Terra Formars

Description:
Trong dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa. Được để cử giải Manga Taisho Awards 2013
Các chương mới nhất
Ds.Chương

1.Terra Formars Vol 0 chap 0

2.Terra Formars Vol 1 chap 1

3.Terra Formars Vol 1 chap 2

4.Terra Formars Vol 1 chap 3

5.Terra Formars Vol 1 chap 4

6.Terra Formars Vol 1 chap 5

7.Terra Formars Vol 1 chap 6

8.Terra Formars Vol 2 chap 1

9.Terra Formars Vol 2 chap 2

10.Terra Formars Vol 2 chap 3

11.Terra Formars Vol 2 chap 4

12.Terra Formars Vol 2 chap 5

13.Terra Formars Vol 2 chap 6

14.Terra Formars Vol 2 chap 7

15.Terra Formars Vol 2 chap 8

16.Terra Formars Vol 3 chap 9

17.Terra Formars Vol 3 chap 10

18.Terra Formars Vol 3 chap 11

19.Terra Formars Vol 3 chap 12

20.Terra Formars Vol 3 chap 13

21.Terra Formars Vol 3 chap 14

22.Terra Formars Vol 3 chap 15

23.Terra Formars Vol 3 chap 16

24.Terra Formars Vol 3 chap 17

25.Terra Formars Vol 3 chap 18

26.Terra Formars Vol 3 chap 19

27.Terra Formars Vol 4 chap 20

28.Terra Formars Vol 4 chap 21

29.Terra Formars Vol 4 chap 22

30.Terra Formars Vol 4 chap 23

31.Terra Formars Vol 4 chap 24

32.Terra Formars Vol 4 chap 25

33.Terra Formars Vol 4 chap 26

34.Terra Formars Vol 4 chap 27

35.Terra Formars Vol 4 chap 28

36.Terra Formars Vol 4 chap 29

37.Terra Formars Vol 4 chap 30

38.Terra Formars Vol 5 chap 31

39.Terra Formars Vol 5 chap 32

40.Terra Formars Vol 5 chap 33

41.Terra Formars Vol 5 chap 34

42.Terra Formars Vol 5 chap 35

43.Terra Formars Vol 5 chap 36

44.Terra Formars Vol 5 chap 37

45.Terra Formars Vol 5 chap 38

46.Terra Formars Vol 5 chap 39

47.Terra Formars Vol 5 chap 40

48.Terra Formars Vol 5 chap 41

49.Terra Formars Vol 6 chap 42

50.Terra Formars Vol 6 chap 43

51.Terra Formars Vol 6 chap 44

52.Terra Formars Vol 6 chap 45

53.Terra Formars Vol 6 chap 46

54.Terra Formars Vol 6 chap 47

55.Terra Formars Vol 6 chap 48

56.Terra Formars Vol 6 chap 49

57.Terra Formars Vol 6 chap 50

58.Terra Formars Vol 6 chap 51

59.Terra Formars Vol 6 chap 52

60.Terra Formars vol 7 chap 53

61.Terra Formars vol 7 chap 54

62.Terra Formars vol 7 chap 55

63.Terra Formars vol 7 chap 56

64.Terra Formars vol 7 chap 57

65.Terra Formars vol 7 chap 58

66.Terra Formars vol 7 chap 59

67.Terra Formars vol 7 chap 60

68.Terra Formars vol 7 chap 61

69.Terra Formars vol 7 chap 62

70.Terra Formars vol 7 chap 63

71.Terra Formars Vol 8 chap 64

72.Terra Formars Vol 8 chap 65

73.Terra Formars vol 8 chap 66

74.Terra Formars vol 8 chap 67

75.Terra Formars vol 8 chap 68

76.Terra Formars vol 8 chap 69

77.Terra Formars vol 8 chap 70

78.Terra Formars vol 8 chap 71

79.Terra Formars vol 8 chap 72

80.Terra Formars vol 8 chap 73

81.Terra Formars vol 9 chap 74

82.Terra Formars Vol 9 chap 75

83.Terra Formars Vol 9 chap 76

84.Terra Formars Vol 9 chap 77

85.Terra Formars Vol 9 chap 78

86.Terra Formars Vol 9 chap 79

87.Terra Formars Vol 9 chap 80

88.Terra Formars Vol 9 chap 81

89.Terra Formars Vol 9 chap 82

90.Terra Formars Vol 9 chap 83

91.Terra Formars Vol 10 chap 84

92.Terra Formars Vol 10 chap 85

93.Terra Formars Vol 10 chap 86

94.Terra Formars vol 10 chap 87

95.Terra Formars vol 10 chap 88

96.Terra Formars vol 10 chap 89

97.Terra Formars vol 10 chap 90

98.Terra Formars vol 10 chap 91

99.Terra Formars vol 10 chap 92

100.Terra Formars vol 10 chap 93

101.Terra Formars vol 10 chap 94

102.Terra Formars vol 10 chap 95

103.Terra Formars vol 10 chap 96

104.Terra Formars vol 10 chap 97

105.Terra Formars vol 10 chap 98

106.Terra Formars vol 10 chap 99

107.Terra Formars vol 10 chap 100

108.Terra Formars vol 10 chap 101

109.Terra Formars vol 10 chap 102

110.Terra Formars vol 10 chap 103

111.Terra Formars vol 10 chap 104

112.Terra Formars vol 11 chap 105

113.Terra Formars vol 11 chap 106

114.Terra Formars vol 11 chap 107

115.Terra Formars vol 11 chap 108

116.Terra Formars vol 11 chap 109

117.Terra Formars vol 11 chap 110

118.Terra Formars vol 11 chap 111

119.Terra Formars vol 11 chap 112

120.Terra Formars vol 11 chap 113

Đăng nhập
Bạn Đang Xem
Last Updated
Top Comics
DMCA.com Protection Status Gravityscan Badge