Kimi No Iru Machi

Description:
Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto, là con trai người học nghề của ba cô. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà mình và muốn đuổi cô đi. Tại đó còn một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Kimi No Iru Machi Chap 01

2.Kimi No Iru Machi Chap 02

3.Kimi No Iru Machi chap 03

4.Kimi No Iru Machi chap 04

5.Kimi No Iru Machi chap 05

6.Kimi No Iru Machi chap 06

7.Kimi No Iru Machi Chap 07

8.Kimi No Iru Machi Chap 08

9.Kimi No Iru Machi chap 09

10.Kimi No Iru Machi chap 10

11.Kimi No Iru Machi chap 11

12.Kimi No Iru Machi chap 12

13.Kimi No Iru Machi chap 13

14.Kimi No Iru Machi chap 14

15.Kimi No Iru Machi chap 15

16.Kimi No Iru Machi chap 16

17.Kimi No Iru Machi chap 17

18.Kimi No Iru Machi chap 18

19.Kimi No Iru Machi chap 19

20.Kimi No Iru Machi chap 20

21.Kimi No Iru Machi chap 21

22.Kimi No Iru Machi chap 22

23.Kimi No Iru Machi chap 23

24.Kimi No Iru Machi chap 24

25.Kimi No Iru Machi chap 25

26.Kimi No Iru Machi chap 26

27.Kimi No Iru Machi chap 27

28.Kimi No Iru Machi chap 28

29.Kimi No Iru Machi chap 29

30.Kimi No Iru Machi chap 30

31.Kimi No Iru Machi chap 31

32.Kimi No Iru Machi chap 32

33.Kimi No Iru Machi chap 33

34.Kimi No Iru Machi chap 34

35.Kimi No Iru Machi chap 35

36.Kimi No Iru Machi chap 36

37.Kimi No Iru Machi chap 37

38.Kimi No Iru Machi chap 38

39.Kimi No Iru Machi chap 39

40.Kimi No Iru Machi chap 40

41.Kimi No Iru Machi chap 41

42.Kimi No Iru Machi chap 42

43.Kimi No Iru Machi chap 43

44.Kimi No Iru Machi chap 44

45.Kimi No Iru Machi chap 45

46.Kimi No Iru Machi chap 46

47.Kimi No Iru Machi chap 47

48.Kimi No Iru Machi chap 48

49.Kimi No Iru Machi chap 49

50.Kimi No Iru Machi chap 50

51.Kimi No Iru Machi chap 51

52.Kimi No Iru Machi chap 52

53.Kimi No Iru Machi chap 53

54.Kimi No Iru Machi chap 54

55.Kimi No Iru Machi chap 55

56.Kimi No Iru Machi chap 56

57.Kimi No Iru Machi chap 57

58.Kimi No Iru Machi chap 58

59.Kimi No Iru Machi chap 59

60.Kimi No Iru Machi chap 60

61.Kimi No Iru Machi chap 61

62.Kimi No Iru Machi chap 62

63.Kimi No Iru Machi chap 63

64.Kimi No Iru Machi chap 64

65.Kimi No Iru Machi chap 65

66.Kimi No Iru Machi chap 66

67.Kimi No Iru Machi Chap 67

68.Kimi No Iru Machi Chap 68

69.Kimi No Iru Machi Chap 69

70.Kimi No Iru Machi Chap 70

71.Kimi No Iru Machi Chap 71

72.Kimi No Iru Machi Chap 72

73.Kimi No Iru Machi Chap 73

74.Kimi No Iru Machi Chap 74

75.Kimi No Iru Machi Chap 75

76.Kimi No Iru Machi Chap 76

77.Kimi No Iru Machi Chap 77

78.Kimi No Iru Machi Chap 78

79.Kimi No Iru Machi Chap 78-5

80.Kimi No Iru Machi Chap 79

81.Kimi No Iru Machi Chap 80

82.Kimi No Iru Machi Chap 81

83.Kimi No Iru Machi Chap 82

84.Kimi No Iru Machi Chap 83

85.Kimi No Iru Machi Chap 84

86.Kimi No Iru Machi Chap 85

87.Kimi No Iru Machi Chap 86

88.Kimi No Iru Machi Chap 87

89.Kimi No Iru Machi Chap 89

90.Kimi No Iru Machi Chap 90

91.Kimi No Iru Machi Chap 91

92.Kimi No Iru Machi Chap 92

93.Kimi No Iru Machi Chap 93

94.Kimi No Iru Machi Chap 94

95.Kimi No Iru Machi Chap 95

96.Kimi No Iru Machi Chap 97

97.Kimi No Iru Machi Chap 98

98.Kimi No Iru Machi Chap 99

99.Kimi No Iru Machi Chap 100

100.Kimi No Iru Machi Chap 101

101.Kimi No Iru Machi Chap 102

102.Kimi No Iru Machi Chap 103

103.Kimi No Iru Machi Chap 104

104.Kimi No Iru Machi Chap 105

105.Kimi No Iru Machi Chap 106

106.Kimi No Iru Machi Chap 107

107.Kimi No Iru Machi Chap 108

108.Kimi No Iru Machi Chap 109

109.Kimi No Iru Machi Chap 110

110.Kimi No Iru Machi Chap 111

111.Kimi No Iru Machi Chap 112

112.Kimi No Iru Machi chap 113

113.Kimi No Iru Machi Chap 114

114.Kimi No Iru Machi chap 115

115.Kimi No Iru Machi chap 116

116.Kimi No Iru Machi chap 117

117.Kimi No Iru Machi chap 118

118.Kimi No Iru Machi chap 119

119.Kimi No Iru Machi Chap 120

120.Kimi No Iru Machi chap 121

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge