Ryuuroden

Description:
Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Ryuuroden Chapter 001

2.Ryuuroden Chapter 002

3.Ryuuroden Chapter 003

4.Ryuuroden Chapter 004

5.Ryuuroden Chapter 005

6.Ryuuroden Chapter 006

7.Ryuuroden Chapter 007

8.Ryuuroden Chapter 008

9.Ryuuroden Chapter 009

10.Ryuuroden Chapter 010

11.Ryuuroden Chapter 011

12.Ryuuroden Chapter 012

13.Ryuuroden Chapter 013

14.Ryuuroden Chapter 014

15.Ryuuroden Chapter 015

16.Ryuuroden Chapter 016

17.Ryuuroden Chapter 017

18.Ryuuroden Chapter 018

19.Ryuuroden Chapter 019

20.Ryuuroden Chapter 020

21.Ryuuroden Chapter 021

22.Ryuuroden Chapter 022

23.Ryuuroden Chapter 023

24.Ryuuroden Chapter 024

25.Ryuuroden Chapter 025

26.Ryuuroden Chapter 026

27.Ryuuroden Chapter 027

28.Ryuuroden Chapter 028

29.Ryuuroden Chapter 029

30.Ryuuroden Chapter 030

31.Ryuuroden Chapter 031

32.Ryuuroden Chapter 032

33.Ryuuroden Chapter 033

34.Ryuuroden Chapter 034

35.Ryuuroden Chapter 035

36.Ryuuroden Chapter 036

37.Ryuuroden Chapter 037

38.Ryuuroden Chapter 038

39.Ryuuroden Chapter 039

40.Ryuuroden Chapter 040

41.Ryuuroden Chapter 041

42.Ryuuroden Chapter 042

43.Ryuuroden Chapter 043

44.Ryuuroden Chapter 044

45.Ryuuroden Chapter 045

46.Ryuuroden Chapter 046

47.Ryuuroden Chapter 047

48.Ryuuroden Chapter 048

49.Ryuuroden Chapter 049

50.Ryuuroden Chapter 050

51.Ryuuroden Chapter 051

52.Ryuuroden Chapter 052

53.Ryuuroden Chapter 053

54.Ryuuroden Chapter 054

55.Ryuuroden Chapter 055

56.Ryuuroden Chapter 056

57.Ryuuroden Chapter 057

58.Ryuuroden Chapter 058

59.Ryuuroden Chapter 059

60.Ryuuroden Chapter 060

61.Ryuuroden Chapter 061

62.Ryuuroden Chapter 062

63.Ryuuroden Chapter 063

64.Ryuuroden Chapter 064

65.Ryuuroden Chapter 065

66.Ryuuroden Chapter 066

67.Ryuuroden Chapter 067

68.Ryuuroden Chapter 068

69.Ryuuroden Chapter 069

70.Ryuuroden Chapter 070

71.Ryuuroden Chapter 071

72.Ryuuroden Chapter 072

73.Ryuuroden Chapter 073

74.Ryuuroden Chapter 074

75.Ryuuroden Chapter 075

76.Ryuuroden Chapter 076

77.Ryuuroden Chapter 077

78.Ryuuroden Chapter 078

79.Ryuuroden Chapter 079

80.Ryuuroden Chapter 080

81.Ryuuroden Chapter 081

82.Ryuuroden Chapter 082

83.Ryuuroden Chapter 083

84.Ryuuroden Chapter 084

85.Ryuuroden Chapter 085

86.Ryuuroden Chapter 086 - Vol 029

87.Ryuuroden Chapter 087 - Vol 029

88.Ryuuroden Chapter 088

89.Ryuuroden Chapter 089

90.Ryuuroden Chapter 090

91.Ryuuroden Chapter 091

92.Ryuuroden Chapter 091 - next to Vol 039

93.Ryuuroden Chapter 091 - next to Vol 040

94.Ryuuroden Chapter 092

95.Ryuuroden Chapter 093

96.Ryuuroden Chapter 095

97.Ryuuroden Chapter 096

98.Ryuuroden Chapter 097

99.Ryuuroden Chapter 098

100.Ryuuroden Chapter 100

101.Ryuuroden Chapter 130

102.Ryuuroden Chapter 131

103.Ryuuroden Chapter 132

104.Ryuuroden Chapter 133

105.Ryuuroden Chapter 134

106.Ryuuroden Chapter 135

107.Ryuuroden Chapter 136

108.Ryuuroden Chapter 137

109.Ryuuroden Chapter 138

110.Ryuuroden Chapter 139

111.Ryuuroden Chapter 140

112.Ryuuroden Chapter 141

113.Ryuuroden Chapter 142

114.Ryuuroden Chapter 143

115.Ryuuroden Chapter 144

116.Ryuuroden Chapter 145

117.Ryuuroden Chapter 146

118.Ryuuroden Chapter 147

119.Ryuuroden Chapter 148

120.Ryuuroden Chapter 149

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge