Jojo no Kimyou na Bouken

Description:
Đây là câu chuyện về gia đình Joestar, và những trận chiến của họ chống lại những kẻ thù kỳ quái. Trận đánh giữa Jonathan Joestar chống lại ma cà rồng Dio Brando bắt đầu tất cả, và nó tiếp tục vào mỗi thế hệ thứ hai của dòng họ Joestars..  
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 1

2.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 2

3.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 3

4.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 4

5.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 5

6.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 6

7.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 7

8.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 8

9.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 9

10.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 10

11.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 11

12.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 12

13.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 13

14.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 14

15.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 15

16.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 16

17.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 17

18.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 18

19.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 19

20.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 20

21.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 21

22.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 22

23.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 23

24.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 24

25.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 25

26.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 26

27.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 27

28.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 28

29.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 29

30.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 30

31.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 31

32.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 32

33.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 33

34.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 34

35.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 35

36.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 36

37.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 37

38.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 38

39.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 39

40.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 40

41.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 41

42.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 42

43.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 43

44.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 44

45.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 45

46.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 46

47.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 47

48.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 48

49.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 49

50.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 50

51.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 51

52.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 52

53.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 53

54.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 54

55.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 55

56.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 56

57.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 57

58.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 58

59.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 59

60.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 60

61.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 61

62.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 62

63.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 63

64.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 64

65.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 65

66.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 66

67.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 67

68.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 68

69.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 69

70.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 70

71.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 71

72.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 72

73.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 73

74.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 74

75.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 75

76.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 76

77.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 77

78.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 78

79.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 79

80.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 80

81.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 81

82.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 82

83.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 83

84.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 84

85.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 85

86.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 86

87.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 87

88.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 88

89.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 89

90.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 90

91.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 91

92.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 92

93.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 93

94.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 94

95.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 95

96.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 96

97.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 97

98.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 98

99.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 99

100.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 100

101.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 101

102.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 102

103.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 103

104.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 104

105.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 105

106.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 106

107.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 107

108.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 108

109.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 109

110.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 110

111.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 111

112.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 112

113.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 113

114.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 114

115.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 115

116.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 116

117.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 117

118.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 118

119.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 119

120.Jojo no Kimyou na Bouken Chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge