Mr.Fullswing

Description:
Nhân vật chính trong truyện là Saruno Amakuni, một thanh niên manh động, với sức khỏe trâu bò và căn bệnh cuồng dâm sinh hoang tưởng, Blogtruyen hy vọng sẽ đem đến luồng gió mới cho các bạn giải trí trong mùa hè oi bức nàyHãy cùng theo chân main chính biến thái đi vào những trận bóng chày đỉnh cao nào !! 
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Mr.Fullswing hit 1

2.Mr.Fullswing hit 2

3.Mr.Fullswing hit 3

4.Mr.Fullswing hit 4

5.Mr.Fullswing hit 5

6.Mr.Fullswing hit 6

7.Mr.Fullswing hit 7

8.Mr.Fullswing hit 8

9.Mr.Fullswing hit 9

10.Mr.Fullswing hit 10

11.Mr.Fullswing hit 11

12.Mr.Fullswing hit 12

13.Mr.Fullswing hit 13

14.Mr.Fullswing hit 14

15.Mr.Fullswing hit 15

16.Mr.Fullswing hit 16

17.Mr.Fullswing hit 17

18.Mr.Fullswing hit 18

19.Mr.Fullswing hit 19

20.Mr.Fullswing hit 20

21.Mr.Fullswing HIT 21

22.Mr.Fullswing HIT 22

23.Mr.Fullswing HIT 23

24.Mr.Fullswing HIT 24

25.Mr.Fullswing HIT 25

26.Mr.Fullswing HIT 26

27.Mr.Fullswing HIT 27

28.Mr.Fullswing HIT 28

29.Mr.Fullswing HIT 29

30.Mr.Fullswing HIT 30

31.Mr.Fullswing HIT 31

32.Mr.Fullswing HIT 32

33.Mr.Fullswing HIT 33

34.Mr.Fullswing HIT 34

35.Mr.Fullswing HIT 35

36.Mr.Fullswing HIT 36

37.Mr.Fullswing HIT 37

38.Mr.Fullswing HIT 38

39.Mr.Fullswing HIT 39

40.Mr.Fullswing HIT 40

41.Mr.Fullswing HIT 41

42.Mr.Fullswing HIT 42

43.Mr.Fullswing HIT 43

44.Mr.Fullswing HIT 44

45.Mr.Fullswing HIT 45

46.Mr.Fullswing HIT 46

47.Mr.Fullswing HIT 47

48.Mr.Fullswing HIT 48

49.Mr.Fullswing HIT 49

50.Mr.Fullswing HIT 50

51.Mr.Fullswing HIT 51

52.Mr.Fullswing Hit 53

53.Mr.Fullswing HIT 54

54.Mr.Fullswing HIT 55

55.Mr.Fullswing HIT 56

56.Mr.Fullswing HIT 57

57.Mr.Fullswing HIT 58

58.Mr.Fullswing HIT 59

59.Mr.Fullswing HIT 60

60.Mr.Fullswing HIT 61

61.Mr.Fullswing HIT 62

62.Mr.Fullswing HIT 63

63.Mr.Fullswing HIT 64

64.Mr.Fullswing HIT 65

65.Mr.Fullswing HIT 66

66.Mr.Fullswing HIT 67

67.Mr.Fullswing HIT 68

68.Mr.Fullswing HIT 69

69.Mr.Fullswing HIT 70

70.Mr.Fullswing HIT 71

71.Mr.Fullswing HIT 72

72.Mr.Fullswing HIT 73

73.Mr.Fullswing HIT 74

74.Mr.Fullswing HIT 75

75.Mr.Fullswing HIT 76

76.Mr.Fullswing HIT 77

77.Mr.Fullswing HIT 79

78.Mr.Fullswing HIT 80

79.Mr.Fullswing HIT 81

80.Mr.Fullswing HIT 82

81.Mr.Fullswing HIT 83

82.Mr.Fullswing Hit 84

83.Mr.Fullswing Hit 85

84.Mr.Fullswing Hit 86

85.Mr.Fullswing Hit 87

86.Mr.Fullswing Hit 88

87.Mr.Fullswing Hit 89

88.Mr.Fullswing Hit 90

89.Mr.Fullswing HIT 91

90.Mr.Fullswing HIT 92

91.Mr.Fullswing HIT 93

92.Mr.Fullswing HIT 94

93.Mr.Fullswing HIT 95

94.Mr.Fullswing HIT 96

95.Mr.Fullswing HIT 97

96.Mr.Fullswing HIT 98

97.Mr.Fullswing HIT 99

98.Mr.Fullswing HIT 100

99.Mr.Fullswing HIT 101

100.Mr.Fullswing HIT 103

101.Mr.Fullswing HIT 104

102.Mr.Fullswing HIT 105

103.Mr.Fullswing HIT 106

104.Mr.Fullswing HIT 107

105.Mr.Fullswing HIT 108

106.Mr.Fullswing HIT 109

107.Mr.Fullswing HIT 111

108.Mr.Fullswing HIT 112

109.Mr.Fullswing HIT 113

110.Mr.Fullswing HIT 114

111.Mr.Fullswing HIT 115

112.Mr.Fullswing HIT 116

113.Mr.Fullswing HIT 117

114.Mr.Fullswing HIT 118

115.Mr.Fullswing HIT 120

116.Mr.Fullswing HIT 121

117.Mr.Fullswing HIT 122

118.Mr.Fullswing HIT 123

119.Mr.Fullswing HIT 124

120.Mr.Fullswing HIT 125

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge