Phong Vân

Description:
Hùng Bá sai thủ hạ của mình đến sát hại gia đình Hoắc Bộ Thiên. Cả nhà họ Hoắc chết thảm, duy có đưá con nuôi là Hoắc Kinh Giác thoát chết nhờ "Thiên Kiếm" Vô Danh cứu gúp. Vì muốn học võ công báo thù, Kinh Giác xin làm đệ tử Vô Danh. Thiên Kiếm thấy oán khí từ người Kinh Giác quá mạnh, nên không thu nhận. Kinh Giác quyết định đến hang ổ kẻ thù - Thiên Hạ Hội - để học võ công của Hùng Bá, hi vọng một ngày có thể giết Hùng Bá bàng chính võ công của hắn. Nhìn lên mây bay trên trời, Kinh Giác lấy tên mới của mình là Bộ Kinh Vân(bước qua mây). Để rồi nhiều năm sau cậu ta trở thành "Bất Khốc tử thần", danh chấn võ lâm.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Phong Vân 1

2.Phong Vân 2

3.Phong Vân 3

4.Phong Vân 4

5.Phong Vân 5

6.Phong Vân 6

7.Phong Vân 7

8.Phong Vân 8

9.Phong Vân 9

10.Phong Vân 10

11.Phong Vân 11

12.Phong Vân 12

13.Phong Vân 13

14.Phong Vân 14

15.Phong Vân 15

16.Phong Vân 16

17.Phong Vân 17

18.Phong Vân 18

19.Phong Vân 19

20.Phong Vân 20

21.Phong Vân 21

22.Phong Vân 22

23.Phong Vân 23

24.Phong Vân 24

25.Phong Vân 25

26.Phong Vân 26

27.Phong Vân 27

28.Phong Vân 28

29.Phong Vân 29

30.Phong Vân 30

31.Phong Vân 31

32.Phong Vân 32

33.Phong Vân 33

34.Phong Vân 34

35.Phong Vân 35

36.Phong Vân 36

37.Phong Vân 37

38.Phong Vân 38

39.Phong Vân 39

40.Phong Vân 40

41.Phong Vân 41

42.Phong Vân 42

43.Phong Vân 43

44.Phong Vân 44

45.Phong Vân 45

46.Phong Vân 46

47.Phong Vân 47

48.Phong Vân 48

49.Phong Vân 49

50.Phong Vân 50

51.Phong Vân 51

52.Phong Vân 52

53.Phong Vân 53

54.Phong Vân 54

55.Phong Vân 55

56.Phong Vân 56

57.Phong Vân 57

58.Phong Vân 58

59.Phong Vân 59

60.Phong Vân 60

61.Phong Vân 61

62.Phong Vân 62

63.Phong Vân 63

64.Phong Vân 64

65.Phong Vân 65

66.Phong Vân 66

67.Phong Vân 67

68.Phong Vân 68

69.Phong Vân 69

70.Phong Vân 70

71.Phong Vân 71

72.Phong Vân 72

73.Phong Vân 73

74.Phong Vân 78

75.Phong Vân 79

76.Phong Vân 80

77.Phong Vân 81

78.Phong Vân 82

79.Phong Vân 83

80.Phong Vân 84

81.Phong Vân 85

82.Phong Vân 86

83.Phong Vân 87

84.Phong Vân 88

85.Phong Vân 89

86.Phong Vân 90

87.Phong Vân 91

88.Phong Vân 92

89.Phong Vân 93

90.Phong Vân 94

91.Phong Vân 95

92.Phong Vân 96

93.Phong Vân 97

94.Phong Vân 98

95.Phong Vân 99

96.Phong Vân 100

97.Phong Vân 101

98.Phong Vân 102

99.Phong Vân 103

100.Phong Vân 104

101.Phong Vân 105

102.Phong Vân 106

103.Phong Vân 107

104.Phong Vân 108

105.Phong Vân 108

106.Phong Vân 109

107.Phong Vân 111

108.Phong Vân 112

109.Phong Vân 113

110.Phong Vân 114

111.Phong Vân 115

112.Phong Vân 116

113.Phong Vân 117

114.Phong Vân 118

115.Phong Vân 119

116.Phong Vân 120

117.Phong Vân 121

118.Phong Vân 122

119.Phong Vân 123

120.Phong Vân 124

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge