Ma Vương - Maoh Juvenile Remix

Description:
Ando và Inukai là hai nhân vật đứng ở hai góc nhìn về “mặt trăng” mang tên “Dự án thành phố mới”. Đối với Inukai, dự án này là ngọn nguồn đầu độc sự mục ruỗng của thành phố Nekota, và anh cố làm mọi cách để ngăn cản nó. Nhưng trong quá trình đem cái tốt đẩy lùi cái xấu, Inukai đã không còn nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Anh dần lún sâu vào niềm tin mình có thể thay đổi thế giới, và khi đó, Ando xuất hiện với hai vai trò vô cùng quan trọng: vừa là thuốc thử để Inukai định hướng đúng-sai cho hành động của mình, vừa là phanh hãm cho niềm tin vượt tầm kiểm soát của Inukai. Cuộc chiến ban đầu được xây dựng trên sự đối đầu giữa Ando và Inukai, nhưng thực chất là cuộc chiến trong nội tại của chính Inukai để tìm ra chân lý, khi mà quyền lực và tài năng cùng song hành mà không có chốt hãm. Liệu Inukai có tìm ra lời giải đáp cho tất cả? Hay chính anh sẽ khởi đầu cho một loạt bão lũ kéo về tràn ngập thành phố Nekota? Đúng hay sai, tốt hay xấu, tất cả đang chờ bạn đánh giá… Nguồn : http://home.blogtruyen.com/2011/07/ma-vuong-maoh-juvenile-remix.html#ixzz1o9ZAWeZj
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 1

2.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 2

3.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 3

4.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 4

5.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 5

6.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 6

7.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 7

8.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 8

9.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 10

10.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 11

11.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 12

12.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 13

13.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 14

14.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 15

15.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 16

16.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 17

17.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 18

18.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 19

19.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 20

20.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 21

21.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 22

22.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 23

23.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 24

24.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 25

25.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 26

26.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 27

27.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 28

28.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 29

29.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 30

30.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 31

31.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 32

32.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 33

33.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 34

34.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 35

35.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 36

36.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 37

37.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 38

38.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 39

39.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 40

40.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 41

41.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 42

42.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 43

43.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 44

44.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 45

45.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 46

46.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 47

47.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 48

48.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 49

49.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 50

50.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 51

51.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 52

52.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 53

53.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 54

54.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 55

55.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 56

56.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 57

57.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 58

58.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 59

59.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 60

60.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 61

61.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 62

62.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 63

63.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 64

64.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 65

65.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 66

66.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 67

67.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 68

68.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 69

69.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 70

70.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 71

71.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 72

72.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 73

73.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 74

74.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 75

75.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 76

76.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 77

77.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 78

78.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 79

79.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 80

80.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 81

81.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 82

82.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 83

83.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 84

84.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 85

85.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 86

86.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 87

87.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 88

88.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 89

89.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 90

90.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 91

91.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 92

92.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 93

93.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 94

94.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 95

95.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 96

96.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 97

97.Ma Vương - Maoh Juvenile Remix chap 97

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge