Magi - The Labyrinth Of Magic

Description:
Sau khi điều tra được những thông tin từ "tổ chức" Al Sarmen, Aladdin và bạn bè của mình đã đi theo con đường riêng biệt vì lý do của mỗi cá nhân. Aladdin ghi danh ở Học viện Magnostadt để nghiên cứu ma thuật. Alibaba đã đến Đế Quốc Laem để cải thiện kiếm thuật của mình .Hakuryuu trở về cho Đế quốc Kou, và Morgiana khởi hành đến lục địa bóng tối để thực hiện ước mơ về thăm quê hương mình, một cuộc hành trình đầy hứa hẹn đang diễn ra để rồi ghép nối lại với nhau trong tương lai. ٩(^‿^)۶
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 001

2.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 002

3.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 003

4.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 004

5.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 005

6.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 006

7.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 007

8.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 008

9.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 009

10.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 010

11.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 011

12.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 012

13.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 013

14.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 014

15.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 015

16.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 016

17.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 018

18.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 019

19.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 020

20.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 021

21.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 022

22.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 023

23.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 024

24.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 025

25.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 026

26.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 027

27.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 028

28.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 029

29.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 030

30.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 031

31.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 032

32.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 033

33.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 034

34.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 035

35.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 036

36.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 037

37.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 039

38.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 040

39.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 041

40.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 042

41.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 043

42.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 044

43.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 045

44.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 046

45.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 047

46.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 049

47.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 050

48.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 051

49.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 052

50.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 053

51.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 054

52.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 055

53.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 056

54.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 057

55.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 058

56.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 059

57.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 060

58.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 061

59.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 062

60.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 063

61.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 064

62.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 065

63.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 067

64.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 069

65.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 071

66.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 072

67.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 073

68.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 074

69.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 075

70.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 076

71.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 078

72.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 079

73.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 081

74.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 082

75.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 085

76.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 086

77.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 087

78.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 088

79.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 089

80.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 090

81.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 091

82.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 092

83.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 093

84.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 094

85.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 095

86.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 097

87.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 098

88.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 099

89.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 102

90.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 103

91.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 104

92.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 105

93.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 108

94.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 109

95.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 110

96.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 111

97.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 112

98.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 113

99.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 114

100.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 115

101.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 116

102.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 117

103.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 118

104.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 119

105.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 120

106.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 121

107.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 122

108.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 123

109.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 124

110.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 125

111.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 126

112.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 127

113.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 128

114.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 129

115.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 130

116.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 131

117.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 132

118.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 133

119.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 134

120.Magi - The Labyrinth Of Magic Chap 135

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge