Noblesse

Description:
Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel(hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm... P/s: Vừa đọc truyện vừa nghe bài phía dưới sẽ rất phê. (Chỉ là ý kiến cá nhân của thớt xin đừng ném đá)
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Noblesse Chap 1

2.Noblesse Chap 2

3.Noblesse Chap 3

4.Noblesse Chap 4

5.Noblesse Chap 5

6.Noblesse Chap 6

7.Noblesse Chap 7

8.Noblesse Chap 8

9.Noblesse Chap 9

10.Noblesse Chap 10

11.Noblesse Chap 11

12.Noblesse Chap 12

13.Noblesse Chap 13

14.Noblesse Chap 14

15.Noblesse Chap 15

16.Noblesse Chap 16

17.Noblesse Chap 17

18.Noblesse Chap 18

19.Noblesse Chap 19

20.Noblesse Chap 20

21.Noblesse Chap 21

22.Noblesse Chap 22

23.Noblesse Chap 23

24.Noblesse Chap 24

25.Noblesse Chap 25

26.Noblesse Chap 26

27.Noblesse Chap 27

28.Noblesse Chap 28

29.Noblesse Chap 29

30.Noblesse Chap 30

31.Noblesse Chap 31

32.Noblesse Chap 32

33.Noblesse Chap 33

34.Noblesse Chap 34

35.Noblesse Chap 35

36.Noblesse Chap 36

37.Noblesse Chap 37

38.Noblesse Chap 38

39.Noblesse Chap 39

40.Noblesse Chap 40

41.Noblesse Chap 41

42.Noblesse Chap 42

43.Noblesse Chap 43

44.Noblesse Chap 44

45.Noblesse Chap 45

46.Noblesse Chap 46

47.Noblesse Chap 47

48.Noblesse Chap 48

49.Noblesse Chap 49

50.Noblesse Chap 50

51.Noblesse Chap 51

52.Noblesse Chap 52

53.Noblesse Chap 53

54.Noblesse Chap 54

55.Noblesse Chap 55

56.Noblesse Chap 56

57.Noblesse Chap 57

58.Noblesse Chap 58

59.Noblesse Chap 59

60.Noblesse Chap 60

61.Noblesse Chap 61

62.Noblesse Chap 62

63.Noblesse Chap 63

64.Noblesse Chap 64

65.Noblesse Chap 65

66.Noblesse Chap 66

67.Noblesse chap 67

68.Noblesse Chap 68

69.Noblesse Chap 69

70.Noblesse Chap 70

71.Noblesse Chap 71

72.Noblesse Chap 72

73.Noblesse Chap 74

74.Noblesse Chap 75

75.Noblesse Chap 76

76.Noblesse Chap 77

77.Noblesse Chap 78

78.Noblesse Chap 79

79.Noblesse Chap 80

80.Noblesse Chap 81

81.Noblesse Chap 82

82.Noblesse Chap 83

83.Noblesse Chap 84

84.Noblesse Chap 85

85.Noblesse Chap 86

86.Noblesse Chap 87

87.Noblesse Chap 88

88.Noblesse Chap 89

89.Noblesse Chap 90

90.Noblesse Chap 91

91.Noblesse Chap 92

92.Noblesse Chap 93

93.Noblesse Chap 94

94.Noblesse Chap 95

95.Noblesse Chap 96

96.Noblesse Chap 97

97.Noblesse Chap 98

98.Noblesse Chap 99

99.Noblesse Chap 100

100.Noblesse Chap 101

101.Noblesse Chap 102

102.Noblesse Chap 103

103.Noblesse Chap 104

104.Noblesse Chap 105

105.Noblesse Chap 106

106.Noblesse Chap 107

107.Noblesse Chap 108

108.Noblesse Chap 109

109.Noblesse Chap 110

110.Noblesse Chap 111

111.Noblesse Chap 112

112.Noblesse Chap 113

113.Noblesse Chap 114

114.Noblesse Chap 115

115.Noblesse Chap 116

116.Noblesse Chap 117

117.Noblesse Chap 118

118.Noblesse Chap 119

119.Noblesse Chap 120

120.Noblesse Chap 121

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge