One Piece

Description:
Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

121.One Piece Chap 123

122.One Piece Chap 124

123.One Piece Chap 125

124.One Piece Chap 126

125.One Piece Chap 127

126.One Piece Chap 128

127.One Piece Chap 129

128.One Piece Chap 130

129.One Piece Chap 131

130.One Piece Chap 132

131.One Piece Chap 133

132.One Piece Chap 134

133.One Piece Chap 135

134.One Piece Chap 136

135.One Piece Chap 137

136.One Piece Chap 138

137.One Piece Chap 139

138.One Piece Chap 140

139.One Piece Chap 141

140.One Piece Chap 142

141.One Piece Chap 143

142.One Piece Chap 144

143.One Piece Chap 145

144.One Piece Chap 146

145.One Piece Chap 147

146.One Piece Chap 148

147.One Piece Chap 149

148.One Piece Chap 150

149.One Piece Chap 151

150.One Piece Chap 152

151.One Piece Chap 153

152.One Piece Chap 154

153.One Piece Chap 155

154.One Piece Chap 156

155.One Piece Chap 157

156.One Piece Chap 158

157.One Piece Chap 159

158.One Piece Chap 160

159.One Piece Chap 161

160.One Piece Chap 162

161.One Piece Chap 163

162.One Piece Chap 164

163.One Piece Chap 165

164.One Piece Chap 166

165.One Piece Chap 167

166.One Piece Chap 168

167.One Piece Chap 169

168.One Piece Chap 170

169.One Piece Chap 171

170.One Piece Chap 172

171.One Piece Chap 173

172.One Piece Chap 174

173.One Piece Chap 175

174.One Piece Chap 176

175.One Piece Chap 177

176.One Piece Chap 178

177.One Piece Chap 179

178.One Piece Chap 180

179.One Piece Chap 181

180.One Piece Chap 182

181.One Piece Chap 183

182.One Piece Chap 184

183.One Piece Chap 185

184.One Piece Chap 186

185.One Piece Chap 187

186.One Piece Chap 188

187.One Piece Chap 189

188.One Piece Chap 190

189.One Piece Chap 191

190.One Piece Chap 192

191.One Piece Chap 193

192.One Piece Chap 194

193.One Piece Chap 195

194.One Piece Chap 196

195.One Piece Chap 197

196.One Piece Chap 198

197.One Piece Chap 199

198.One Piece Chap 200

199.One Piece Chap 201

200.One Piece Chap 202

201.One Piece Chap 203

202.One Piece Chap 204

203.One Piece Chap 205

204.One Piece Chap 206

205.One Piece Chap 207

206.One Piece Chap 208

207.One Piece Chap 209

208.One Piece Chap 210

209.One Piece Chap 211

210.One Piece Chap 212

211.One Piece Chap 213

212.One Piece Chap 214

213.One Piece Chap 215

214.One Piece Chap 216

215.One Piece Chap 217

216.One Piece Chap 218

217.One Piece Chap 219

218.One Piece Chap 220

219.One Piece Chap 221

220.One Piece Chap 222

221.One Piece Chap 223

222.One Piece Chap 224

223.One Piece Chap 225

224.One Piece Chap 226

225.One Piece Chap 227

226.One Piece Chap 228

227.One Piece Chap 229

228.One Piece Chap 230

229.One Piece Chap 231

230.One Piece Chap 232

231.One Piece Chap 233

232.One Piece Chap 234

233.One Piece Chap 235

234.One Piece Chap 236

235.One Piece Chap 237

236.One Piece Chap 238

237.One Piece Chap 239

238.One Piece Chap 240

239.One Piece Chap 241

240.One Piece Chap 242

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge