One Piece

Description:
Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.One Piece Chap 1

2.One Piece Chap 2

3.One Piece Chap 3

4.One Piece Chap 4

5.One Piece Chap 5

6.One Piece Chap 6

7.One Piece Chap 7

8.One Piece Chap 8

9.One Piece Chap 9

10.One Piece Chap 10

11.One Piece Chap 11

12.One Piece Chap 12

13.One Piece Chap 13

14.One Piece Chap 14

15.One Piece Chap 15

16.One Piece Chap 16

17.One Piece Chap 17

18.One Piece Chap 18

19.One Piece Chap 19

20.One Piece Chap 20

21.One Piece Chap 22

22.One Piece Chap 23

23.One Piece Chap 24

24.One Piece Chap 25

25.One Piece Chap 26

26.One Piece Chap 27

27.One Piece Chap 28

28.One Piece Chap 29

29.One Piece Chap 30

30.One Piece Chap 31

31.One Piece Chap 32

32.One Piece Chap 33

33.One Piece Chap 35

34.One Piece Chap 36

35.One Piece Chap 37

36.One Piece Chap 38

37.One Piece Chap 39

38.One Piece Chap 40

39.One Piece Chap 41

40.One Piece Chap 42

41.One Piece Chap 43

42.One Piece Chap 44

43.One Piece Chap 45

44.One Piece Chap 46

45.One Piece Chap 47

46.One Piece Chap 48

47.One Piece Chap 49

48.One Piece Chap 50

49.One Piece Chap 51

50.One Piece Chap 52

51.One Piece Chap 53

52.One Piece Chap 54

53.One Piece Chap 55

54.One Piece Chap 56

55.One Piece Chap 57

56.One Piece Chap 58

57.One Piece Chap 59

58.One Piece Chap 60

59.One Piece Chap 61

60.One Piece Chap 62

61.One Piece Chap 63

62.One Piece Chap 64

63.One Piece Chap 65

64.One Piece Chap 66

65.One Piece Chap 67

66.One Piece Chap 68

67.One Piece Chap 69

68.One Piece Chap 70

69.One Piece Chap 71

70.One Piece Chap 72

71.One Piece Chap 73

72.One Piece Chap 74

73.One Piece Chap 75

74.One Piece Chap 76

75.One Piece Chap 77

76.One Piece Chap 78

77.One Piece Chap 79

78.One Piece Chap 80

79.One Piece Chap 81

80.One Piece Chap 82

81.One Piece Chap 83

82.One Piece Chap 84

83.One Piece Chap 85

84.One Piece Chap 86

85.One Piece Chap 87

86.One Piece Chap 88

87.One Piece Chap 89

88.One Piece Chap 90

89.One Piece Chap 91

90.One Piece Chap 92

91.One Piece Chap 93

92.One Piece Chap 94

93.One Piece Chap 95

94.One Piece Chap 96

95.One Piece Chap 97

96.One Piece Chap 98

97.One Piece Chap 99

98.One Piece Chap 100

99.One Piece Chap 101

100.One Piece Chap 102

101.One Piece Chap 103

102.One Piece Chap 104

103.One Piece Chap 105

104.One Piece Chap 106

105.One Piece Chap 107

106.One Piece Chap 108

107.One Piece Chap 109

108.One Piece Chap 110

109.One Piece Chap 111

110.One Piece Chap 112

111.One Piece Chap 113

112.One Piece Chap 114

113.One Piece Chap 115

114.One Piece Chap 116

115.One Piece Chap 117

116.One Piece Chap 118

117.One Piece Chap 119

118.One Piece Chap 120

119.One Piece Chap 121

120.One Piece Chap 122

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge