Nijiiro Togarashi

Description:
Sau khi mẹ qua đời, Shichimi theo lời trăn trối đem một quả hồ đào lên Edo tìm người cha bí ẩn của mình. Khi đến được Cư xá Karakuri, thay vì gặp gỡ cha mình, Shichimi lại được thông báo rằng ông không thể xuất hiện. Tệ hơn nữa, cậu bỗng trở thành thành viên mới nhất của một gia đình bao gồm sáu anh chị em cùng cha khác mẹ khác. Một nghệ sĩ tấu hài, một kiếm sĩ kiêm họa sĩ hay lang bạt khắp nơi để vẽ tranh, một tay hòa thượng, một lính cứu hỏa, một cô gái xinh đẹp, một nhà phát minh, một thiên tài ninja bé nhỏ. Bảy người, bảy tính cách, bảy xuất thân hoàn toàn khác nhau. Mất mẹ từ bé, dường như chính sợi dây máu mủ mỏng manh đã kết nối họ với nhau, trở thành một khối không thể chia rẽ được. Và bỗng dưng một ngày nọ, họ được biết rằng trong số bảy người, có một người không phải ruột thịt của mình.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Nijiiro Togarashi chap 1

2.Nijiiro Togarashi chap 2

3.Nijiiro Togarashi chap 3

4.Nijiiro Togarashi chap 4

5.Nijiiro Togarashi chap 5

6.Nijiiro Togarashi chap 6

7.Nijiiro Togarashi chap 7

8.Nijiiro Togarashi chap 8

9.Nijiiro Togarashi chap 9

10.Nijiiro Togarashi chap 10

11.Nijiiro Togarashi chap 11

12.Nijiiro Togarashi chap 12

13.Nijiiro Togarashi chap 13

14.Nijiiro Togarashi chap 14

15.Nijiiro Togarashi chap 15

16.Nijiiro Togarashi chap 16

17.Nijiiro Togarashi chap 17

18.Nijiiro Togarashi chap 18

19.Nijiiro Togarashi chap 19

20.Nijiiro Togarashi chap 20

21.Nijiiro Togarashi chap 21

22.Nijiiro Togarashi chap 22

23.Nijiiro Togarashi chap 23

24.Nijiiro Togarashi chap 24

25.Nijiiro Togarashi chap 25

26.Nijiiro Togarashi chap 26

27.Nijiiro Togarashi chap 27

28.Nijiiro Togarashi chap 28

29.Nijiiro Togarashi chap 29

30.Nijiiro Togarashi chap 30

31.Nijiiro Togarashi chap 31

32.Nijiiro Togarashi chap 32

33.Nijiiro Togarashi chap 33

34.Nijiiro Togarashi chap 34

35.Nijiiro Togarashi chap 35

36.Nijiiro Togarashi chap 36

37.Nijiiro Togarashi chap 37

38.Nijiiro Togarashi chap 38

39.Nijiiro Togarashi chap 39

40.Nijiiro Togarashi chap 40

41.Nijiiro Togarashi chap 41

42.Nijiiro Togarashi chap 42

43.Nijiiro Togarashi chap 43

44.Nijiiro Togarashi chap 44

45.Nijiiro Togarashi chap 45

46.Nijiiro Togarashi chap 46

47.Nijiiro Togarashi chap 47

48.Nijiiro Togarashi chap 48

49.Nijiiro Togarashi chap 49

50.Nijiiro Togarashi chap 50

51.Nijiiro Togarashi chap 51

52.Nijiiro Togarashi chap 52

53.Nijiiro Togarashi chap 53

54.Nijiiro Togarashi chap 54

55.Nijiiro Togarashi chap 55

56.Nijiiro Togarashi chap 56

57.Nijiiro Togarashi chap 57

58.Nijiiro Togarashi chap 58

59.Nijiiro Togarashi chap 59

60.Nijiiro Togarashi chap 60

61.Nijiiro Togarashi chap 61

62.Nijiiro Togarashi chap 62

63.Nijiiro Togarashi chap 63

64.Nijiiro Togarashi chap 64

65.Nijiiro Togarashi chap 65

66.Nijiiro Togarashi chap 66

67.Nijiiro Togarashi chap 67

68.Nijiiro Togarashi chap 68

69.Nijiiro Togarashi chap 69

70.Nijiiro Togarashi chap 70

71.Nijiiro Togarashi chap 71

72.Nijiiro Togarashi chap 72

73.Nijiiro Togarashi chap 73

74.Nijiiro Togarashi chap 74

75.Nijiiro Togarashi chap 75

76.Nijiiro Togarashi chap 76

77.Nijiiro Togarashi chap 77

78.Nijiiro Togarashi chap 78

79.Nijiiro Togarashi chap 79

80.Nijiiro Togarashi chap 80

81.Nijiiro Togarashi chap 81

82.Nijiiro Togarashi chap 82

83.Nijiiro Togarashi chap 83

84.Nijiiro Togarashi chap 84

85.Nijiiro Togarashi chap 85

86.Nijiiro Togarashi chap 86

87.Nijiiro Togarashi chap 87

88.Nijiiro Togarashi chap 88

89.Nijiiro Togarashi chap 89

90.Nijiiro Togarashi chap 90

91.Nijiiro Togarashi chap 91

92.Nijiiro Togarashi chap 92

93.Nijiiro Togarashi chap 93

94.Nijiiro Togarashi chap 94

95.Nijiiro Togarashi chap 95

96.Nijiiro Togarashi chap 96

97.Nijiiro Togarashi chap 97

98.Nijiiro Togarashi chap 98

99.Nijiiro Togarashi chap 99

100.Nijiiro Togarashi chap 100

101.Nijiiro Togarashi chap 101

102.Nijiiro Togarashi chap 102

103.Nijiiro Togarashi chap 103

104.Nijiiro Togarashi chap 104

105.Nijiiro Togarashi chap 105

106.Nijiiro Togarashi chap 106

107.Nijiiro Togarashi chap 107

108.Nijiiro Togarashi chap 108

109.Nijiiro Togarashi chap 109

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge