Nurarihyon no Mago

Description:
Rikuo là một cậu bé mang trong mình 2 dòng máu, một nửa là con người, nửa kia là yêu quái, sống trong một ngôi nhà đầy yêu quái với ông nội. Số mệnh của cậu là trở thành Nurarihyon- thống lĩnh yêu quái, nhưng trớ trêu là cậu lại chỉ muốn sống một cuộc đời của 1 con người bình thường... Quyết định của Rikuo sẽ là gì? Trở thành Thống lĩnh yêu quái hay làm con người? Muốn biết kết cục hãy đón xem truyện :P
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Nurarihyon no Mago Chap 0 - Extra - bình minh ở Edo

2.Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake

3.Nurarihyon no Mago Chap 0 - Omake 2

4.Nurarihyon no Mago Chap 0 - Special - câu chuyện kỳ là ở thị trấn Ukiyoe

5.Nurarihyon no Mago Chap 1

6.Nurarihyon no Mago Chap 2

7.Nurarihyon no Mago Chap 3

8.Nurarihyon no Mago Chap 4

9.Nurarihyon no Mago chap 5

10.Nurarihyon no Mago Chap 6

11.Nurarihyon no Mago Chap 7

12.Nurarihyon no Mago Chap 8

13.Nurarihyon no Mago Chap 9

14.Nurarihyon no Mago Chap 10

15.Nurarihyon no Mago Chap 11

16.Nurarihyon no Mago Chap 12

17.Nurarihyon no Mago chap 13

18.Nurarihyon no Mago Chap 14

19.Nurarihyon no Mago Chap 15

20.Nurarihyon no Mago Chap 16

21.Nurarihyon no Mago Chap 17

22.Nurarihyon no Mago Chap 18

23.Nurarihyon no Mago Chap 19

24.Nurarihyon no Mago Chap 20

25.Nurarihyon no Mago Chap 21

26.Nurarihyon no Mago Chap 22

27.Nurarihyon no Mago Chap 23

28.Nurarihyon no Mago Chap 24

29.Nurarihyon no Mago Chap 25

30.Nurarihyon no Mago Chap 26

31.Nurarihyon no Mago Chap 27

32.Nurarihyon no Mago Chap 28

33.Nurarihyon no Mago Chap 29

34.Nurarihyon no Mago Chap 30

35.Nurarihyon no Mago Chap 31

36.Nurarihyon no Mago Chap 32

37.Nurarihyon no Mago Chap 33

38.Nurarihyon no Mago Chap 34

39.Nurarihyon no Mago Chap 35

40.Nurarihyon no Mago Chap 36

41.Nurarihyon no Mago Chap 37

42.Nurarihyon no Mago Chap 38

43.Nurarihyon no Mago Chap 39

44.Nurarihyon no Mago Chap 40

45.Nurarihyon no Mago Chap 41

46.Nurarihyon no Mago Chap 42

47.Nurarihyon no Mago Chap 43

48.Nurarihyon no Mago Chap 44

49.Nurarihyon no Mago Chap 45

50.Nurarihyon no Mago Chap 46

51.Nurarihyon no Mago Chap 47

52.Nurarihyon no Mago Chap 48

53.Nurarihyon no Mago Chap 49

54.Nurarihyon no Mago Chap 50

55.Nurarihyon no Mago Chap 51

56.Nurarihyon no Mago Chap 52

57.Nurarihyon no Mago Chap 53

58.Nurarihyon no Mago Chap 54

59.Nurarihyon no Mago Chap 55

60.Nurarihyon no Mago Chap 56

61.Nurarihyon no Mago Chap 57

62.Nurarihyon no Mago Chap 58

63.Nurarihyon no Mago Chap 59

64.Nurarihyon no Mago Chap 60

65.Nurarihyon no Mago Chap 61

66.Nurarihyon no Mago Chap 62

67.Nurarihyon no Mago Chap 63

68.Nurarihyon no Mago Chap 64

69.Nurarihyon no Mago Chap 65

70.Nurarihyon no Mago Chap 66

71.Nurarihyon no Mago Chap 67

72.Nurarihyon no Mago Chap 68

73.Nurarihyon no Mago Chap 69

74.Nurarihyon no Mago Chap 70

75.Nurarihyon no Mago Chap 71

76.Nurarihyon no Mago Chap 72

77.Nurarihyon no Mago Chap 73

78.Nurarihyon no Mago Chap 74

79.Nurarihyon no Mago Chap 75

80.Nurarihyon no Mago Chap 76

81.Nurarihyon no Mago Chap 77

82.Nurarihyon no Mago Chap 78

83.Nurarihyon no Mago Chap 79

84.Nurarihyon no Mago Chap 80

85.Nurarihyon no Mago Chap 81

86.Nurarihyon no Mago Chap 82

87.Nurarihyon no Mago Chap 83

88.Nurarihyon no Mago Chap 84

89.Nurarihyon no Mago Chap 85

90.Nurarihyon no Mago Chap 86

91.Nurarihyon no Mago Chap 87

92.Nurarihyon no Mago Chap 88

93.Nurarihyon no Mago Chap 89

94.Nurarihyon no Mago Chap 90

95.Nurarihyon no Mago Chap 91

96.Nurarihyon no Mago Chap 92

97.Nurarihyon no Mago Chap 93

98.Nurarihyon no Mago Chap 94

99.Nurarihyon no Mago Chap 95

100.Nurarihyon no Mago Chap 96

101.Nurarihyon no Mago Chap 97

102.Nurarihyon no Mago Chap 98

103.Nurarihyon no Mago Chap 99

104.Nurarihyon no Mago Chap 100

105.Nurarihyon no Mago Chap 101

106.Nurarihyon no Mago Chap 102

107.Nurarihyon no Mago Chap 103

108.Nurarihyon no Mago Chap 104

109.Nurarihyon no Mago Chap 105

110.Nurarihyon no Mago Chap 106

111.Nurarihyon no Mago Chap 107

112.Nurarihyon no Mago Chap 108

113.Nurarihyon no Mago Chap 109

114.Nurarihyon no Mago Chap 110

115.Nurarihyon no Mago Chap 111

116.Nurarihyon no Mago Chap 112

117.Nurarihyon no Mago Chap 113

118.Nurarihyon no Mago Chap 114

119.Nurarihyon no Mago Chap 115

120.Nurarihyon no Mago chap 116

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge