Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT)

Description:
Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 290-Nữ Kiệt Oa Lân

2.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 291-Giằng Co

3.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 292-Vũ Khí Của Quân Hàn

4.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 293-Trận Chiến Ngắn Hạn

5.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 294 - Chiếu Cáo của Mông Võ

6.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 295 - Thế trận mới

7.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 296 - Đệ nhị quân đoàn! Hành động

8.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 297 - Tác dụng của chiến tượng

9.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 298 - Nỗ lực cuối cùng

10.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 299 - Chiến thuật mới

11.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 300 - Nguy cơ thất thủ

12.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 301 - Giữa biển quân thù

13.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 302 - Quyết tâm một đi không trở lại

14.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 303 - Sự kiêu hãnh của võ tướng

15.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 304 - Chiến thuật của Tín

16.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 305 - Hành tung của Vương Tiễn

17.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 306 - Buổi chiều ngày thứ 15

18.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 307 - Ngũ Thiên Tướng Hạng Dực

19.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 308 - Cuộc tấn công của Oa Lân

20.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 309 - Con đường dẫn tới Hãn Minh

21.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 310 - Tối cường x Tối cường

22.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 311 - Kẻ mang tên Hãn Minh

23.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 312 - Lần đầu tiên trong đời ?

24.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 313 - Kẻ mạnh nhất

25.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 314 - Ai mới là là tối cường

26.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 315 - Nhi tử

27.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 316 - Trường dạ vị ương - Diễm dương cao chiếu

28.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 317 - Nội loạn Hàm Cốc Quan

29.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 318 - Thu Trường

30.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 319 - Sở Vương Cuồng Nộ

31.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 320 - Hành Tung Của Lí Mục

32.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 321 - Tình thế thảm khốc

33.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 323 - Cực Hạn Của Tướng Bản Năng

34.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 324 - Cự Đại Si Nhân

35.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 325 - Phía Trước

36.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 326 - Mỹ Tửu Luận Anh Hùng

37.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 327 - Quyết Định Của Chính

38.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 328 - Vương vị bỏ trống

39.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 329 - Một bờ vai để dựa vào

40.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 330 - Doanh Chính - Hiêu Triệu

41.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 331 - Tối Thành Nghênh Chiến

42.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 332 - Tối hậu thư cho Tối thành

43.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 333 - Thành lũy phía Đông

44.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 334 - Tối thành - Dũng Mãnh nghênh địch

45.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 335 - Đêm đầu tiên

46.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 336 - Màn độc diễn của phó đế

47.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 337 - Kẻ sẽ trở thành Tam Đại Thiên

48.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 338 - Cặp đôi tương phản

49.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 339 - Dạ hành

50.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 340 - Tiến triển bất thường

51.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 341 - Bí mật bại lộ

52.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 342 - Lời thỉnh cầu của Xương Văn Quân

53.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 343 - Ngày thứ 6 rồi phấn chấn lên

54.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 344 - Dốc tận sinh mạng

55.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 345 - Mã đáo công thành

56.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 346 - Thiên giáng thần binh

57.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 347 - Vũ điệu của dã thú

58.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 348 - Lý do dấn bước

59.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 349 - Ánh sáng

60.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 350 - Thiểm điện

61.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 351 - Quyết định của Lý Mục

62.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 352- Khải hoàn

63.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 353 - Xin tâm lĩnh

64.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 354 - Thỏa thuận của hợp tung quân

65.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 355 - Lễ Sắc Phong

66.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 356 - Tam Thiên Nhân Đội

67.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 357 - Đào tẩu

68.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 358 - Giữa vòng vây U Tộc

69.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 359 - Sự khác biệt của Vu Vũ

70.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 360 - Sức mạnh tối thượng

71.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 362 - Luc Doi Khang

72.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 363 - Con Duong Khac

73.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 364 - Hai mục tiêu

74.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 365 - Lời nhắn nhủ của Bạch Lão

75.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 367 - Am muu cua Tuong Quoc

76.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 368 - Tinh huynh de

77.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 369 - Âm mưu hé lộ

78.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 370 - Bóng tối bao trùm

79.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 371 - Dị biến ở Đồn Lưu

80.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 372 - Quân Thảo Phát Xuất Chinh

81.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 373 - Đột phi mãnh tiến

82.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 374 - Trận công hãm thành Đồn Lưu

83.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 375 - Vượt ngục

84.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 376 - Hành lang tăm tối

85.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 377 - Gươm và Thuẫn

86.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 378 - Đại nghĩa

87.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 380 - Tư tình và sách lược

88.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 381 - Kẻ bảo thủ

89.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 382 - Hỏa long của nước Ngụy

90.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 383 - Khiêu chiến

91.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 384 - Hạ màn đối quyết

92.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 385 - Chia rẽ nội bộ

93.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 386 - Sự tồn tại của Điêu

94.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 387 - Trao đổi tù binh

95.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 388 - Diện mạo mới của Ngọc Phụng Đội

96.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 389 - Cái tên "Tử Bá"

97.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 390 - Truyền kỳ về cuộc loạn đả

98.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 391 - Mất mát

99.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 392 - Sự chú ý của toàn Trung Hoa

100.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 393 - Ngày thứ 3 ở Trứ Ung

101.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 394 - Người quan sát

102.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 395 - Trách nhiệm của Vương Bí

103.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 396 - Tháng ngày khổ luyện

104.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 397 - Thẳng tiến Đại Bản Doanh

105.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 398: Lý do không giao đấu

106.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 399: Tỏa Hầu

107.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 400

108.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 401

109.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 402

110.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 403

111.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 404

112.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) 405

113.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 406

114.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 407

115.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 409

116.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 410

117.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 411

118.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 412

119.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 413

120.Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ (HT) chap 414

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge