Shaman King

Description:
Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao. Manta là một cậu bé đang học trung học ở Tokyo. Cậu tình cờ làm quen với Yoh, một pháp sư mới chuyển đến cùng lớp. Manta lần lượt gặp những pháp sư khác như Anna, Ryu, Tao Ren, Tao Jun. Shaman King kể về cuộc phiêu lưu của Yoh, Anna, và các bạn qua lời kể của Manta.  
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Shaman King chapter 1

2.Shaman King chapter 2

3.Shaman King chapter 3

4.Shaman King chapter 5

5.Shaman King chapter 6

6.Shaman King chapter 7

7.Shaman King chapter 8

8.Shaman King chapter 9

9.Shaman King chapter 10

10.Shaman King chapter 11

11.Shaman King chapter 12

12.Shaman King chapter 13

13.Shaman King chapter 14

14.Shaman King chapter 15

15.Shaman King chapter 16

16.Shaman King chapter 17

17.Shaman King chapter 18

18.Shaman King chapter 19

19.Shaman King chapter 20

20.Shaman King chapter 21

21.Shaman King chapter 22

22.Shaman King chapter 23

23.Shaman King chapter 24

24.Shaman King chapter 25

25.Shaman King chapter 27

26.Shaman King chapter 28

27.Shaman King chapter 29

28.Shaman King chapter 30

29.Shaman King chapter 31

30.Shaman King chapter 32

31.Shaman King chapter 33

32.Shaman King chapter 34

33.Shaman King chapter 35

34.Shaman King chapter 36

35.Shaman King chapter 37

36.Shaman King chapter 38

37.Shaman King chapter 39

38.Shaman King chapter 40

39.Shaman King chapter 41

40.Shaman King chapter 42

41.Shaman King chapter 43

42.Shaman King chapter 44

43.Shaman King chapter 45

44.Shaman King chapter 46

45.Shaman King chapter 47

46.Shaman King chapter 48

47.Shaman King chapter 49

48.Shaman King chapter 50

49.Shaman King chapter 51

50.Shaman King chapter 52

51.Shaman King chapter 53

52.Shaman King chapter 54

53.Shaman King chapter 55

54.Shaman King chapter 56

55.Shaman King chapter 57

56.Shaman King chapter 58

57.Shaman King chapter 59

58.Shaman King chapter 60

59.Shaman King chapter 61

60.Shaman King chapter 62

61.Shaman King chapter 63

62.Shaman King chapter 64

63.Shaman King chapter 65

64.Shaman King chapter 66

65.Shaman King chapter 67

66.Shaman King chapter 68

67.Shaman King chapter 69

68.Shaman King chapter 70

69.Shaman King chapter 71

70.Shaman King chapter 72

71.Shaman King chapter 73

72.Shaman King chapter 74

73.Shaman King chapter 75

74.Shaman King chapter 76

75.Shaman King chapter 77

76.Shaman King chapter 78

77.Shaman King chapter 79

78.Shaman King chapter 80

79.Shaman King chapter 81

80.Shaman King chapter 82

81.Shaman King chapter 83

82.Shaman King chapter 84

83.Shaman King chapter 85

84.Shaman King chapter 86

85.Shaman King chapter 87

86.Shaman King chapter 88

87.Shaman King chapter 89

88.Shaman King chapter 90

89.Shaman King chapter 91

90.Shaman King chapter 92

91.Shaman King chapter 93

92.Shaman King chapter 94

93.Shaman King chapter 95

94.Shaman King chapter 96

95.Shaman King chapter 97

96.Shaman King chapter 98

97.Shaman King chapter 99

98.Shaman King chapter 100

99.Shaman King chapter 101

100.Shaman King chapter 102

101.Shaman King chapter 103

102.Shaman King chapter 104

103.Shaman King chapter 105

104.Shaman King chapter 106

105.Shaman King chapter 107

106.Shaman King chapter 108

107.Shaman King chapter 109

108.Shaman King chapter 110

109.Shaman King chapter 111

110.Shaman King chapter 112

111.Shaman King chapter 113

112.Shaman King chapter 114

113.Shaman King chapter 115

114.Shaman King chapter 116

115.Shaman King chapter 117

116.Shaman King chapter 118

117.Shaman King chapter 119

118.Shaman King chapter 120

119.Shaman King chapter 121

120.Shaman King chapter 122

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge