Nhất dương chỉ

Description:
Yu Yu Hakusho (Hành trình của Uduchi) Cậu bé Uduchi ưa quậy được liệt vào danh sách học trò cá biệt ở trường trung học. Ít ai hiểu được dưới vẻ bề ngoài ngổ ngáo ấy lại là một tâm hồn nhạy cảm và một trai tim nhân hậu. Trong một lần trốn học, Uduchi đã nhảy ra cứu mọt em bé chơi bóng trên đường và bị xe cán chết. Thật oái ăm, tên cậu chưa kịp có trong sổ Diêm Vương do cái chết quá đột ngột nên linh hồn không thể xuống địa ngục. Linh hồn ấy càng không thể lên thiên đàng vì những thành tích trong quá khứ. Đồng cảm với lứa tuổi, Tiểu Diêm Vương (con trai Diêm Vương) nhân lúc thay cha điều hành việc cõi âm đã cho Uduchi trở lại trần gian với một điều kện phải làm nhiều việc tốt trong vai trò một thám tử Âm Phủ. Sr nếu như có bạn nào đăng rùi , vì mình phải up này speed siêu nhanh =.= , mình nghiện bộ này từ  năm lớp 2 hjx hjx mà lúcđó chỉ coi dc vài cuốn , ai có chung sự yêu thix vời mình thì cm nhieu nhieu vào nha ai mún download từng chap thì cm nhjều mình mới up lên hjx hjx mình con up mấy truỵên khác nên thông cảm nha
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Nhất dương chỉ 1- 10 download

2.Nhất dương chỉ 11 - 20 download

3.Nhất dương chỉ chap 1

4.Nhất dương chỉ chap 2

5.Nhất dương chỉ chap 3

6.Nhất dương chỉ chap 4

7.Nhất dương chỉ chap 5

8.Nhất dương chỉ chap 6

9.Nhất dương chỉ chap 7

10.Nhất dương chỉ chap 8

11.Nhất dương chỉ chap 9

12.Nhất dương chỉ chap 10

13.Nhất dương chỉ chap 11

14.Nhất dương chỉ chap 12

15.Nhất dương chỉ chap 13

16.Nhất dương chỉ chap 14

17.Nhất dương chỉ chap 15

18.Nhất dương chỉ chap 16

19.Nhất dương chỉ chap 17

20.Nhất dương chỉ chap 18

21.Nhất dương chỉ chap 19

22.Nhất dương chỉ chap 20

23.Nhất dương chỉ chap 21

24.Nhất dương chỉ chap 22

25.Nhất dương chỉ chap 23

26.Nhất dương chỉ chap 24

27.Nhất dương chỉ chap 25

28.Nhất dương chỉ chap 26

29.Nhất dương chỉ chap 27

30.Nhất dương chỉ chap 28

31.Nhất dương chỉ chap 29

32.Nhất dương chỉ chap 30

33.Nhất dương chỉ chap 31

34.Nhất dương chỉ chap 32

35.Nhất dương chỉ chap 33

36.Nhất dương chỉ chap 34

37.Nhất dương chỉ chap 35

38.Nhất dương chỉ chap 36

39.Nhất dương chỉ chap 37

40.Nhất dương chỉ chap 38

41.Nhất dương chỉ chap 39

42.Nhất dương chỉ chap 40

43.Nhất dương chỉ chap 41

44.Nhất dương chỉ chap 42

45.Nhất dương chỉ chap 43

46.Nhất dương chỉ chap 44

47.Nhất dương chỉ chap 45

48.Nhất dương chỉ chap 46

49.Nhất dương chỉ chap 47

50.Nhất dương chỉ chap 48

51.Nhất dương chỉ chap 49

52.Nhất dương chỉ chap 50

53.Nhất dương chỉ chap 51

54.Nhất dương chỉ chap 52

55.Nhất dương chỉ chap 53

56.Nhất dương chỉ chap 54

57.Nhất dương chỉ chap 55

58.Nhất dương chỉ chap 56

59.Nhất dương chỉ chap 57

60.Nhất dương chỉ chap 58

61.Nhất dương chỉ chap 59

62.Nhất dương chỉ chap 60

63.Nhất dương chỉ chap 61

64.Nhất dương chỉ chap 62

65.Nhất dương chỉ chap 63

66.Nhất dương chỉ chap 64

67.Nhất dương chỉ chap 65

68.Nhất dương chỉ chap 66

69.Nhất dương chỉ chap 67

70.Nhất dương chỉ chap 68

71.Nhất dương chỉ chap 69

72.Nhất dương chỉ chap 70

73.Nhất dương chỉ chap 71

74.Nhất dương chỉ chap 72

75.Nhất dương chỉ chap 73

76.Nhất dương chỉ chap 74

77.Nhất dương chỉ chap 75

78.Nhất dương chỉ chap 76

79.Nhất dương chỉ chap 77

80.Nhất dương chỉ chap 78

81.Nhất dương chỉ chap 79

82.Nhất dương chỉ chap 80

83.Nhất dương chỉ chap 81

84.Nhất dương chỉ chap 82

85.Nhất dương chỉ chap 83

86.Nhất dương chỉ chap 84

87.Nhất dương chỉ chap 85

88.Nhất dương chỉ chap 86

89.Nhất dương chỉ chap 87

90.Nhất dương chỉ chap 88

91.Nhất dương chỉ chap 89

92.Nhất dương chỉ chap 90

93.Nhất dương chỉ chap 91

94.Nhất dương chỉ chap 92

95.Nhất dương chỉ chap 93

96.Nhất dương chỉ chap 94

97.Nhất dương chỉ chap 95

98.Nhất dương chỉ chap 96

99.Nhất dương chỉ chap 97

100.Nhất dương chỉ chap 98

101.Nhất dương chỉ chap 99

102.Nhất dương chỉ chap 100

103.Nhất dương chỉ chap 101

104.Nhất dương chỉ chap 102

105.Nhất dương chỉ chap 103

106.Nhất dương chỉ chap 104

107.Nhất dương chỉ chap 105

108.Nhất dương chỉ chap 106

109.Nhất dương chỉ chap 107

110.Nhất dương chỉ chap 108

111.Nhất dương chỉ chap 109

112.Nhất dương chỉ chap 110

113.Nhất dương chỉ chap 111

114.Nhất dương chỉ chap 112

115.Nhất dương chỉ chap 113

116.Nhất dương chỉ chap 114

117.Nhất dương chỉ chap 115

118.Nhất dương chỉ chap 116

119.Nhất dương chỉ chap 117

120.Nhất dương chỉ chap 118

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge