Koi to Uso

Description:
Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Koi to Uso chap 1

2.Koi to Uso chap 2

3.Koi to Uso chap 3

4.Koi to Uso chap 4

5.Koi to Uso chap 5

6.Koi to Uso chap 6

7.Koi to Uso chap 7

8.Koi to Uso chap 8

9.Koi to Uso chap 9

10.Koi to Uso chap 10

11.Koi to Uso chap 11

12.Koi to Uso chap 12

13.Koi to Uso chap 13

14.Koi to Uso chap 14

15.Koi to Uso chap 15

16.Koi to Uso chap 16

17.Koi to Uso chap 17

18.Koi to Uso chap 18

19.Koi to Uso chap 19

20.Koi to Uso chap 20

21.Koi to Uso chap 21

22.Koi to Uso chap 22

23.Koi to Uso chap 23

24.Koi to Uso chap 24

25.Koi to Uso chap 25

26.Koi to Uso chap 26

27.Koi to Uso chap 27

28.Koi to Uso chap 28

29.Koi to Uso chap 29

30.Koi to Uso chap 30

31.Koi to Uso chap 31

32.Koi to Uso chap 32

33.Koi to Uso chap 33

34.Koi to Uso chap 34

35.Koi to Uso chap 35

36.Koi to Uso chap 36

37.Koi to Uso chap 37

38.Koi to Uso chap 38

39.Koi to Uso chap 39

40.Koi to Uso chap 40

41.Koi to Uso chap 41

42.Koi to Uso chap 42

43.Koi to Uso chap 43

44.Koi to Uso chap 44

45.Koi to Uso chap 45

46.Koi to Uso chap 46

47.Koi to Uso chap 47

48.Koi to Uso chap 48

49.Koi to Uso chap 49

50.Koi to Uso chap 50

51.Koi to Uso chap 51

52.Koi to Uso chap 52

53.Koi to Uso chap 53

54.Koi to Uso chap 54

55.Koi to Uso chap 55

56.Koi to Uso chap 56

57.Koi to Uso chap 57

58.Koi to Uso chap 58

59.Koi to Uso chap 59

60.Koi to Uso chap 60

61.Koi to Uso chap 61

62.Koi to Uso chap 62

63.Koi to Uso chap 63

64.Koi to Uso chap 64

65.Koi to Uso chap 65

66.Koi to Uso chap 66

67.Koi to Uso chap 67

68.Koi to Uso chap 68

69.Koi to Uso chap 69

70.Koi to Uso chap 70

71.Koi to Uso chap 71

72.Koi to Uso chap 72

73.Koi to Uso chap 73

74.Koi to Uso chap 74

75.Koi to Uso chap 75

76.Koi to Uso chap 76

77.Koi to Uso chap 77

78.Koi to Uso chap 78

79.Koi to Uso chap 79

80.Koi to Uso chap 80

81.Koi to Uso chap 81

82.Koi to Uso chap 82

83.Koi to Uso chap 83

84.Koi to Uso chap 84

85.Koi to Uso chap 85

86.Koi to Uso chap 86

87.Koi to Uso chap 87

88.Koi to Uso chap 88

89.Koi to Uso chap 89

90.Koi to Uso chap 90

91.Koi to Uso chap 91

92.Koi to Uso chap 92

93.Koi to Uso chap 93

94.Koi to Uso chap 94

95.Koi to Uso chap 95

96.Koi to Uso chap 96

97.Koi to Uso chap 97

98.Koi to Uso chap 98

99.Koi to Uso chap 99

100.Koi to Uso chap 100

101.Koi to Uso chap 101

102.Koi to Uso chap 102

103.Koi to Uso chap 103

104.Koi to Uso chap 104

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge