Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma

Description:
Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn... Trang chủ của bọn mình : https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 0

2.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 2

3.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 3

4.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 4

5.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 5

6.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 6

7.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 7

8.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 8

9.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 9

10.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 10

11.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 11

12.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 12

13.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 13

14.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 16

15.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 17

16.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 18

17.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 19

18.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 20

19.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 21

20.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 22

21.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 23

22.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 24

23.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 25

24.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 27

25.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 28

26.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 29

27.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 30

28.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 31

29.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 32

30.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 33

31.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 34

32.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 35

33.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 35.5

34.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 36

35.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 37

36.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 38

37.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 39

38.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 40

39.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 41

40.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 42

41.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 42.5

42.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 43

43.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 44

44.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 45

45.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 45.1

46.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 46

47.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 47

48.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 48

49.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 49

50.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 50

51.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 51

52.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 52

53.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 52.5

54.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 53

55.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 54

56.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 55

57.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 56

58.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 58

59.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 59

60.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma Chap 60

61.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 62

62.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 63

63.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 64

64.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 65

65.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 66

66.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 67

67.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 68

68.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 68.5

69.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 69

70.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 70

71.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 71

72.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 72

73.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 73

74.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 74

75.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 75

76.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 76

77.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 77

78.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 78

79.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 78.5

80.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 79

81.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 80

82.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 81

83.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 82

84.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 83

85.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 84

86.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 84.1

87.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 85

88.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 86

89.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 87

90.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 88

91.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 89

92.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 90

93.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 91

94.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 92

95.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 94

96.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 95

97.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 96

98.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 97

99.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 98

100.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 99

101.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 100

102.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 101

103.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 102

104.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 103

105.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 104

106.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 105

107.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 106

108.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 107

109.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 108

110.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 109

111.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 110

112.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 111

113.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 112

114.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 113

115.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 114

116.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 115

117.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 115.1

118.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 116

119.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 116.1

120.Shokugeki no Soma - Vua Bếp Soma chap 117

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge