Kuroko No Basket

Description:
“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Kuroko No Basket Chap 001

2.Kuroko No Basket Chap 002

3.Kuroko No Basket Chap 003

4.Kuroko No Basket Chap 004

5.Kuroko No Basket Chap 005

6.Kuroko No Basket Chap 006

7.Kuroko No Basket Chap 007

8.Kuroko No Basket Chap 008

9.Kuroko No Basket Chap 009

10.Kuroko No Basket Chap 010

11.Kuroko No Basket Chap 011

12.Kuroko No Basket Chap 012

13.Kuroko No Basket Chap 013

14.Kuroko No Basket Chap 014

15.Kuroko No Basket Chap 015

16.Kuroko No Basket Chap 016

17.Kuroko No Basket Chap 017

18.Kuroko No Basket Chap 018

19.Kuroko No Basket Chap 019

20.Kuroko No Basket Chap 020

21.Kuroko No Basket Chap 021

22.Kuroko No Basket Chap 022

23.Kuroko No Basket Chap 023

24.Kuroko No Basket Chap 024

25.Kuroko No Basket Chap 025

26.Kuroko No Basket Chap 026

27.Kuroko No Basket Chap 027

28.Kuroko No Basket Chap 028

29.Kuroko No Basket Chap 029

30.Kuroko No Basket Chap 030

31.Kuroko No Basket Chap 031

32.Kuroko No Basket Chap 032

33.Kuroko No Basket Chap 033

34.Kuroko No Basket Chap 034

35.Kuroko No Basket Chap 035

36.Kuroko No Basket Chap 036

37.Kuroko No Basket Chap 037

38.Kuroko No Basket Chap 038

39.Kuroko No Basket Chap 039

40.Kuroko No Basket Chap 040

41.Kuroko No Basket Chap 041

42.Kuroko No Basket Chap 042

43.Kuroko No Basket Chap 043

44.Kuroko No Basket Chap 044

45.Kuroko No Basket Chap 045

46.Kuroko No Basket Chap 046

47.Kuroko No Basket Chap 048

48.Kuroko No Basket Chap 049

49.Kuroko No Basket Chap 050

50.Kuroko No Basket Chap 051

51.Kuroko No Basket Chap 052

52.Kuroko No Basket Chap 053

53.Kuroko No Basket Chap 054

54.Kuroko No Basket Chap 055

55.Kuroko No Basket Chap 056

56.Kuroko No Basket Chap 057

57.Kuroko No Basket Chap 058

58.Kuroko No Basket Chap 059

59.Kuroko No Basket Chap 060

60.Kuroko No Basket Chap 061

61.Kuroko No Basket Chap 062

62.Kuroko No Basket Chap 063

63.Kuroko No Basket Chap 064

64.Kuroko No Basket Chap 065

65.Kuroko No Basket Chap 066

66.Kuroko No Basket Chap 067

67.Kuroko No Basket Chap 068

68.Kuroko No Basket Chap 069

69.Kuroko No Basket Chap 070

70.Kuroko No Basket Chap 071

71.Kuroko No Basket Chap 072

72.Kuroko No Basket Chap 073

73.Kuroko No Basket Chap 074

74.Kuroko No Basket Chap 075

75.Kuroko No Basket Chap 076

76.Kuroko No Basket Chap 077

77.Kuroko No Basket Chap 078

78.Kuroko No Basket Chap 079

79.Kuroko No Basket Chap 080

80.Kuroko No Basket Chap 081

81.Kuroko No Basket Chap 082

82.Kuroko No Basket Chap 083

83.Kuroko No Basket Chap 084

84.Kuroko No Basket Chap 085

85.Kuroko No Basket Chap 086

86.Kuroko No Basket Chap 087

87.Kuroko No Basket Chap 088

88.Kuroko No Basket Chap 089

89.Kuroko No Basket Chap 090

90.Kuroko No Basket Chap 091

91.Kuroko No Basket Chap 092

92.Kuroko No Basket Chap 093

93.Kuroko No Basket Chap 094

94.Kuroko No Basket Chap 095

95.Kuroko No Basket Chap 096

96.Kuroko No Basket Chap 097

97.Kuroko No Basket Chap 098

98.Kuroko No Basket Chap 099

99.Kuroko No Basket Chap 100

100.Kuroko No Basket Chap 101

101.Kuroko No Basket Chap 102

102.Kuroko No Basket Chap 103

103.Kuroko No Basket Chap 104

104.Kuroko No Basket Chap 105

105.Kuroko No Basket Chap 106

106.Kuroko No Basket Chap 107

107.Kuroko No Basket Chap 108

108.Kuroko No Basket Chap 109

109.Kuroko No Basket Chap 110

110.Kuroko No Basket Chap 111

111.Kuroko No Basket Chap 112

112.Kuroko No Basket Chap 113

113.Kuroko No Basket Chap 114

114.Kuroko No Basket Chap 115

115.Kuroko No Basket Chap 116

116.Kuroko No Basket Chap 117

117.Kuroko No Basket Chap 118

118.Kuroko No Basket Chap 120

119.Kuroko No Basket Chap 121

120.Kuroko No Basket Chap 122

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge