Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

Description:
Kohinata Minoru 18t là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do hok có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB. Minoru yêu thầm Misaki nana hưng hok dám nói, đến 1 ngày do hok bảo vệ được người con gái mình yêu mà Minoru đã đầu quân cho CLB dự bị karate. Cuộc sống trong mấy năm đại học của Minoru sẽ như thế nào khi rơi vào tay Mutou Ryuji, 1 tên mà có ảnh hắn treo trên trường đóng khung và có chữ " lệnh truy nã ".( Đọc Xong Thi` Các Bạn CM of Thanks Để mình làm Nhanh Hơn )
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru 241

2.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 1

3.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 2

4.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 3

5.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 4

6.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 5

7.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 6

8.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 7

9.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 8

10.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 9

11.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 10

12.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 11

13.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 12

14.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 13

15.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 14

16.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 15

17.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 16

18.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 17

19.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 18

20.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 19

21.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 20

22.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 21

23.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 22

24.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 23

25.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 24

26.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 25

27.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 26

28.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 27

29.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 28

30.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 29

31.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 30

32.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 31

33.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 32

34.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 33

35.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 35

36.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 36

37.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 37

38.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 38

39.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 39

40.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 40

41.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 41

42.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 42

43.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 43

44.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 44

45.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 46

46.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 47

47.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 48

48.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 49

49.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 50

50.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 51

51.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 52

52.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 53

53.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 54

54.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 55

55.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 56

56.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 57

57.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 58

58.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 59

59.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 60

60.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 61

61.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 62

62.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 63

63.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 64

64.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 65

65.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 66

66.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 67

67.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 68

68.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 69

69.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 70

70.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 71

71.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 72

72.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 73

73.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 74

74.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 75

75.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 76

76.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 77

77.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 78

78.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 79

79.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 80

80.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 81

81.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 82

82.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 83

83.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 84

84.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 85

85.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 87

86.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 88

87.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 89

88.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 90

89.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 91

90.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 92

91.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 93

92.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 95

93.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 96

94.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 97

95.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 98

96.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 99

97.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 100

98.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 101

99.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 102

100.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 103

101.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 104

102.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 105

103.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 106

104.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru Chap 107

105.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 108

106.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 109

107.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 110

108.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 111

109.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 112

110.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 113

111.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 114

112.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 115

113.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 116

114.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 117

115.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 118

116.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 119

117.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 120

118.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 121

119.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 122

120.Karate Shoukoushi Kohinata Minoru chap 123

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge