Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Description:
Truyện kể về thời kỳ Tam quốc tranh bá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền như ta thường thấy ở các bộ truyện nói về thời kì này mà là Tư Mã Ý - người mà sau này đã cùng với gia tộc mình đánh bại tất cả các anh hùng khác, gom thiên hạ về thành 1 mối, chấm dứt 1 thời kỳ dài loạn lạc.  Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Nhưng cũng có ai có thời gian để quan tâm đến truyện ấy trong thời loạn lạc này chứ. Dù cố né tránh, cuối cùng dòng họ Tư Mã cũng phải bước vào vòng xoáy chiến tranh, và sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cả dòng lịch sử....
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 001: Đế vương thức tỉnh

2.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 002: Tàn phế chẳng còn đường

3.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 003

4.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 004

5.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 005

6.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 006

7.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 007

8.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 008

9.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 009

10.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 010

11.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 011

12.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 012

13.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 013

14.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 014

15.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 015

16.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 016

17.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 017

18.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 018

19.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 019

20.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 020

21.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 021

22.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 022

23.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 023

24.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 024

25.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 025

26.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 026

27.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 027

28.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 028

29.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 029

30.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 030

31.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 031

32.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 032

33.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 033

34.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 034

35.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 035

36.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 037

37.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 038

38.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 039

39.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 040

40.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 041

41.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 042

42.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 043

43.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 044

44.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 045

45.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 046

46.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 047

47.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 048

48.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 049

49.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 050

50.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 051

51.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 052

52.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 053

53.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 054

54.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 055

55.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 056

56.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 057

57.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 058

58.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 059

59.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 060

60.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 061

61.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 062

62.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 063

63.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 064

64.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 065

65.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 066

66.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 067

67.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 068

68.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 069

69.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 070

70.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 071

71.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 072

72.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 073

73.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 074

74.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 075

75.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 076

76.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 077

77.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 078

78.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 079

79.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 080

80.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 081

81.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 082

82.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 083

83.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 084

84.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 085

85.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 086

86.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 087

87.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 088

88.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 089

89.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 090

90.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 091

91.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 097

92.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 098

93.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 099

94.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 100

95.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 101

96.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 102

97.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 103

98.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 104

99.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 105

100.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 106

101.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 107

102.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 108

103.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 109

104.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 110

105.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 111

106.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 112

107.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 113

108.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 114

109.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 115

110.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 116

111.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 117

112.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 118

113.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 119

114.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 120

115.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 121

116.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 122

117.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 123

118.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 124

119.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 125

120.Hỏa Phụng Liêu Nguyên Hồi 126

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge