Kengan Ashua

Description:
Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Kengan Ashua chap 1.1

2.Kengan Ashua chap 1.2

3.Kengan Ashua chap 2

4.Kengan Ashua chap 3

5.Kengan Ashua chap 4

6.Kengan Ashua chap 5

7.Kengan Ashua chap 6.1

8.Kengan Ashua chap 6.2

9.Kengan Ashua chap 7

10.Kengan Ashua chap 8

11.Kengan Ashua chap 9

12.Kengan Ashua chap 10

13.Kengan Ashua chap 11

14.Kengan Ashua chap 12

15.Kengan Ashua chap 13

16.Kengan Ashua chap 14

17.Kengan Ashua chap 15

18.Kengan Ashua chap 15.5

19.Kengan Ashua chap 16

20.Kengan Ashua chap 18

21.Kengan Ashua chap 19

22.Kengan Ashua chap 20

23.Kengan Ashua chap 21

24.Kengan Ashua chap 22

25.Kengan Ashua chap 23

26.Kengan Ashua chap 23.5

27.Kengan Ashua chap 26

28.Kengan Ashua Chap 27

29.Kengan Ashua Chap 28

30.Kengan Ashua Chap 29

31.Kengan Ashua chap 30

32.Kengan Ashua Chap 31

33.Kengan Ashua chap 32

34.Kengan Ashua chap 33

35.Kengan Ashua chap 34

36.Kengan Ashua chap 35

37.Kengan Ashua chap 36

38.Kengan Ashua chap 37

39.Kengan Ashua chap 38

40.Kengan Ashua chap 39

41.Kengan Ashua chap 40

42.Kengan Ashua chap 40.5

43.Kengan Ashua chap 41

44.Kengan Ashua chap 42

45.Kengan Ashua Chap 43

46.Kengan Ashua chap 44

47.Kengan Ashua chap 45

48.Kengan Ashua chap 46

49.Kengan Ashua chap 47

50.Kengan Ashua chap 48

51.Kengan Ashua chap 48.5

52.Kengan Ashua chap 49

53.Kengan Ashua chap 50

54.Kengan Ashua chap 51

55.Kengan Ashua chap 52

56.Kengan Ashua chap 53

57.Kengan Ashua chap 54

58.Kengan Ashua chap 55

59.Kengan Ashua chap 56

60.Kengan Ashua chap 57

61.Kengan Ashua chap 57.5

62.Kengan Ashua chap 58

63.Kengan Ashua chap 59

64.Kengan Ashua chap 60

65.Kengan Ashua chap 61

66.Kengan Ashua chap 62

67.Kengan Ashua chap 63

68.Kengan Ashua chap 64

69.Kengan Ashua chap 65.5

70.Kengan Ashua chap 68

71.Kengan Ashua chap 69

72.Kengan Ashua chap 70

73.Kengan Ashua chap 71

74.Kengan Ashua chap 72

75.Kengan Ashua chap 73

76.Kengan Ashua chap 74

77.Kengan Ashua chap 74.5

78.Kengan Ashua chap 75

79.Kengan Ashua chap 76

80.Kengan Ashua chap 77

81.Kengan Ashua chap 79

82.Kengan Ashua chap 80

83.Kengan Ashua chap 81

84.Kengan Ashua chap 81.2

85.Kengan Ashua chap 82

86.Kengan Ashua chap 83

87.Kengan Ashua chap 84

88.Kengan Ashua chap 85

89.Kengan Ashua chap 86

90.Kengan Ashua chap 87

91.Kengan Ashua chap 88

92.Kengan Ashua chap 89

93.Kengan Ashua chap 90

94.Kengan Ashua chap 90.5

95.Kengan Ashua chap 91

96.Kengan Ashua chap 92

97.Kengan Ashua chap 93

98.Kengan Ashua chap 95

99.Kengan Ashua chap 96

100.Kengan Ashua chap 97

101.Kengan Ashua chap 98

102.Kengan Ashua chap 100

103.Kengan Ashua chap 101

104.Kengan Ashua chap 103

105.Kengan Ashua chap 105

106.Kengan Ashua chap 106

107.Kengan Ashua chap 109

108.Kengan Ashua chap 111

109.Kengan Ashua chap 113

110.Kengan Ashua chap 115

111.Kengan Ashua chap 116

112.Kengan Ashua chap 119

113.Kengan Ashua chap 120

114.Kengan Ashua chap 121

115.Kengan Ashua chap 122

116.Kengan Ashua chap 124

117.Kengan Ashua chap 125

118.Kengan Ashua chap 126

119.Kengan Ashua chap 130

120.Kengan Ashua chap 133

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge