Pokemon Special

Description:
Truyện tranh Pokémon Special (hoặc Pokémon Adventures) tên đầy đủ là Pocket Monster Special, là một bộ manga có nội dung phỏng theo tựa game Pokémon của Game Freak. Bộ truyện này không có một nhân vật chính xuyên suốt, nó được chia ra làm nhiều phần nhỏ, mỗi phần ở một vùng đất khác nhau và với một nhân vật trung tâm khác nhau nhưng tất cả các phần đều có mối liên quan chặt chẽ với nhau khiến cho mạch truyện trở nên vô cùng hấp dẫn và thú vị.
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Pokemon Special Chap 1

2.Pokemon Special Chap 2

3.Pokemon Special Chap 3

4.Pokemon Special Chap 4

5.Pokemon Special Chap 5

6.Pokemon Special Chap 6

7.Pokemon Special Chap 7

8.Pokemon Special Chap 8

9.Pokemon Special Chap 9

10.Pokemon Special Chap 10

11.Pokemon Special Chap 11

12.Pokemon Special Chap 12

13.Pokemon Special Chap 13

14.Pokemon Special Chap 14

15.Pokemon Special Chap 15

16.Pokemon Special Chap 16

17.Pokemon Special Chap 17

18.Pokemon Special Chap 18

19.Pokemon Special Chap 19

20.Pokemon Special Chap 20

21.Pokemon Special Chap 21

22.Pokemon Special Chap 22

23.Pokemon Special Chap 23

24.Pokemon Special Chap 24

25.Pokemon Special Chap 25

26.Pokemon Special Chap 26

27.Pokemon Special Chap 27

28.Pokemon Special Chap 28

29.Pokemon Special Chap 29

30.Pokemon Special Chap 30

31.Pokemon Special Chap 31

32.Pokemon Special Chap 32

33.Pokemon Special Chap 33

34.Pokemon Special Chap 34

35.Pokemon Special Chap 35

36.Pokemon Special Chap 36

37.Pokemon Special Chap 37

38.Pokemon Special Chap 38

39.Pokemon Special Chap 39

40.Pokemon Special Chap 40

41.Pokemon Special Chap 41

42.Pokemon Special Chap 42

43.Pokemon Special Chap 43

44.Pokemon Special Chap 53

45.Pokemon Special Chap 54

46.Pokemon Special Chap 55

47.Pokemon Special Chap 56

48.Pokemon Special Chap 57

49.Pokemon Special chap 58

50.Pokemon Special chap 59

51.Pokemon Special chap 60

52.Pokemon Special chap 61

53.Pokemon Special chap 63

54.Pokemon Special chap 65

55.Pokemon Special chap 66

56.Pokemon Special chap 67

57.Pokemon Special chap 68

58.Pokemon Special chap 69

59.Pokemon Special chap 70

60.Pokemon Special chap 71

61.Pokemon Special chap 72

62.Pokemon Special chap 73

63.Pokemon Special chap 74

64.Pokemon Special chap 75

65.Pokemon Special chap 76

66.Pokemon Special chap 77

67.Pokemon Special chap 78

68.Pokemon Special chap 79

69.Pokemon Special chap 80

70.Pokemon Special chap 81

71.Pokemon Special chap 82

72.Pokemon Special chap 83

73.Pokemon Special chap 84

74.Pokemon Special chap 85

75.Pokemon Special chap 86

76.Pokemon Special chap 87

77.Pokemon Special chap 88

78.Pokemon Special chap 89

79.Pokemon Special chap 90

80.Pokemon Special chap 91

81.Pokemon Special chap 92

82.Pokemon Special chap 93

83.Pokemon Special chap 94

84.Pokemon Special chap 95

85.Pokemon Special chap 96

86.Pokemon Special chap 97

87.Pokemon Special chap 98

88.Pokemon Special chap 99

89.Pokemon Special chap 100

90.Pokemon Special chap 101

91.Pokemon Special chap 102

92.Pokemon Special chap 103

93.Pokemon Special chap 104

94.Pokemon Special chap 105

95.Pokemon Special chap 106

96.Pokemon Special chap 107

97.Pokemon Special chap 108

98.Pokemon Special chap 109

99.Pokemon Special chap 110

100.Pokemon Special chap 111

101.Pokemon Special chap 112

102.Pokemon Special chap 113

103.Pokemon Special chap 114

104.Pokemon Special chap 115

105.Pokemon Special chap 116

106.Pokemon Special chap 117

107.Pokemon Special chap 118

108.Pokemon Special chap 119

109.Pokemon Special chap 120

110.Pokemon Special chap 121

111.Pokemon Special chap 122

112.Pokemon Special chap 123

113.Pokemon Special chap 124

114.Pokemon Special chap 125

115.Pokemon Special chap 126

116.Pokemon Special chap 127

117.Pokemon Special chap 128

118.Pokemon Special chap 129

119.Pokemon Special chap 130

120.Pokemon Special chap 131

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge