Inuyasha Bản Đẹp

Description:
Câu chuyện bắt đầu từ lúc Kagome, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm, đã vô tình rơi xuống cái giếng cạn và trở về thời phong kiến của Nhật Bản vào 500 năm trước. Ở đây, cô đã gặp được Inu Yasha Khi vừa đến nơi đã có một số yêu quái đến tranh giành viên ngọc tứ hồn (Shikon no Tama) mà Kagome mang theo bên người (Được ông nội tặng)  Trong lúc tranh đoạt. Kagome vô tình đã làm nổ tung viên Ngọc tứ hồn  thành từng mảnh vụn. Điều này dẫn tới vô số yêu quái đột biến do được hưởng năng lực từ những mảnh ngọc tứ hồn xuất hiện xuyên suốt bộ truyện Vì thế, theo lời đề nghị của bà Kaede, Inu Yasha và Kagome đã cùng nhau hợp tác để thu thập lại các mảnh vỡ... Truyện này là một bộ truyện "ĐẢM BẢO HAY". Và mình cũng đảm bảo sẽ thực hiện FULL :)
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.1

2.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.2

3.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.3

4.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.4

5.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.5

6.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.6

7.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.7

8.Inuyasha Bản Đẹp Vol 01.8

9.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.1

10.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.2

11.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.3

12.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.4

13.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.5

14.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.6

15.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.7

16.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.8

17.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.9

18.Inuyasha Bản Đẹp Vol 02.10

19.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.1

20.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.2

21.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.3

22.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.4

23.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.5

24.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.6

25.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.7

26.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.8

27.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.9

28.Inuyasha Bản Đẹp Vol 03.10

29.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.1

30.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.2

31.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.3

32.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.4

33.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.5

34.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.6

35.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.7

36.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.8

37.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.9

38.Inuyasha Bản Đẹp Vol 04.10

39.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.1

40.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.2

41.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.3

42.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.4

43.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.5

44.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.6

45.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.7

46.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.8

47.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.9

48.Inuyasha Bản Đẹp Vol 05.10

49.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.1

50.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.2

51.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.3

52.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.4

53.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.5

54.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.6

55.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.7

56.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.8

57.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.9

58.Inuyasha Bản Đẹp Vol 06.10

59.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.1

60.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.2

61.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.3

62.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.4

63.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.5

64.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.6

65.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.7

66.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.8

67.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.9

68.Inuyasha Bản Đẹp Vol 07.10

69.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.1

70.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.2

71.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.3

72.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.4

73.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.5

74.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.6

75.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.7

76.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.8

77.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.9

78.Inuyasha Bản Đẹp Vol 08.10

79.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.1

80.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.2

81.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.3

82.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.4

83.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.5

84.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.6

85.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.7

86.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.8

87.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.9

88.Inuyasha Bản Đẹp Vol 09.10

89.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.1

90.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.2

91.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.3

92.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.4

93.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.5

94.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.6

95.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.7

96.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.8

97.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.9

98.Inuyasha Bản Đẹp Vol 10.10

99.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.1

100.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.2

101.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.3

102.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.4

103.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.5

104.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.6

105.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.7

106.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.8

107.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.9

108.Inuyasha Bản Đẹp Vol 11.10

109.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.1

110.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.2

111.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.3

112.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.5

113.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.6

114.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.7

115.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.8

116.Inuyasha Bản Đẹp Vol 12.9

117.Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.1

118.Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.2

119.Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.3

120.Inuyasha Bản Đẹp Vol 13.4

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge