Minamoto kun Monogatari

Description:
Một anh chàng sau khi bị con gái sờ soạng sàm sỡ đã mắc phải chứng bệnh sợ sữacon gái. Sau khi lên đại học cậu quyết sẽ chữa khỏi căn bệnh này và làm tình với mọi cô gái mình gặp. Vì một sự kiện bất ngờ mà cậu bị chuyển đến sống chung với dì họ mình. Cô dì này thì bảo là sẽ chữa căn bệnh sợ gái của cậu bằng cách... thực hiện một vài thử nghiệm... và cậu sẽ phải abc với 14 cô gái (một phần trong thí nghiệm đó đấy).  Một câu truyện thú vị hãy đọc đi thì biết.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Minamoto kun Monogatari Chap 1

2.Minamoto kun Monogatari Chap 2

3.Minamoto kun Monogatari Chap 3

4.Minamoto kun Monogatari Chap 4

5.Minamoto kun Monogatari Chap 5

6.Minamoto kun Monogatari Chap 6

7.Minamoto kun Monogatari Chap 7

8.Minamoto kun Monogatari Chap 8

9.Minamoto kun Monogatari Chap 9

10.Minamoto kun Monogatari Chap 10

11.Minamoto kun Monogatari Chap 11

12.Minamoto kun Monogatari Chap 12

13.Minamoto kun Monogatari Chap 13

14.Minamoto kun Monogatari Chap 14

15.Minamoto kun Monogatari Chap 15

16.Minamoto kun Monogatari Chap 16

17.Minamoto kun Monogatari Chap 17

18.Minamoto kun Monogatari Chap 18

19.Minamoto kun Monogatari Chap 19

20.Minamoto kun Monogatari Chap 20

21.Minamoto kun Monogatari Chap 21

22.Minamoto kun Monogatari Chap 22

23.Minamoto kun Monogatari Chap 23

24.Minamoto kun Monogatari Chap 24

25.Minamoto kun Monogatari Chap 25

26.Minamoto kun Monogatari Chap 26

27.Minamoto kun Monogatari Chap 27

28.Minamoto kun Monogatari Chap 28

29.Minamoto kun Monogatari Chap 29

30.Minamoto kun Monogatari Chap 30

31.Minamoto kun Monogatari Chap 31

32.Minamoto kun Monogatari Chap 32

33.Minamoto kun Monogatari Chap 33

34.Minamoto kun Monogatari Chap 34

35.Minamoto kun Monogatari Chap 35

36.Minamoto kun Monogatari Chap 36

37.Minamoto kun Monogatari Chap 37

38.Minamoto kun Monogatari Chap 38

39.Minamoto kun Monogatari Chap 39

40.Minamoto kun Monogatari Chap 40

41.Minamoto kun Monogatari Chap 41

42.Minamoto kun Monogatari Chap 42

43.Minamoto kun Monogatari Chap 43

44.Minamoto kun Monogatari Chap 44

45.Minamoto kun Monogatari Chap 45

46.Minamoto kun Monogatari Chap 46

47.Minamoto kun Monogatari Chap 47

48.Minamoto kun Monogatari Chap 48

49.Minamoto kun Monogatari Chap 49

50.Minamoto kun Monogatari Chap 50

51.Minamoto kun Monogatari Chap 51

52.Minamoto kun Monogatari Chap 52

53.Minamoto kun Monogatari Chap 53

54.Minamoto kun Monogatari Chap 54

55.Minamoto kun Monogatari Chap 55

56.Minamoto kun Monogatari Chap 56

57.Minamoto kun Monogatari Chap 57

58.Minamoto kun Monogatari Chap 58

59.Minamoto kun Monogatari Chap 59

60.Minamoto kun Monogatari Chap 60

61.Minamoto kun Monogatari Chap 61

62.Minamoto kun Monogatari Chap 62

63.Minamoto kun Monogatari Chap 63

64.Minamoto kun Monogatari Chap 64

65.Minamoto kun Monogatari Chap 65

66.Minamoto kun Monogatari Chap 66

67.Minamoto kun Monogatari Chap 67

68.Minamoto kun Monogatari Chap 68

69.Minamoto kun Monogatari Chap 69

70.Minamoto kun Monogatari Chap 70

71.Minamoto kun Monogatari Chap 71

72.Minamoto kun Monogatari Chap 72

73.Minamoto kun Monogatari Chap 73

74.Minamoto kun Monogatari Chap 74

75.Minamoto kun Monogatari Chap 75

76.Minamoto kun Monogatari Chap 76

77.Minamoto kun Monogatari Chap 77

78.Minamoto kun Monogatari Chap 78

79.Minamoto kun Monogatari Chap 79

80.Minamoto kun Monogatari Chap 80

81.Minamoto kun Monogatari Chap 81

82.Minamoto kun Monogatari Chap 82

83.Minamoto kun Monogatari Chap 83

84.Minamoto kun Monogatari Chap 84

85.Minamoto kun Monogatari Chap 85

86.Minamoto kun Monogatari Chap 86

87.Minamoto kun Monogatari Chap 87

88.Minamoto kun Monogatari Chap 88

89.Minamoto kun Monogatari Chap 89

90.Minamoto kun Monogatari Chap 90

91.Minamoto kun Monogatari Chap 91

92.Minamoto kun Monogatari Chap 92

93.Minamoto kun Monogatari Chap 93

94.Minamoto kun Monogatari Chap 94

95.Minamoto kun Monogatari Chap 95

96.Minamoto kun Monogatari Chap 96

97.Minamoto kun Monogatari Chap 97

98.Minamoto kun Monogatari Chap 98

99.Minamoto kun Monogatari Chap 99

100.Minamoto kun Monogatari Chap 100

101.Minamoto kun Monogatari Chap 101

102.Minamoto kun Monogatari Chap 102

103.Minamoto kun Monogatari Chap 103

104.Minamoto kun Monogatari Chap 104

105.Minamoto kun Monogatari Chap 105

106.Minamoto kun Monogatari Chap 106

107.Minamoto kun Monogatari Chap 107

108.Minamoto kun Monogatari Chap 108

109.Minamoto kun Monogatari Chap 109

110.Minamoto kun Monogatari Chap 110

111.Minamoto kun Monogatari Chap 111

112.Minamoto kun Monogatari Chap 112

113.Minamoto kun Monogatari Chap 113

114.Minamoto kun Monogatari Chap 114

115.Minamoto kun Monogatari Chap 115

116.Minamoto kun Monogatari Chap 116

117.Minamoto kun Monogatari Chap 117

118.Minamoto kun Monogatari chap 118

119.Minamoto kun Monogatari chap 119

120.Minamoto kun Monogatari chap 120

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge