Nanatsu no Taizai

Description:
"Thất đại ác nhân", một nhóm chiến binh có tham vọng lật đổ vương quốc Britannia, được cho là đã bị tiêu diệt bởi các "hiệp sĩ thánh chiến" mặc dù vẫn còn 1 số người cho rằng họ vẫn còn sống. 10 năm sau, Các hiệp sĩ thánh chiến đã làm 1 cuộc đảo chính và khống chế đức vua, họ trở thành người cai trị độc tài mới của vương quốc. Elizabeth, con gái duy nhất của nhà vua, đã lên đường tìm "thất đại ác nhân" để nhờ họ tái chiếm lại vương quốc. Công chúa có thành công trong việc tìm kiếm "thất đại ác nhân", các "hiệp sĩ thánh chiến" sẽ làm gì để ngăn chăn cô? xem các chap truyện sau sẽ rõ.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Nanatsu no Taizai chap 1

2.Nanatsu no Taizai chap 2

3.Nanatsu no Taizai chap 3

4.Nanatsu no Taizai chap 4

5.Nanatsu no Taizai chap 5

6.Nanatsu no Taizai chap 6

7.Nanatsu no Taizai chap 7

8.Nanatsu no Taizai chap 8

9.Nanatsu no Taizai chap 9

10.Nanatsu no Taizai chap 10

11.Nanatsu no Taizai chap 11

12.Nanatsu no Taizai chap 12

13.Nanatsu no Taizai chap 13

14.Nanatsu no Taizai chap 14

15.Nanatsu no Taizai chap 15

16.Nanatsu no Taizai chap 16

17.Nanatsu no Taizai chap 17

18.Nanatsu no Taizai chap 18

19.Nanatsu no Taizai chap 19

20.Nanatsu no Taizai chap 19.5

21.Nanatsu no Taizai chap 20

22.Nanatsu no Taizai chap 21

23.Nanatsu no Taizai chap 22

24.Nanatsu no Taizai chap 23

25.Nanatsu no Taizai chap 24

26.Nanatsu no Taizai chap 25

27.Nanatsu no Taizai chap 25.5

28.Nanatsu no Taizai chap 26

29.Nanatsu no Taizai chap 27

30.Nanatsu no Taizai chap 28

31.Nanatsu no Taizai chap 29

32.Nanatsu no Taizai chap 30

33.Nanatsu no Taizai chap 31

34.Nanatsu no Taizai chap 32

35.Nanatsu no Taizai chap 33

36.Nanatsu no Taizai chap 34

37.Nanatsu no Taizai chap 35

38.Nanatsu no Taizai chap 36

39.Nanatsu no Taizai chap 37

40.Nanatsu no Taizai chap 38

41.Nanatsu no Taizai chap 39

42.Nanatsu no Taizai chap 40

43.Nanatsu no Taizai chap 41

44.Nanatsu no Taizai chap 41.5

45.Nanatsu no Taizai chap 41.6

46.Nanatsu no Taizai chap 42

47.Nanatsu no Taizai chap 43

48.Nanatsu no Taizai chap 44

49.Nanatsu no Taizai chap 45

50.Nanatsu no Taizai chap 46

51.Nanatsu no Taizai chap 47

52.Nanatsu no Taizai chap 48

53.Nanatsu no Taizai chap 49

54.Nanatsu no Taizai chap 50

55.Nanatsu no Taizai chap 51

56.Nanatsu no Taizai chap 52

57.Nanatsu no Taizai chap 53

58.Nanatsu no Taizai chap 54

59.Nanatsu no Taizai chap 55

60.Nanatsu no Taizai chap 56

61.Nanatsu no Taizai chap 57

62.Nanatsu no Taizai chap 58

63.Nanatsu no Taizai chap 59

64.Nanatsu no Taizai chap 60

65.Nanatsu no Taizai chap 60

66.Nanatsu no Taizai chap 60.5

67.Nanatsu no Taizai chap 61

68.Nanatsu no Taizai chap 62

69.Nanatsu no Taizai chap 63

70.Nanatsu no Taizai chap 64

71.Nanatsu no Taizai chap 65

72.Nanatsu no Taizai chap 66

73.Nanatsu no Taizai chap 67

74.Nanatsu no Taizai chap 67.5

75.Nanatsu no Taizai chap 68

76.Nanatsu no Taizai chap 69

77.Nanatsu no Taizai chap 70

78.Nanatsu no Taizai chap 71

79.Nanatsu no Taizai chap 72

80.Nanatsu no Taizai chap 73

81.Nanatsu no Taizai chap 73.5

82.Nanatsu no Taizai chap 74

83.Nanatsu no Taizai chap 75

84.Nanatsu no Taizai chap 76

85.Nanatsu no Taizai chap 77

86.Nanatsu no Taizai chap 78

87.Nanatsu no Taizai chap 79

88.Nanatsu no Taizai chap 80

89.Nanatsu no Taizai chap 81

90.Nanatsu no Taizai chap 82

91.Nanatsu no Taizai chap 82.5

92.Nanatsu no Taizai chap 83

93.Nanatsu no Taizai chap 84

94.Nanatsu no Taizai chap 85

95.Nanatsu no Taizai chap 86

96.Nanatsu no Taizai chap 87

97.Nanatsu no Taizai chap 88

98.Nanatsu no Taizai chap 89

99.Nanatsu no Taizai chap 90

100.Nanatsu no Taizai chap 91

101.Nanatsu no Taizai chap 92

102.Nanatsu no Taizai chap 93

103.Nanatsu no Taizai chap 94

104.Nanatsu no Taizai chap 95

105.Nanatsu no Taizai chap 96

106.Nanatsu no Taizai chap 97

107.Nanatsu no Taizai chap 98

108.Nanatsu no Taizai chap 98.1

109.Nanatsu no Taizai chap 99

110.Nanatsu no Taizai chap 100

111.Nanatsu no Taizai chap 101

112.Nanatsu no Taizai chap 102

113.Nanatsu no Taizai chap 103

114.Nanatsu no Taizai chap 104

115.Nanatsu no Taizai chap 105

116.Nanatsu no Taizai chap 106

117.Nanatsu no Taizai chap 107

118.Nanatsu no Taizai chap 108

119.Nanatsu no Taizai chap 109

120.Nanatsu no Taizai chap 110

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge