disciple Kenichi chap 15

17.History's Strongest Disciple Kenichi chap 16

18.History's Strongest Disciple Kenichi chap 17

19.History's Strongest Disciple Kenichi chap 18

20.History's Strongest Disciple Kenichi chap 19

21.History's Strongest Disciple Kenichi chap 20

22.History's Strongest Disciple Kenichi chap 21

23.History's Strongest Disciple Kenichi chap 22

24.History's Strongest Disciple Kenichi chap 23

25.History's Strongest Disciple Kenichi chap 24

26.History's Strongest Disciple Kenichi chap 25

27.History's Strongest Disciple Kenichi chap 26

28.History's Strongest Disciple Kenichi chap 27

29.History's Strongest Disciple Kenichi chap 28

30.History's Strongest Disciple Kenichi chap 29

31.History's Strongest Disciple Kenichi chap 30

32.History's Strongest Disciple Kenichi chap 31

33.History's Strongest Disciple Kenichi chap 32

34.History's Strongest Disciple Kenichi chap 33

35.History's Strongest Disciple Kenichi chap 34

36.History's Strongest Disciple Kenichi chap 35

37.History's Strongest Disciple Kenichi chap 37

38.History's Strongest Disciple Kenichi chap 38

39.History's Strongest Disciple Kenichi chap 40

40.History's Strongest Disciple Kenichi chap 41

41.History's Strongest Disciple Kenichi chap 42

42.History's Strongest Disciple Kenichi chap 43

43.History's Strongest Disciple Kenichi chap 44

44.History's Strongest Disciple Kenichi chap 45

45.History's Strongest Disciple Kenichi chap 46

46.History's Strongest Disciple Kenichi chap 47

47.History's Strongest Disciple Kenichi chap 48

48.History's Strongest Disciple Kenichi chap 49

49.History's Strongest Disciple Kenichi chap 50

50.History's Strongest Disciple Kenichi chap 51

51.History's Strongest Disciple Kenichi chap 52

52.History's Strongest Disciple Kenichi chap 53

53.History's Strongest Disciple Kenichi chap 54

54.History's Strongest Disciple Kenichi chap 55

55.History's Strongest Disciple Kenichi chap 56

56.History's Strongest Disciple Kenichi chap 57

57.History's Strongest Disciple Kenichi chap 58

58.History's Strongest Disciple Kenichi chap 59

59.History's Strongest Disciple Kenichi chap 60

60.History's Strongest Disciple Kenichi chap 61

61.History's Strongest Disciple Kenichi chap 62

62.History's Strongest Disciple Kenichi chap 63

63.History's Strongest Disciple Kenichi chap 64

64.History's Strongest Disciple Kenichi chap 65

65.History's Strongest Disciple Kenichi chap 66

66.History's Strongest Disciple Kenichi chap 67

67.History's Strongest Disciple Kenichi chap 68

68.History's Strongest Disciple Kenichi chap 69

69.History's Strongest Disciple Kenichi chap 70

70.History's Strongest Disciple Kenichi chap 71

71.History's Strongest Disciple Kenichi chap 72

72.History's Strongest Disciple Kenichi chap 73

73.History's Strongest Disciple Kenichi chap 74

74.History's Strongest Disciple Kenichi chap 76

75.History's Strongest Disciple Kenichi chap 77

76.History's Strongest Disciple Kenichi chap 78

77.History's Strongest Disciple Kenichi chap 79

78.History's Strongest Disciple Kenichi chap 80

79.History's Strongest Disciple Kenichi chap 81

80.History's Strongest Disciple Kenichi chap 83

81.History's Strongest Disciple Kenichi chap 84

82.History's Strongest Disciple Kenichi chap 85

83.History's Strongest Disciple Kenichi chap 86

84.History's Strongest Disciple Kenichi chap 87

85.History's Strongest Disciple Kenichi chap 88

86.History's Strongest Disciple Kenichi chap 89

87.History's Strongest Disciple Kenichi chap 90

88.History's Strongest Disciple Kenichi chap 91

89.History's Strongest Disciple Kenichi chap 92

90.History's Strongest Disciple Kenichi chap 93

91.History's Strongest Disciple Kenichi chap 94

92.History's Strongest Disciple Kenichi chap 95

93.History's Strongest Disciple Kenichi chap 96

94.History's Strongest Disciple Kenichi chap 97

95.History's Strongest Disciple Kenichi chap 98

96.History's Strongest Disciple Kenichi chap 99

97.History's Strongest Disciple Kenichi chap 100

98.History's Strongest Disciple Kenichi chap 101

99.History's Strongest Disciple Kenichi chap 102

100.History's Strongest Disciple Kenichi chap 103

101.History's Strongest Disciple Kenichi chap 104

102.History's Strongest Disciple Kenichi chap 105

103.History's Strongest Disciple Kenichi chap 106

104.History's Strongest Disciple Kenichi chap 107

105.History's Strongest Disciple Kenichi chap 108

106.History's Strongest Disciple Kenichi chap 109

107.History's Strongest Disciple Kenichi chap 110

108.History's Strongest Disciple Kenichi chap 111

109.History's Strongest Disciple Kenichi chap 112

110.History's Strongest Disciple Kenichi chap 113

111.History's Strongest Disciple Kenichi chap 113

112.History's Strongest Disciple Kenichi chap 114

113.History's Strongest Disciple Kenichi chap 114

114.History's Strongest Disciple Kenichi chap 115

115.History's Strongest Disciple Kenichi chap 115

116.History's Strongest Disciple Kenichi chap 116

117.History's Strongest Disciple Kenichi chap 116

118.History's Strongest Disciple Kenichi chap 117

119.History's Strongest Disciple Kenichi chap 118

120.History's Strongest Disciple Kenichi chap 119

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge