Kingdom

Description:
Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Kingdom 1

2.Kingdom 2

3.Kingdom 3

4.Kingdom 4

5.Kingdom 5

6.Kingdom 6

7.Kingdom 7

8.Kingdom 8

9.Kingdom 9

10.Kingdom 10

11.Kingdom 11

12.Kingdom 12

13.Kingdom 13

14.Kingdom 14

15.Kingdom 15

16.Kingdom 16

17.Kingdom 17

18.Kingdom 18

19.Kingdom 19

20.Kingdom 20

21.Kingdom 21

22.Kingdom 22

23.Kingdom 23

24.Kingdom 24

25.Kingdom 25

26.Kingdom 26

27.Kingdom 27

28.Kingdom 28

29.Kingdom 29

30.Kingdom 30

31.Kingdom 31

32.Kingdom 32

33.Kingdom 33

34.Kingdom 34

35.Kingdom 35

36.Kingdom 36

37.Kingdom 37

38.Kingdom 38

39.Kingdom 39

40.Kingdom 40

41.Kingdom 41

42.Kingdom 42

43.Kingdom 43

44.Kingdom 44

45.Kingdom 45

46.Kingdom 46

47.Kingdom 47

48.Kingdom 48

49.Kingdom 49

50.Kingdom 50

51.Kingdom 51

52.Kingdom 52

53.Kingdom 52.5

54.Kingdom 53

55.Kingdom 54

56.Kingdom 55

57.Kingdom 56

58.Kingdom 57

59.Kingdom 58

60.Kingdom 59

61.Kingdom 60

62.Kingdom 61

63.Kingdom 62

64.Kingdom 63

65.Kingdom 64

66.Kingdom 65

67.Kingdom 66

68.Kingdom 67

69.Kingdom 68

70.Kingdom 69

71.Kingdom 70

72.Kingdom 71

73.Kingdom 72

74.Kingdom 73

75.Kingdom 74

76.Kingdom 75

77.Kingdom 76

78.Kingdom 77

79.Kingdom 78

80.Kingdom 79

81.Kingdom 80

82.Kingdom 81

83.Kingdom 83

84.Kingdom 84

85.Kingdom 85

86.Kingdom 86

87.Kingdom 87

88.Kingdom 88

89.Kingdom 89

90.Kingdom 90

91.Kingdom 91

92.Kingdom 92

93.Kingdom 93

94.Kingdom 94

95.Kingdom 95

96.Kingdom 96

97.Kingdom 97

98.Kingdom 98

99.Kingdom 99

100.Kingdom 100

101.Kingdom 101

102.Kingdom 102

103.Kingdom 103

104.Kingdom 104

105.Kingdom 105

106.Kingdom 106

107.Kingdom 107

108.Kingdom 108

109.Kingdom 109

110.Kingdom 110

111.Kingdom 111

112.Kingdom 112

113.Kingdom 113

114.Kingdom 114

115.Kingdom 115

116.Kingdom 116

117.Kingdom 117

118.Kingdom 118

119.Kingdom 119

120.Kingdom 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge