Hive

Description:
Chuyện gì xảy ra với thành phố mà tôi đang sống thế? Vợ con tôi đâu rồi? Cuộc sống hạnh phúc của tôi đâu rồi?? Bầy Ong khổng lồ này là sao? Liệu tôi có trở thành con mồi của chúng? Con người sẽ trở thành một mắt xích của chuỗi thức ăn hay sao? Làm sao để sống sót ??????   Nếu các bạn muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì không còn cách nào khác rồi! Phải đọc thôi ^^ Hive là một bộ truyện viễn tưởng mới nổi gần đây của tác giả Kim Gyu Sam, nó đã gây được tiếng vang lớn trong ngành Manhwa Hàn Quốc. Tác phẩm phản ánh được khát vọng sinh tồn của con người và khiến con người ta trân quý tình yêu trong cuộc sống….
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Hive Chapter 000

2.Hive Chapter 001

3.Hive Chapter 002

4.Hive Chapter 003

5.Hive Chapter 004

6.Hive Chapter 005

7.Hive Chapter 006

8.Hive Chapter 007

9.Hive Chapter 008

10.Hive Chapter 009

11.Hive Chapter 010

12.Hive Chapter 011

13.Hive Chapter 012

14.Hive Chapter 013

15.Hive Chapter 014

16.Hive Chapter 015

17.Hive Chapter 016

18.Hive Chapter 017

19.Hive Chapter 018

20.Hive Chapter 019

21.Hive Chapter 020

22.Hive Chapter 021

23.Hive Chapter 022

24.Hive Chapter 023

25.Hive Chapter 027

26.Hive Chapter 024

27.Hive Chapter 025

28.Hive Chapter 026

29.Hive Chapter 028

30.Hive Chapter 029

31.Hive Chapter 030

32.Hive Chapter 031

33.Hive Chapter 032

34.Hive Chapter 033

35.Hive Chapter 034

36.Hive Chapter 036

37.Hive Chapter 037

38.Hive Chapter 038

39.Hive Chapter 039

40.Hive Chapter 040

41.Hive Chapter 041

42.Hive Chapter 042

43.Hive Chapter 043

44.Hive Chapter 044

45.Hive Chapter 045

46.Hive Chapter 046

47.Hive Chapter 047

48.Hive Chapter 048

49.Hive Chapter 049

50.Hive Chapter 050

51.Hive Chapter 051

52.Hive Chapter 052

53.Hive Chapter 053

54.Hive Chapter 055

55.Hive Chapter 054

56.Hive Chapter 056

57.Hive Chapter 057

58.Hive Chapter 058

59.Hive Chapter 059

60.Hive Chapter 060

61.Hive Chapter 061

62.Hive Chapter 062

63.Hive Chapter 063

64.Hive Chapter 064

65.Hive Chapter 065

66.Hive Chapter 066

67.Hive Chapter 067

68.Hive Chapter 068

69.Hive Chapter 069

70.Hive Chapter 070

71.Hive Chapter 071

72.Hive Chapter 072

73.Hive Chapter 073

74.Hive Chapter 074

75.Hive Chapter 075

76.Hive Chapter 076

77.Hive Chapter 077

78.Hive Chapter 078

79.Hive Chapter 079

80.Hive Chapter 080

81.Hive Chapter 081

82.Hive Chapter 082

83.Hive Chapter 083

84.Hive Chapter 084

85.Hive Chapter 085

86.Hive Chapter 086

87.Hive Chapter 087

88.Hive Chapter 088

89.Hive Chapter 089

90.Hive Chapter 090

91.Hive Chapter 091

92.Hive Chap 92

93.Hive Chap 93

94.Hive Chap 94

95.Hive Chap 95

96.Hive Chap 96

97.Hive Chap 97

98.Hive Chap 98

99.Hive Chap 99

100.Hive Chap 100

101.Hive Chap 101

102.Hive Chap 102

103.Hive Chap 103

104.Hive Chap 104

105.Hive Chap 105

106.Hive Chap 106

107.Hive Chap 107

108.Hive Chap 108

109.Hive Chap 109

110.Hive Chap 110

111.Hive Chap 111

112.Hive Chap 112

113.Hive Chap 113

114.Hive Chap 114

115.Hive Chap 115

116.Hive Chap 116

117.Hive Chap 117

118.Hive Chap 118

119.Hive Chap 119

120.Hive Chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge