One Piece

Description:
Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

241.One Piece Chap 243

242.One Piece Chap 244

243.One Piece Chap 245

244.One Piece Chap 246

245.One Piece Chap 247

246.One Piece Chap 248

247.One Piece Chap 249

248.One Piece Chap 250

249.One Piece Chap 251

250.One Piece Chap 252

251.One Piece Chap 253

252.One Piece Chap 254

253.One Piece Chap 255

254.One Piece Chap 256

255.One Piece Chap 257

256.One Piece Chap 258

257.One Piece Chap 259

258.One Piece Chap 260

259.One Piece Chap 261

260.One Piece Chap 262

261.One Piece Chap 263

262.One Piece Chap 264

263.One Piece Chap 265

264.One Piece Chap 266

265.One Piece Chap 267

266.One Piece Chap 268

267.One Piece Chap 269

268.One Piece Chap 270

269.One Piece Chap 271

270.One Piece Chap 272

271.One Piece Chap 273

272.One Piece Chap 274

273.One Piece Chap 275

274.One Piece Chap 276

275.One Piece Chap 277

276.One Piece Chap 278

277.One Piece Chap 279

278.One Piece Chap 280

279.One Piece Chap 281

280.One Piece Chap 282

281.One Piece Chap 283

282.One Piece Chap 284

283.One Piece Chap 285

284.One Piece Chap 286

285.One Piece Chap 287

286.One Piece Chap 288

287.One Piece Chap 289

288.One Piece Chap 290

289.One Piece Chap 291

290.One Piece Chap 292

291.One Piece Chap 293

292.One Piece Chap 294

293.One Piece Chap 295

294.One Piece Chap 296

295.One Piece Chap 297

296.One Piece Chap 298

297.One Piece Chap 299

298.One Piece Chap 300

299.One Piece Chap 301

300.One Piece Chap 302

301.One Piece Chap 303

302.One Piece Chap 304

303.One Piece Chap 305

304.One Piece Chap 306

305.One Piece Chap 307

306.One Piece Chap 308

307.One Piece Chap 309

308.One Piece Chap 310

309.One Piece Chap 311

310.One Piece Chap 312

311.One Piece Chap 314

312.One Piece Chap 315

313.One Piece Chap 316

314.One Piece Chap 317

315.One Piece Chap 318

316.One Piece Chap 319

317.One Piece Chap 320

318.One Piece Chap 321

319.One Piece Chap 322

320.One Piece Chap 323

321.One Piece Chap 324

322.One Piece Chap 325

323.One Piece Chap 326

324.One Piece Chap 327

325.One Piece Chap 328

326.One Piece Chap 329

327.One Piece Chap 330

328.One Piece Chap 331

329.One Piece Chap 332

330.One Piece Chap 333

331.One Piece Chap 334

332.One Piece Chap 335

333.One Piece Chap 336

334.One Piece Chap 337

335.One Piece Chap 338

336.One Piece Chap 339

337.One Piece Chap 340

338.One Piece Chap 341

339.One Piece Chap 342

340.One Piece Chap 343

341.One Piece Chap 344

342.One Piece Chap 345

343.One Piece Chap 346

344.One Piece Chap 347

345.One Piece Chap 348

346.One Piece Chap 349

347.One Piece Chap 350

348.One Piece Chap 351

349.One Piece Chap 352

350.One Piece Chap 353

351.One Piece Chap 354

352.One Piece Chap 355

353.One Piece Chap 356

354.One Piece Chap 357

355.One Piece Chap 358

356.One Piece Chap 359

357.One Piece chap 360

358.One Piece Chap 361

359.One Piece chap 362

360.One Piece chap 363

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge